האם הורדת הריבית מתרחקת? המדד המשולב לחודש פברואר עלה בכ- 0.5%

עליות ביבוא, ושיפור בתעסוקה

 

 

 
צילום: dreamstimeצילום: dreamstime
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/04/2024

המדד המשולב לחודש פברואר עלה בשיעור של 0.46 אחוז, ביטוי להמשך ההתאוששות ההדרגתית של המשק מהפגיעה ממלחמת "חרבות ברזל". המלחמה נמשכה בפברואר אך השפעתה על הפעילות המשיכה להיחלש.

המדד המשולב הושפע לטובה מעלית יבוא מוצרי צריכה, יבוא התשומות לייצור, יצוא הסחורות, שיעור המשרות הפנויות (פברואר), מדד היצור התעשייתי, מדד הפדיון בשירותים, מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (ינואר), ומשרות השכיר (דצמבר). לעומת אלה, הרכישות בכרטיסי אשראי (פברואר), התחלות הבנייה (רביע רביעי) ויצוא השירותים (דצמבר) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים. 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/


x