מדדי המחירים לצרכן מרץ 2024: מחירי הדירות עלו ב-1.0%

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ 2024 בהשוואה לחודש פברואר 2024

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

מדד המחירים לצרכן - מרץ 2024

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ 2024, בהשוואה לחודש פברואר 2024 והגיע לרמת מדד של 106.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.6% והגיעו לרמת מדד של 105.5 ו-105.8 נקודות בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.7% והגיע לרמת מדד של 105.8 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: שונות שעלה ב-3.5%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.0%, תרבות ובידור שעלה ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.6%, בריאות שעלה ב-0.5% ותחבורה שעלה ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-3.0%.

מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו ב-1.0%, כל אחד, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.2% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.8%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2024 לעומת מרץ 2023) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.7%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.8%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.4%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש מרץ 2024, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.3%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין דצמבר 2023 – מרץ 2024, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 2.0%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-2.3%, כל אחד.

מדד המחירים לצרכן. איור: הלמ"ס

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי תשומות - מרץ 2024

עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מרס 2024

עלייה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים מרס 2024

עלייה של 0.4% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור מרס 2024

ירידה של 1.1% במדד מחירי תשומה בחקלאות מרס 2024

עלייה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה מרס 2024

עלייה של %0.5 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים מרס 2024

אין שינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים מרס 2024

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי יצרן - מרץ 2024

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש מרץ 2024 בהשוואה לחודש פברואר 2024 והגיע לרמה של 122.2 נקודות לעומת 122.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים ירד ב-0.4% בחודש מרץ 2024 בהשוואה לחודש פברואר 2024 והגיע לרמה של 114.8 נקודות לעומת 115.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2024 לעומת מרץ 2023) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-0.3%, והמדד ללא דלקים ירד ב-0.2%.

החודש עלו מחירי הדלקים ב-2.2%. ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2023 לעומת מרץ 2024) עלו מחירי הדלקים ב-3.5%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-1.0% בחודש מרץ 2024 בהשוואה לחודש פברואר 2024 והגיע לרמה של 109.6 נקודות לעומת 108.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2024 לעומת מרץ 2023) ירד המדד ב-1.3%.

להמשך לחצו כאן

שינוי במחירי שוק הדירות - מרץ 2024

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2024 – פברואר 2024, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2023 – ינואר 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.0%.

מדד מחירי דירות - איור הלמ"ס

להמשך לחצו כאן


 

x