לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל אפריל 2024

מגדל ביטוח

 

בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

ריכוז תשואות בתיקי העמיתים -  מגדל חברה לביטוח בע"מ

תשואה נומינלי ברוטו

נתונים נכונים לחודש

Apr-24

גיליון עיתונאים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים 

מצטבר

Apr-24

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

קוד חברה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים 

121

17010

מגדל קרן ח'

-0.82%

8.28%

14.89%

31.53%

27,742

2.40%

121

17011

מגדל קרן ט'

-0.91%

7.73%

13.05%

29.00%

2,751,740

2.24%

121

17012

מגדל קרן י'

-1.31%

9.20%

15.10%

34.75%

75,497,589

2.98%

קוד חברה

מס קופה

תאור המסלול

124

17013

מגדל כללי

-1.36%

8.97%

11.97%

30.39%

33,366,490

2.92%

236

68

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

-0.97%

0.87%

-5.06%

-0.51%

464,735

-1.23%

235

76

מגדל מסלול מניות

-3.09%

16.43%

16.01%

49.16%

3,522,020

5.08%

125

185

מגדל-מסלול הלכה

-1.72%

9.12%

7.94%

20.99%

681,056

2.78%

221

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

-1.61%

10.67%

12.20%

31.74%

4,208,847

3.50%

222

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

-1.37%

9.58%

10.93%

27.87%

2,970,700

3.02%

223

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

-0.95%

7.26%

7.84%

20.82%

2,953,657

2.10%

224

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

-0.85%

6.62%

6.30%

17.17%

8,642,843

1.75%

225

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר

0.24%

4.40%

5.06%

5.45%

437,102

1.21%

227

8659

מגדל - מסלול אג"ח

-0.30%

4.72%

1.00%

7.87%

3,625,399

0.95%

228

8660

מגדל מסלול חו"ל

-1.17%

11.62%

16.79%

26.08%

834,777

3.76%

218

13625

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***

-1.90%

26.67%

0.00%

0.00%

2,336,845

9.75%

238

14239

מגדל - מסלול משולב סחיר***

-1.79%

10.10%

0.00%

0.00%

5,757

2.85%

239

14240

מגדל - עוקב מדדים גמיש***

-1.60%

9.37%

0.00%

0.00%

22,194

2.96%

216

14925

מגדל - עוקב מדדי מניות***

-2.51%

0.00%

0.00%

0.00%

167,333

3.99%

217

14926

מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***

-1.10%

0.00%

0.00%

0.00%

91,415

1.05%

240

15062

מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***

-2.43%

0.00%

0.00%

0.00%

12,414

-2.43%

241

15060

מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***

-1.34%

0.00%

0.00%

0.00%

4,069

-1.34%

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול

** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד

***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.

x