רשות התחרות אישרה את שתי עסקאות פסגות

האישור הראשון ניתן ב-1/2 ביחס לעיסקת אי.בי.אי. והאישור השני ניתן ב-28/2 ביחס לעיסקת הפניקס

 

 
Image by mohamed Hassan from PixabayImage by mohamed Hassan from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/03/2024

במהלך חודש דצמבר עדכנה חברת פסגות על משא ומתן לביצוע שתי עיסקאות מכירה.
העיסקה הראשונה היא מכירת הפעילות הפאסיבית של הקבוצה לחברת אי.בי.אי. קרנות נאמנות בתמורה לכ-150 מיליון שקלים. העיסקה השניה היא למכירת הקרנות האקטיביות, וכן קומפס בית השקעות לקסם ולהפניקס בתמורה לכ-150 מיליון שקלים.

אחד האישורים הדרושים לעיסקה האמורה הוא אישור של הממונה על התחרות. בכל הקשור לעיסקת אי.בי.אי., התקבל אישור הממונה כבר ב-30/1, ובסוף פברואר, הודיעה פסגות כי התקבל אישור ממונה לעיסקת הפניקס-קסם.

קישור לשתי ההודעות מצורף להלן.

אישור הממונה על התחרות ביחס לעסקת הפניקס

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 20 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא:  2023-01-138123) בדבר חתימה על הסכמים למכירת פעילות הקרנות האקטיביות שבניהול פסגות קרנות נאמנות בע"מ ו-100% ממניותיה של פסגות קומפס השקעות בע"מ לחברות מקבוצת הפניקס (יחד: "העסקה"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 28 בפברואר 2024 התקבל אישור הממונה על התחרות לעסקה, אשר היווה אחד מהתנאים המתלים להשלמת העסקה.

הצדדים לעסקה ממשיכים לפעול להשלמת יתר התנאים המתלים.

להמשך לחצו כאן

אישור הממונה על התחרות ביחס לעסקת אי.בי.אי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 20 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-138189) ("הדיווח הקודם") בדבר חתימה על הסכם למכירת מניות של פסגות קרנות נאמנות בע"מ לחברות מקבוצת אי.בי.אי ("העסקה"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 31 בינואר 2024 התקבל אישור הממונה על התחרות לעסקה, אשר היווה אחד מהתנאים המתלים להשלמת העסקה.
 
הצדדים לעסקה ממשיכים לפעול להשלמת יתר התנאים המתלים לעסקה כמפורט בדיווח הקודם. למועד זה אין וודאות להתקיימות כל התנאים המתלים או להשלמתה של העסקה.

להמשך לחצו כאן

x