לסיכו - חברת בת זכתה במכרז להקמת מתחם לוגיסטי בדרום הארץ

, בתמורה כוללת של כ -250 מיליון שקל

 

 

 
Image by wirestock on FreepikImage by wirestock on Freepik
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/04/2024

אייל לשמן, מנכ"ל לסיכו: "אנו ממשיכים בעשייה, בפיתוח יכולות החברה ובמתן מענה ללקוחות הקיימים. הזכייה הנוכחית והזכיות האחרונות כקבלן ראשי, הן מחודש אוק' והן מחודש יולי 2023, מוכיחה שוב את הפוטנציאל של חברה הבת פולדמיר בהקמה של מבני ציבור במגזר הפרטי ופרויקטים מיוחדים ללקוחות ממשלתיים / ביטחוניים של החברה.

החברה נהנית מצבר ההזמנות הגבוה בתולדותיה ואנו מקבלים פניות רבות ממזמיני עבודה חדשים. להערכתנו, לסיכו ממוצבת במקום טוב להשתלב ולהנות מביקושים גבוהים לביצוע פרויקטים לאחר סיום המלחמה בתחומים של שיקום והקמת תשתיות חדשות בישראל.

תאגיד כח האדם שאנו מתכננים להקים בקרוב  ראה דיווח מיום 28.3.2024  בו צוין שהחברה הנכדה קיבלה היתר לפעול כתאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין יוכל לדעתנו להיות סינרגטי לפעילות הקיימת ולתת לנו יתרונות יחסיים בשוק העבודה המשתנה בישראל."

חברת לסיכו, העוסקת בהקמה ואחזקה של פרוייקטי תשתית, אנרגיה, צנרת, הנדסה אזרחית ואיכות הסביבה, מעדכנת כי חברת הבת (100%) "פולדמיר" זכתה במכרז להקמת מתחם לוגיסטי בדרום הארץ, אשר במסגרתו פולדמיר תשמש כקבלן ראשי לביצוע העבודות ותבצע את הפרויקט בשיתוף פעולה עם גוף נוסף בחלקים שווים.

ההתקשרות בהסכם לביצוע הפרויקט הינה על בסיס כתב כמויות, והחברה צופה כי סך הכנסות פולדמיר מביצוע הפרויקט יעמדו על סך של כ-250 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

להערכת החברה, שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט דומה לשיעורי הרווח לפיהם פולדמיר נוהגת לתמחר עבודות מסוג זה.

תקופת הביצוע של הפרויקט מוערכת בכשנתיים, ולמיטב ידיעת החברה (בהתבסס על הנתונים למועד הדוח) היא צפויה להתחיל ברבעון השני של שנת 2024.

x