Enlight מרחיבה את פעילותה ונכנסת לשוק המבוזר באמצעות חברת בת Enlight Local

השקעות במערכות אנרגיה מבוזרות בישראל צפויות לעמוד על סך של 10 מיליארד ש״ח עד סוף העשור הנוכחי, ולהציג צמיחה מהירה כתוצאה מהבשלת טכנולוגיות ורגולציות בתחום; עבור השלטון המקומי הפעילות צפויה לייצר מנוע צמיחה כלכלי, לחסוך בעלויות האנרגיה, לחזק את הביטחון האנרגטי והמוכנות לשעת חירום

 

 

 
עידן חסון וגלעד יעבץ, צילום Enlightעידן חסון וגלעד יעבץ, צילום Enlight
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

Enlight רואה בפלטפורמה זאת נכס חשוב ומשלים להמשך צמיחת החברה, אשר צפוי בהמשך להשתלב בפעילותה הגלובלית

Enlight אנרגיה מתחדשת מרחיבה את פעילותה ונכנסת לתחום השוק המבוזר באמצעות חברת הבת החדשה  Enlight Local. הרחבת הפעילות ממנפת את פתיחת השוק לתחרות בתחום האספקה, צפי להמשך רפורמה בשוק החשמל בארץ, והגדלת התעריפים התומכים למערכות מבוזרות. נתח השוק של הייצור המבוזר (Non-Utility Scale), עומד על כ-35%-30% משוק האנרגיה המתחדשת העולמי. השקעות במערכות אנרגיה מבוזרות בישראל צפויות לעמוד על סך של 10 מיליארד ש״ח עד סוף העשור הנוכחי ולהציג צמיחה מהירה כתוצאה מהבשלת טכנולוגיות ורגולציות בתחום.

התוכנית העסקית של Enlight Local כוללת השקעות של עד 1.5 מיליארד ש"ח בשנים הקרובות, כאשר הרוב המוחלט יבוא ממימון בנקאי, עם דרישת הון עצמי של כ-20% .המתקנים המבוזרים ממוקמים בדרך כלל באזורי ביקוש ונהנים מתעריפי חשמל גבוהים יותר וחיסכון בעלויות של תשתיות ההולכה. בנוסף, מגמות של אספקת חשמל פרטית, טרנספורמציה חשמלית (מעבר לתחבורה חשמלית ועוד) וצורך ברציפות תפקודית - מייצרות ערך מבודל ותחרותי. אולם מימוש פוטנציאל זה מצריך ידע ומומחיות עמוקים, יכולות אינטגרציה מורכבות ואיתנות פיננסית משמעותית, כך שכניסתם של שחקנים גדולים לתחום מהווה בשורה משמעותית עבור הלקוחות.

Enlight Local צפויה לקדם כבר השנה פרויקטים של עצמאות אנרגטית במספר רשויות מקומיות, הכוללים בין היתר הקמת מתקנים סולאריים בדו-שימוש, מתקני אגירת חשמל, עמדות טעינת לרכבים חשמליים, התייעלות אנרגטית ומערכות לניהול חכם של ייצור האנרגיה וצריכתה. במסגרת הפעילות צפויה עוד השנה הקמת מערכות סולאריות מבוזרות בהספק מצטבר של למעלה מ-10 מגה וואט וקידום ופיתוח מערכות אגירה במרחב המוניציפאלי, בהספק מצטבר של למעלה מ-100 מגוואט-שעה. השלמת הפרויקטים צפויה לייצר לרשויות מנוע צמיחה כלכלי, חיסכון בעלויות צריכת האנרגיה ושיפור בביטחון האנרגטי ובמוכנות לשעת חירום. 

Enlight רואה בפלטפורמה זאת, נכס חשוב ומשלים להמשך צמיחת פעילות החברה, אשר בהמשך צפוי להשתלב בפעילותה הגלובלית. את פעילות Enlight Local יוביל עידן חסון  יחד עם צוות ההנהלה ועובדי החברה, שהינם בעלי ניסיון משמעותי בתחום הטרנספורמציה לאנרגיות מתחדשות ואיפוס פליטות הפחמן במגזר המונציפאלי, העסקי והחקלאי. פעילות החברה מבוססת על נכסים שנרכשו מחברת Miden  שהוקמה על ידי אלעד קנדל, לילך גל, רועי וקנין ועידן חסון..

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת, אמר: " כניסתה של Enlight לשוק המבוזר כשחקנית בעלת חוסן פיננסי וניסיון גלובלי, צפויה להרחיב את היצע ייצור החשמל בסמוך למרכזי הצריכה, להוזיל את מחירי החשמל ללקוחות ולהגדיל את היקפי הצריכה של אנרגיה נקייה. דווקא על רקע התקופה הנוכחית, סוגיית החוסן האנרגטי בשלטון המקומי היא קריטית במיוחד. הרשויות המקומיות שואפות לרציפות תפקודית, יתרונות סביבתיים ויצירת ערך כלכלי, בניהול תחום האנרגיה. אנו רואים המשך קצב גידול מאוד מהיר בשוק הליבה (utility scale). הקמת הפעילות היא במתכונת של חברת בת על מנת להנות גם מנתח שוק זה, אך מבלי לפגוע במיקוד , היקף ההשקעות וההזדמנויות בשווקי הליבה״.

עידן חסון, מנכ״ל Enlight Local, אמר: ״בתקופה מאתגרת, המאופיינת בחוסר וודאות, ההזדמנות לייצר רציפות תפקודית וחוסן אנרגטי וכלכלי - חיוניים מתמיד. שילוב האיתנות והמקצועיות של אנלייט, לצד הניסיון המעשי של צוות החברה, יאפשרו להפוך את ההזדמנות למציאות עבור רשויות מקומיות, גופים ציבוריים, שחקנים פרטיים ופעילויות חקלאיות. יחד נניח כבר היום את התשתית לעצמאות אנרגטית - כלכלית ובת קיימא - במרכזי הצריכה בישראל״.

פרויקט רוח בראשית של אנלייט, צילום: יהודה ויינברג

x