בלעדי ל FUNDER גיוסים פדיונות בפברואר 2024 - הטבלאות המלאות -

מיטב - חברת הקרנות הגדולה בישראל עם כ 79.3 מיליארדי שקלים מנוהלים. היא גם המגייסת הגדולה ביותר (בסך הכל) בפברואר עם כ 1.16 מיליארד שקלים בפברואר. מור - המגייסת הגדולה (בסך הכל) מתחילת השנה עם כ 2.13 מיליארד שקלים. בכספיות: הראל - החברה הגדולה בכספיות עם כ 29.95 מיליארד בכספיות. IBI - המגייסת הגדולה בפברואר בכספיות עם גיוס של כ 0.97 מיליארד שקלים. מתחילת השנה ילין לפידות גייסה בכספיות כ 1.9 מיליארד שקלים. אקטיביות-מסורתיות: ילין לפידות - החברה הגדולה בקרנות אקטיביות-מסורתיות. מור - המגייסת הגדולה בפברואר בקרנות אקטיביות-מסורתיות עם כ 316 מיליון שקלים והגדולה גם מתחילת השנה עם כ 650 מיליון שקלים. סל: קסם - החברה הגדולה בקרנות סל עם כ 39.25 מיליארד שקלים. מיטב היא המגייסת הגדולה בפברואר בקרנות סל עם כ 915 מיליון שקלים. מור המגייסת הגדולה בסל מתחילת השנה עם גיוס של כ 1.52 מיליארדי שקלים. מחקות: מגדל שוקי הון החברה הגדולה במחקות עם כ 18.93 מיליארדי שקלים. היא גם המגייסת הגדולה בפברואר עם כ 224 מיליון שקלים. מיטב המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם כ 613 מיליון שקלים. הוסטינג: קבין המגייסת הגדולה עם כ 180 מיליון שקלים בפברואר ועם כ 360 מתחילת השנה.

 

 
Image by Horst Koenemund from PixabayImage by Horst Koenemund from Pixabay
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/03/2024

חודש פברואר מהחלומות עבר על מנהלי קרנות הנאמנות ותעשיית הקרנות מתקרבת בצעדים גדולים לחצי טריליון שקלים - הישג חסר תקדים לאחר שבשנת 2008 עמדה על כ 100 מיליארד שקלים בלבד.

מיטב - חברת הקרנות הגדולה בישראל עם כ 79.3 מיליארדי שקלים מנוהלים. היא גם המגייסת הגדולה ביותר (בסך הכל) בפברואר עם כ 1.16 מיליארד שקלים בפברואר. 

מור - המגייסת הגדולה (בסך הכל) מתחילת השנה עם כ 2.13 מיליארד שקלים.

בכספיות:

הראל - החברה הגדולה בכספיות עם כ 29.95 מיליארד בכספיות. 

IBI - המגייסת הגדולה בפברואר בכספיות עם גיוס של כ 0.97 מיליארד שקלים. מתחילת השנה ילין לפידות גייסה בכספיות כ 1.9 מיליארד שקלים.

אקטיביות-מסורתיות:

ילין לפידות - החברה הגדולה בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 

מור - המגייסת הגדולה בפברואר בקרנות אקטיביות-מסורתיות עם כ 316 מיליון שקלים והגדולה גם מתחילת השנה עם כ 650 מיליון שקלים.

סל:

קסם - החברה הגדולה בקרנות סל עם כ 39.25 מיליארד שקלים. מיטב היא המגייסת הגדולה בפברואר בקרנות סל עם כ 915 מיליון שקלים. מור המגייסת הגדולה בסל מתחילת השנה עם גיוס של כ 1.52 מיליארדי שקלים.

מחקות:

מגדל שוקי הון החברה הגדולה במחקות עם כ 18.93 מיליארדי שקלים.  היא גם המגייסת הגדולה בפברואר עם כ 224 מיליון שקלים. מיטב המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם כ 613 מיליון שקלים.

הוסטינג:

קבין המגייסת הגדולה עם כ 180 מיליון שקלים בפברואר ועם כ 360 מתחילת השנה.

 

טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
29.02.2024 פברואר מתחילת השנה
מיטב 79,299 1,157 1,648 ליאור כגן
קסם 70,348 282 585 אבנר חדד
הראל 69,189 -201 262 אורי שור 
מגדל שוקי הון 63,888 652 1,351 ליאור כשריאן
פסגות 49,836 380 1,694 אייל גורן
מור 31,530 1,081 2,128 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 24,647 588 1,990 אסף אלדר
אי.בי.אי 19,186 1029 1,857 אורי בן דב
אנליסט 14,020 2 8 אלון אגושביץ
אלטשולר שחם 12,444 -220 -386 שי ירון
איילון 10,750 110 45 קרן עמרם
פורסט 6,249 -12 -3 ירון תמיר
אילים 3,056 222 426 טמיר שפירא
סיגמא 1,318 55 92 יאיר שני
תמיר פישמן 1,033 112 235 אלדד תמיר
ברק 149 -3 2 שי ברק
איילון (הוסטינג) 11,640 250 570 *
קסם (הוסטינג) 2,710 -71 -168 *
סיגמא (הוסטינג) 3,576 * * *
סיכום  474,868 5,413 12,336  
 
