קליל תעשיות מסכמת את הרבעון הראשון של 2024

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-75.6 מיליון; הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון שקל

 

 

מימין: ניר אילני, מנכ״ל קליל, צילום: מורג ביטן; צורי דבוש, צילום: ראובן קפיצ׳ינסקימימין: ניר אילני, מנכ״ל קליל, צילום: מורג ביטן; צורי דבוש, צילום: ראובן קפיצ׳ינסקי

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2024

התזרים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-22.3 מיליון שקל; לחברה יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות לזמן קצר בסך 137.7 מיליון שקל  - הסביבה העסקית המאתגרת ממנפת את בחינה ויישום רכישות ומיזוגים.

בתחילת החודש הנוכחי מונה מר ניר אילני לתפקיד מנכ"ל החברה. אילני כיהן בין היתר כנשיא ומנכ"ל פרוטרום פתרונות מזון וסמנכ"ל פיתוח עסקי במטה החברה הגלובלי של יוניליוור העולמית.

מתאריך המאזן ועד היום, רכשה החברה מניותיה בסך של כ-1.5 מיליון שקל במסגרת התכנית לרכישה עצמית של מניותיה בהיקף של עד 4.5 מיליון שקל.

צורי דבוש, יו"ר קליל: "בימים אלה נכנס לתפקיד מנכ״ל קבוצת קליל, ניר אילני. ניר, מביא עימו ניסיון רב בניהול חברות תעשייתיות בסקטורים מגוונים בארץ ובחו"ל, ניסיון רב ברכישת חברות והצמחה אורגנית. הוא יוביל את האסטרטגיה של קליל בשנים הבאות תוך חתירה לבניית חברה משמעותית ומבוססת יותר, שיודעת לתרגם את משאביה וחוזקותיה, להגדלת טביעת הרגל העסקית בענף הבניה. ברבעון האחרון השקנו מערכת אלומיניום חדשה - סדרת 'בלגי ארט', שהינה פרשנות יוצאת דופן וחדשנית לבלגי המקורי.  אחת הסדרות הכי נמכרות כיום בשוק כולו. התגובות החיוביות לסדרת ״הבלגי ארט״ הן חסרות תקדים. ברמת המאקרו, המשך המלחמה מערים קשיים על ענף הבנייה, בעיקר בשל מחסור בעובדים. אנו בקליל מתכוננים למצב שהמשבר יהפוך לאירוע מתמשך, נמשיך להשקיע, לפתח, לחזק את המותג הישראלי ולפתח מוצרים חדשניים ואיכותיים תוצרת ישראל תוך ניצול המשבר לצמיחה והתפתחות. אני נושא תפילה לשובם של החטופים והחיילים לשלום הביתה". 

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2024:

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו ב-75.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-111.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מירידה בכמויות המכירה, לרבות השפעת מלחמת חרבות ברזל שהובילה להאטה כלכלית במשק ובדגש על ענף הבניה והשיפוצים.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם ב-13.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל  אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון האמור בהכנסות שקוזז חלקית עם שיפור קל בשיעור הרווח הגולמי, בין היתר, בהשפעת ירידת המחיר הממוצע של האלומיניום לעומת רבעון מקביל אשתקד, וכן מפעולות, שנקטה החברה לצמצום הוצאות עלות המכירות, בדגש על צמצמום בהיקפי שעות העבודה בהתאמה להתמתנות הביקושים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה ל-17.8% מההכנסות לעומת 17.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם ב-2.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-7.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון האמור ברווח הגולמי ומעלייה קלה בהוצאות התפעול, אשר קוזזו חלקית עם פיצוי שהתקבל מהמדינה בסך של 1 מיליון שקל בגין מלחמת חרבות ברזל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על 2.8% מההכנסות, בהשוואה ל-7.1% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם ב-3.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-6.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה מהקיטון האמור ברווח התפעולי שקוזזה חלקית בשל הכנסות מימון, נטו, שנבעו בעיקר מעלייה בשווי תיק ניירות ערך בניכוי שערוך אופציות רכש ומכר נטו בקשר עם רכישת פתח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ברבעון הראשון של שנת 2024, הסתכם ב-22.3 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים בסך של 31.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-31.03.2024:

לחברה יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 137.7 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל הסתכם ב-377.3 מיליון שקל ומהווה 80% מסך המאזן. 

אירועים עיקריים:

השפעת מלחמת חרבות ברזל: למלחמת חרבות ברזל השפעה על ענף הבנייה והשיפוצים אשר פעילותו הואטה, בין היתר, נוכח הוראות והנחיות פיקוד העורף והמחסור בכוח אדם. בהתאם לכך, צופה החברה כי עשויה להיות ירידה משמעותית בהכנסות החברה גם ברבעון השני של שנת 2024. אתר החברה בכרמיאל ממשיך לפעול באופן סדיר תוך התאמה להיקפי הביקוש המשתנים, תוך צמצום היקפי שעות העבודה וללא פגיעה מהותית ברציפות התפעולית. ברבעון הראשון של שנת 2024 הכירה החברה בפיצוי שהתקבל מהמדינה בסך של 1 מיליון שקל בגין הירידה בהיקפי פעילותה, בהמשך לפיצוי נוסף שהתקבל ברבעון הקודם בסך של 3 מיליון שקל. יצוין, כי לחרם הייצוא התורכי על ישראל אין השפעה ישירה על פעילות החברה, אך תיתכן התייקרות בתשומות הבנייה ומכאן להשפעות נוספות על היקפי הפעילות ולוחות הזמנים בענף הבנייה.

בחודש מאי 2024, מונה מר ניר אילני למנכ"ל החברה, במקומו של מר פרדי אבוקרט. ניר אילני (48) בעל ניסיון של מעל ל-20 שנה בארץ ובעולם בתחום ניהול חברות תעשייתיות שונות. בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל חברת פרודלים בצפון אמריקה - יצרנית חומרי גלם לתעשיית המזון. קודם לכן, כיהן כשלוש שנים כנשיא ומנכ"ל פרוטרום פתרונות מזון. בתפקידיו הקודמים, שימש בין היתר כסמנכ"ל פיתוח עסקי במטה החברה הגלובלי של יוניליוור העולמית, כסמנכ"ל שיווק ומכירות של חברת כפרית תעשיות ומנכ"ל יוניליוור פתרונות מזון ישראל. 

בחודש מרץ 2024, אישר דירקטוריון החברה, תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 4.5 מיליון שקל. עד למועד פרסום הדוחות, רכשה החברה מניות בסכום כולל של 1.5 מיליון שקל.

לגרף קליל לחצו כאן

44 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.97 מיליון בקליל
קרנות נאמנות שמחזיקות את קליל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

מגדל מניות יתר

2.2%

106866.6

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

1.72%

1948097.1

מגדל גמישה

1.22%

335646

אי.בי.אי. יתר

1.13%

326001

FOREST מניות

1.09%

1115154.9

MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל

1.04%

102622.8

מור יתר 

0.91%

1100880.3

מגדל מניות צמיחה

0.8%

21990.6

איילון תיק מניות כשרה

0.69%

233409

MTF מחקה ת"א SME60 

0.56%

287228.1


x