עפר קליין: "נתון צמיחה חזק ברבעון הראשון אך הדרך עוד ארוכה"

על פי עפר קליין, ​מנהל אגף כלכלה ומחקר הראל ביטוח ופיננסים, למרות נתוני צמיחה חזקים ברבעון הראשון התוצר עדיין נמוך מהרמה שנרשמה ערב המלחמה

 

 

 
עפר קליין, צילום: יונתן בלוםעפר קליין, צילום: יונתן בלום
 

עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

על פי אומדנים הראשוניים הצמיחה ברבעון הראשון של 2024 עמדה על 14.1 אחוזים בשיעור שנתי (על פי נתונים מנוכים עונתיות), כאשר העלייה החדה מיוחסת ברובה לגידול בצריכה הפרטית (26%) ובהשקעות בנכסים קבועים (49%) לאחר הירידות החריגות שנרשמו ברבעון הקודם. גם היבוא רשם עלייה מהירה (33%) במהלך הרבעון, ברובה יבוא ביטחוני, דבר שקיזז חלק מהצמיחה. קצב הגידול בהוצאה הציבורית התמתן (7%) בהשוואה לרבעון הקודם, אך עדיין נותר גבוה במבט היסטורי.

בשורה התחתונה – נתון חיובי אך חשוב לזכור שלמרות הנתון התוצר עדיין נמוך מהרמה שנרשמה ערב המלחמה (ראו גרף למטה)
 
במבט קדימה,  להערכתנו קצב הצמיחה יתמתן משמעותית ברבעונים הבאים ולכן לכל שנת 2024 אנו צופים צמיחה של 1.5 – 2.0 אחוזים בלבד (צמיחה שלילית לנפש). נתוני הצמיחה מחזקים את הערכתינו לגבי החלטת הריבית; לאור המדד הגבוה, הצמיחה החיובית ברבעון הראשון, העלייה בגירעון והתנודתיות בשע"ח אנו צופים שבנק ישראל ישאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה בסוף החודש (27 במאי).


x