קנס בסך 250 אלף שקלים הוטל על מגדל ביטוח על הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון

הרשות דורשת חפיפה של 4 חודשים לדוד סבן שמונה למנהל הכספים של מגדל אחזקות

 

 
accountant-Image by Shutterbug75 from Pixabayaccountant-Image by Shutterbug75 from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/04/2024

הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קבעה קנס בסך 250 אלף ₪ על חברת מגדל ביטוח, וזאת בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון.

הטלת העיצום הכספי על מגדל באה בעקבות ביקורת שנערכה במגדל ביטוח ביחס לתקופה שבין יולי 2018 עד יוני 2019, זאת בעקבות טענות שהגיעו לרשות על הפרות של החברה בענייני חובות דיווח ושמירת תיעוד להליך הבקרה לאיתור פעילות בלתי רגילה על פי צו איסור הלבנת הון; למשל, חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

בדיווח מהיום של מגדל אחזקות מבהירה החברה כי "מגדל ביטוח פעלה זה מכבר, לאחר תקופת הביקורת, למניעת הישנות ההפרות ולטיוב התהליכים הפנימיים הנדרשים במסגרת החובות המוטלים עליה לפי חוק איסור הלבנת הון".

כמו כן, מדווחת מגדל אחזקות כי רשות שוק ההון אינה מתנגדת למינויו של דוד סבן למנהל הכספים של החברה ולמנהל החטיבה הפיננסית בחברה הבת, מגדל ביטוח.

עם זאת, טוענת הרשות שמאחר שסבן חסר רקע וניסיון בתחום של גופים מוסדיים בכלל וביטוח בפרט, נדרשת לו תקופת למידה וחפיפה משמעותית. בהתאם לכך, נקבע בהודעת הרשות, כי סבן יהיה רשאי לחתום על הדוחות הכספיים של מגדל ביטוח החל מהדוחות לרבעון השלישי לשנת 2024, בעקבות עבודה מקבילה עם טל כהן, מנהל הכספים הנוכחי של מגדל ביטוח, למשך 4 חודשים. 

x