התקיימו התנאים המתלים להשלמת הרכישה

קרן פימי רוכשת את השליטה המשותפת בפייטון תעשיות, תמורת כ-123 מיליון שקל ולפי שווי חברה של כ-340 מיליון שקל; דויד יטיב (הבעלים הנוכחי) ופימי יחזיקו בשליטה משותפת עם כ– 30% ממניות החברה כל אחד

 

 

 
Image by wirestock on FreepikImage by wirestock on Freepik
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/04/2024

האסיפה הכללית של פייטון תעשיות אישרה את רכישת השליטה המשותפת של קרן פימי בחברה. קרן פימי תרכוש מדויד יטיב 1 מיליון מניות לפי שווי של 50 ₪ למנייה, בסך של 50 מיליון ₪, וכן תשקיע בחברה במחיר זהה של 50 ₪ למנייה, בסך של כ 73 מיליון ₪, כך שתחזיק ב 30% ממניות פייטון תעשיות,  ובתמורה כוללת של כ  123 מיליון ₪.  

העסקה תושלם סופית בחודש הקרוב.

x