קרנות אקטיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  29.02.2024 פברואר מתחילת השנה   פברואר מתחילת השנה   פברואר מתחילת השנה  
הראל 40,777 -330 -19 10,827 146 399 29,950 -476 -418 אורי שור 
מיטב 35,743 171 -329 17,294 -36 -15 18,449 207 -314 ליאור כגן
מגדל שוקי הון 24,942 -66 37 10,458 -111 -199 14,484 45 236 ליאור כשריאן
ילין לפידות 24,133 472 1,720 22,203 -97 -183 1930 569 1,903 אסף אלדר
פסגות 22,531 18 471 9,128 -127 -245 13,403 145 716 אייל גורן
מור 19,971 308 556 16,273 316 650 3698 -8 -94 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 15,491 1,010 1,794 6,694 38 42 8,797 972 1,752 אורי בן דב
אנליסט 13,700 -13 -27 3,960 57 126 9,740 -70 -153 אלון אגושביץ
קסם 13,194 0 125 11,149 18 -22 2045 -18 147 אבנר חדד
אלטשולר שחם 12,016 -210 -367 10,016 -266 -374 2,000 56 7 שי ירון
פורסט 6,249 -12 -3 6,249 -12 -3 * * * ירון תמיר
איילון 10,650 120 60 3,600 55 85 7,050 65 -25 קרן עמרם
אילים 3,056 222 426 3,056 222 426 * * * טמיר שפירא
סיגמא 1,318 55 92 1,318 55 92 * * * יאיר שני
תמיר פישמן 1,033 112 235 1,033 112 235 * * * אלדד תמיר
ברק 149 -3 2 149 -3 2 * * * שי ברק
איילון (הוסטינג) 11,640 250 570 11,640 250 570 * * * *
קסם (הוסטינג) 2,710 -71 -168 2,710 -71 -168 * * * *
סיגמא (הוסטינג) 3,576 * * 3,576 * * * * * *
סיכום ביניים 262,879 2,033 5,175 151,333 546 1,418 111,546 1,487 3,757  

 

קרנות פסיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
29.02.2024 פברואר  מתחילת השנה פברואר מתחילת השנה פברואר מתחילת השנה
קסם 57,154 282 460 17,902 187 202 39,252 95 258 אבנר חדד
מיטב 43,526 985 1,975 11,147 70 613 32,379 915 1,362 ליאור כגן
מגדל שוקי הון 38,946 718 1,314 18,933 224 392 20,013 494 922 ליאור כשריאן
הראל 28,411 129 281 11,344 157 530 17,067 -28 -249 אורי שור 
פסגות 27,306 362 1,222 13,543 112 532 13,763 250 690 אייל גורן
מור 11,557 773 1,577 1243 33 60 10314 740 1,517 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 3,696 18 64 3,696 18 64 * * * אורי בן דב
אלטשולר שחם 428 -10 -19 428 -10 -19 * * * ליאור כגן
אנליסט 319 15 35 319 15 35 * * * אלון אגושביץ
ילין לפידות  514 116 270 470 103 227 44 13 43 אסף אלדר
איילון  100 -10 -15 100 -10 -15 * * * קרן עמרם
סיכום 211,957 3,378 7,164 79,125 899 2,621 132,832 2,479 4,543  

 

הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  29.02.2024 פברואר  מתחילת השנה  
פסטרנק שהם 2,345 28 56 שי שהם
פורטה 1,994 -25 -50 חגי בדש
ברומטר 1,585 -45 -105 אלי צחור
פורצ'ן 1,216 47 139 שי זבולון
קבין  1,190 180 360 רן קבין 
קסם אזימוט 672 -45 -117 נימרוד פינקו
פרופאונד 528 -8 -18 שי אנגל ועודד שטרנברד
ב.אלטרנטיב 435 0 -20 אריק בוידר
אלפי בנדק 292 3 5 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
אקסיומה 184 29 50 אבי קורז ויאיר אלק
אלפאטק 99 2 13 *
פלקון 50 0.1 -0.4 אורי קוברסקי ותומר דן
עציוני 25 8 15 לירן חלבני 
שופן 23 0.6 1 אלון יצחקי
דרך  20 0 0 *

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
29.02.2024 פברואר  מתחילת השנה
מסורתיות 151,333 546 1,418
כספיות 111,546 1487 3,757
מסורתיות + כספיות 262,879 2,033 5,175
       
מחקות 79,125 899 2,621
סל 132,832 2479 4,543
מחקות + סל 211,957 3,378 7,164
       
כל הקרנות 474,836 5,411 12,339

 

x