S&P500 כמה כסף זרם לקרנות העוקבות S&P500 בפברואר ?

סיכום חודש פברואר בתעשיית הקרנות

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/03/2024

במהלך חודש פברואר בורסת ת"א הייתה מבין הבורסות המובילות בעולם, כאשר מדד ת"א-90 עלה ב- 7 אחוזים ומדד ת"א-35 עלה ב- 6 אחוזים. בעוד מדד ה S&P500 עלה רק ב- 5 אחוזים.

שוק איגרות החוב המשיך לככב כאשר מדד תל בונד קוקו AA עלה ביותר מ- 2 אחוזים, תל בונד גלובל עלה ב- 1.3 אחוזים ומדד תל בונד 100 עלה ב- 0.5 אחוז. כזכור, מדובר בתשואות של חודש אחד.

הזרמים בשוק:

סך הגיוסים בתעשייה עמד על כ- 3.4 מיליארד ₪ כאשר 2.2 מיליארד ₪ גויס במניות בחו"ל ואילו מניות בארץ גייסו כ- 730 מיליון ש"ח. כך שראינו היפוך מגמה בכל הקשור לגיוסים בארץ, וזו רק ההתחלה..

מבחינת מדדים:

מדד S&P 500 גייס כ 1.4 מיליארד ש"ח.

מדד אינדקס בנקים ישראל גייס כ- 0.5 מיליארד ש"ח

מנגד, מדד ת"א-125 פדה כ- 0.3 מיליארד ש"ח

ומדד ת"א-35 פדה כ- 0.2 מיליארד ש"ח.

לסיכום:

המשקיעים בשוק האג"ח מחפשים קצת פלפל לתיבול הכספיות בתיקים ורכשו את מדד תל בונד תשואות שקלי בסדר גודל של כ- 0.2 מיליארד ש"ח. פדיונות קלים נרשמו בתל בונד צמודות ותל גוב שקלי.

בשוק האקטיבי הכספיות גייסו כ- 1.6 מיליארד ש"ח, ירידה משמעותית לעומת חודשים קודמים בהם הורגלנו למספרים של כ- 5 מיליארד ש"ח. וכמובן הקטגוריה שקמה לתחייה: אג"ח בארץ כללי עם גיוס של כחצי מיליארד ₪ .

לסיכום, אנחנו בתקופה טובה בשוק ההון והרבה מאוד כסף שבעבר היה הולך לקרנות הכספיות מחפש פיתרון השקעה בשוק האג"ח, ובקרוב וככל שתוואי הריבית ימשיך להיות שלילי נתחיל לראות זליגה מסיבית יותר של כספים לשוק האג"ח ובדגש על אג"ח בדירוגים גבוהים.
x