מינוי חדש - יושבת ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א (בדימוס), השופטת צילה צפת מונתה

 

 

 
Image by Daniel Bone from PixabayImage by Daniel Bone from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

נגיד בנק ישראל קיבל את המלצת שר המשפטים ומינה את סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א (בדימוס), הגברת צילה צפת, ליושבת ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים החל מיום 14/4/24.

השופטת צפת תחליף את נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים (בדימוס), מר דוד חשין שסיים את תפקידו לפני מספר חודשים. שני חברי הוועדה הנוספים המכהנים כיום בוועדה הם: פרופ' מומי דהן והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עוה"ד אורית קורן.

על פי החוק, הוועדה מונה חמישה חברים. החברים הקבועים הם היו"ר – שופט/ת בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי שמציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור, שמציע יו"ר הוועדה בהתייעצות עם יו"ר רשות ניירות ערך. החברים המתחלפים הם שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק הספציפי שהוועדה דנה בעניינו, שמציעים חברי הוועדה הקבועים בהתייעצות עם המפקח על הבנקים.

בין תפקידי הוועדה להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים לאסיפת בעלי המניות בבנקים בלא גרעין שליטה, ובמפעיל מערכת ממשק (חברת שב"א), תפקיד הוועדה, בהתקיים תנאים מסוימים, להציע לאסיפה הכללית את רוב החברים שיכהנו בדירקטוריון. 

x