רשות ניירות ערך חוקרת חשדות לניהול תיקי השקעות ללא רישיון

חשד לביצוע עבירות ניהול תיקי השקעות ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/04/2024

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בעניינו של אלי שמש וחשודים נוספים, בחשד לביצוע עבירות ניהול תיקי השקעות ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות יצירת הסדר להשקעה משותפת שלא כחוק ועבירות הצעה לציבור של יחידות ללא תשקיף שהרשות התירה את פרסומו לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין, וכן עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת בנוגע לאירועים שאירעו משנת 2020 ועד היום.

על פי החשד, במהלך התקופה המוזכרת ניהלו החשודים, כל אחד על פי חלקו, את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך כולל של כ-17 מיליון ש"ח, שעה שאין בידיהם רישיון לניהול תיקי השקעות. על פי החשד, במסגרת פעילות זו, החשודים הציעו לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר שיצרו למטרה זו, וזאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.

בנוסף, הפעילות האמורה נעשתה על פי החשד תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, לרבות שימוש בכספי המשקיעים לצרכים אישיים של החשודים ולא לטובת ההשקעה המובטחת, ובכלל זה שימוש בכספי המשקיעים לטובת תשלומים ללקוחות אחרים ("הונאת פירמידה").

x