בארץ - הסקטור העסקי מדווח על לחצי אינפלציה

בארה"ב מסתמן גידול במספר דורשי העבודה והרעה באמון הצרכני

 

 

 
אינפלציה , Image by starline on Freepikאינפלציה , Image by starline on Freepik
 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/05/2024

סקר מגמות בסקטור העסקי מאותת על לחצי אינפלציה בחודשים הקרובים.

מסתמן שיפור באמון הצרכני ובכוונה של משקי הבית לבצע רכיש גדולה.

מדיניות פיסקלית מרחיבה תומכת בלחצי אינפלציה.

אנו צופים מדד של 0.6% באפריל, בעיקר על רקע גורמים עונתיים.

בארה"ב מסתמן גידול במספר דורשי העבודה והרעה באמון הצרכני. משקי הבית חוששים גם מאינפלציה וגם מעלייה באבטלה.

שוק האג"ח: אנחנו ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים במח"מ קצר-בינוני.  


מאקרו ישראל

הגידול המהיר בהוצאות אשר אינן קשורות למלחמה מדאיג:

הגירעון התקציבי המצטבר שנה אחורה עלה ל 7% תוצר באפריל מ-6.2% במרץ, אך מייצג עליה של כ-6.7% בהתחשב בדחיית גביית מיסים בשל החגים. סך ההוצאות מתחילת השנה עלו ב-36%, וסך ההכנסות ירדו ב-2.2%. חשוב לציין שהוצאות הממשלה למעט הוצאות בגין המלחמה עלו ב-11.7%, קצב מהיר יחסית לתקציב המאושר אשר מבוסס על עלייה של 4.9%. משרד האוצר טוען שמדובר באפקט "בסיס" זמני עקב רמת הוצאה נמוכה בתחילת 2023 לפני אישור התקציב (היה אז תקציב המשכי). לפי הערכתנו, מדובר בהסבר מאד חלקי כאשר תקציב המשכי לא ממש הגביל את הגידול בהוצאות הממשלה. 

מדובר במדיניות פיסקאלית כללית מרחיבה אשר תומכת גם בהאצה באינפלציה.


הסקטור העסקי מאותת על לחצי אינפלציה

סקר מגמות בסקטור העסקי מהווה מקור עשיר של מידע. שני רכיבים מצביעים על לחצי אינפלציה ברורים:

רכיב הצפי לשינוי מחירים במוצרים/שירותים בחודש הבא. גם בענפי המסחר והשירותים קיימת ציפייה לעליות מחירים בצורה חדה וגם התעשייה מדווחת על מגמה מעט מתונה יותר. הגרף הבא מציג את המאזן נטו של הסקטורים שדיווחו על עליות מחירים:


עוצמת המגבלה של המחסור בעובדים עולה בהתמדה ומתקרבת לעוצמה ביציאה מהקורונה. בענף הבינוי העוצמה חזקה במיוחד


ציפיות האינפלציה שנה קדימה עלו, אך בצורה מתונה, ל-2.73% מ-2.61% בחודש מרץ. לגבי הפעילות הריאלית, קצב ההתרחבות בשוטף נשמר (מאזן נטו דומה), אך מסתמנת הרעה בציפיות לגבי הפעילות ושינוי בתעסוקה בחודש הבא עם מאזן נטו קרוב לאפס:


לסיכום, סקר מגמות מצביע על התמתנות צפויה בפעילות תוך כדי התגברות בלחצי האינפלציה. המחסור בעובדים משתקף במגמת ההאצה בקצב עליית השכר במשק  (סביב 7%), עוד לפני עדכון שכר המינימום ב-5.5% בחודש אפריל:


שיפור באמון הצרכני

מדד האמון הצרכני של הלמ"ס עלה ל-20- נקודות באפריל מ-25- במרץ, כאשר שני רכיבים עלו בחדות: רכיב הכוונה לבצע רכישה גדולה בשנה הקרובה ורכיב המצב הכלכלי של הפרט בשנה האחרונה. שיפור זה מאותת על גידול בביקוש ומושפע מעליית שכר במשק, שיעור אבטלה נמוך, וקבלת מענקי מילואים. גידול בביקוש תומך בלחצי אינפלציה. 


אין התאוששות בתיירות הנכנסת

באפריל, מספר הישראלים היוצאים לחו"ל עלה ב-4%  ל-596 אלף (בניכוי עונתיות) אך עדיין נמוך ב-38% יחסית לאפריל אשתקד.   מספר התיירים הנכנסים נותר כמעט יציב על 76 אלף (רמה זהה לרבעון א'), ונמוך ב-77% יחסית לאפריל אשתקד. ברקע חל צמצום במספר חברות התעופה המגיעות לישראל, מה שתומך בעליות במחירי הטיסות אשר תורגש במדדי המחירים הקרובים (בשל שיטת המדידה של הלמ"ס אשר מודדת בפיגור).

נתוני מאקרו שיתפרסמו בשבוע הקרוב בישראל: ראשון: נתוני סחר חוץ (אפריל). רביעי: מדד מחירים לצרכן. אנו צופים מדד של 0.6% בהשפעת עלייה עונתית במחירי הדיור (0.3%) בהלבשה והנעלה (2.1%), הבראה ונופש (10%), נסיעות לחו"ל (5%), עלייה מתונה במחירי המזון (0.3%), והתייקרות של 2.8% במחירי הדלקים. חמישי: אומדן ראשון של נתוני הצמיחה ברבעון א' (אנו צופים התאוששות חלקית עם צמיחה של 15% לאחר ירידה של 21% ברבעון הקודם).


מאקרו חו"ל

ארה"ב: עלייה חדה במספר דורשי העבודה

בשבוע האחרון מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב-22 אלף איש ל-231 אלף. מספר דורשי העבודה המתמשכים עלה ב-17 אלף איש. אומנם מדובר בנתון אחד לאחר יציבות סביב 200-210 אלף דורשי עבודה במשך תקופה ארוכה, אך נתון זה מתווסף לנתוני תעסוקה מעט חלשים באפריל. 


לאחרונה מסתמנת ירידה חדה במדדי האמון הצרכני. מדד מישגן ירד בכמעט 10 נקודות ל-67.4 בחודש מאי לרמה הנמוכה ביותר בחצי שנה האחרונה. ציפיות האינפלציה שנה קדימה עלו ל-3.5% מ-3.2%. משקי הבית מודאגים מאינפלציה, אבטלה וריביות גבוהות:

“They expressed worries that inflation, unemployment and interest rates may all be moving in an unfavorable direction in the year ahead.”

המשמעות: מתרבים סימני החולשה במשק האמריקאי אך הפד יתקשה להוריד ריבית ללא סימני התמתנות באינפלציה. פרסום נתוני אינפלציה של חודש אפריל ביום רביעי יהיו קריטיים עבור השווקים.

נתוני מאקרו אשר יתפרסמו בחו"ל בשבוע הקרוב: ארה"ב רביעי - מדד מחירים לצרכן (אפריל: הצפי הינו לעלייה של 0.4% במדד ועלייה של 0.3% במדד הליבה), והמסחר הקמעונאי. חמישי - יצור התעשייתי, התחלות ואישורי בנייה ומספר דורשי העבודה.

x