מליסרון פותחת את שנת 2024 עם עלייה ברווחים וגידול דו ספרתי בפדיונות השוכרים

הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-44% לכ-244 מיליון שקל

 

 

ליאורה עופר, צילום: ורדי כהנאליאורה עופר, צילום: ורדי כהנא

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/05/2024

מליסרון פותחת את שנת 2024 עם עלייה ברווחים וגידול דו ספרתי בפדיונות השוכרים
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-44% לכ-244 מיליון שקל.

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-9% לכ-353 מיליון שקל.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-9% לכ-265 מיליון שקל; קצב ה-FFO השנתי, בסוף שנת 2024, צפוי לעמוד על כ-1.2 מיליארד שקל.

פדיונות השוכרים בקניונים בחודשים ינואר-אפריל עלו בכ-15%.

בתחילת חודש אפריל, החל אכלוס מגדל A בפרויקט הדגל  LANDMARK במתחם שרונה ת"א, הצפוי להניב NOI שנתי של כ-200 מיליון שקל (חלק החברה 50%); שיעור שיווק שטחי המגדל עומד על למעלה מ-90% 

לאור התוצאות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון בסך של 80 מיליון שקל

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "מליסרון ממשיכה להציג צמיחה ותוצאות פיננסיות טובות גם ברבעון הראשון של שנת 2024. תוצאות אלו הן ביטוי למימוש אסטרטגיית החברה, לחיזוק ליבת הפעילות בעולמות הקניונים והמשרדים, לצד קידום ופיתוח מנועי צמיחה חדשים, בין השאר תחום המגורים, בו אנו פעילים באמצעות חברת  אביב ייזום. בימים אלה ממשיכה מליסרון בפעילות הייזום, ההשבחה והפיתוח של נכסיה כדי להבטיח את המשך צמיחת החברה. התקופה הנוכחית בישראל היא מורכבת וכואבת, אך לצד זאת אנו ממשיכים לחזות באיתנות המשק ובחוסן האזרחי, ומייחלים לימים של ביטחון, שקט וצמיחה למשק ולחברה הישראלית".

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "הרבעון הראשון של השנה התאפיין בתוצאות יוצאות דופן בתחום המסחר עם גידול של 15% בפדיונות בקניוני החברה בחודשים ינואר-אפריל. אנו מאמינים כי זהו ביטוי לחוסן שלנו כעם החפץ חיים. מליסרון ממשיכה להציג צמיחה במדדים התפעוליים, עם עלייה של כ-9% ב-NOI המיוחס לבעלים, צמיחה של כ-9% ב-FFO, ועלייה של כ-44% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות. אנו ממשיכים בבנייה ובאכלוס הפרויקטים שנמצאים בהקמה, ובהם מגדל A בפרויקט LANDMARK  בתל אביב, שהקמתו הסתיימה באפריל וששיעור שיווק השטחים להשכרה בו עומד כבר עתה על כ-92%. החברה ממשיכה בהקמת מגדל B בפרויקט LANDMARK, הכולל 42.5 אלף מ"ר משרדים, שטחי מסחר ו-116 יח"ד. בפעילות הייזום למגורים, החלה אביב ייזום (המוחזקת ב-50% על ידי החברה) בשיווקם של ארבעה פרויקטים משמעותיים במרכז הארץ בהיקף כולל של 510 יח"ד ונערכת לתחילת הקמתם. בשלב המכירה המוקדמת נמכרו תוך תקופה קצרה 54 יח"ד אשר יניבו לאביב ייזום תמורה כוללת של כ-180 מיליון שקל. אנו מחזקים את חיילי צה״ל וכוחות הביטחון, שנלחמים להחזיר את הביטחון והשקט לאזרחי ישראל, משתתפים בצער משפחות החללים, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומייחלים לשובם של כל החטופים במהרה".

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, המלמדות על שיפור בפרמטרים התפעוליים - גידול ב-NOI וגידול ב-FFO, עלייה דו-ספרתית בפדיונות בקניונים, ועלייה חדה ברווחים.

הפדיונות בקניוני מליסרון בחודשים ינואר-אפריל 2024 צמחו בכ-15% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוך גידול של כ-7% בכמות המבקרים בקניונים. העלייה המתמשכת בפדיונות ובכמות המבקרים בקניונים תרמה גם לעלייה הממוצעת של כ-7% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי חוזים, זאת בהמשך לעלייה של כ-10% בשנת 2023.

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-9% ל-353 מיליון שקל, בהשוואה ל-325 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מחתימה על חוזים חדשים תוך עלייה בדמי שכירות, מעליית המדד והמשך אכלוס שטחים קיימים. להערכת החברה, בסוף השנה יעמוד קצב ה-NOI השנתי המיוחס לבעלים על כ-1.58 מיליארד שקל, בתמיכת אכלוס פרויקטים חדשים שהסתיימה הקמתם, ובראשם מגדל A בפרויקט הדגל "לנדמארק" במתחם שרונה ת"א שאכלוסו החל בחודש שעבר, תוספת צפויה מנכסים קיימים ואכלוס שטחים פנויים.

ה-FFO ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-9% לכ-265 מיליון שקל, בהשוואה לכ-243 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, מירידה בהוצאות הריבית הריאלית, מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ושיווק, בקיזוז חלקי עם עלייה בהוצאות המיסים השוטפים בשל מדד נמוך יותר ביחס לרבעון המקביל אשתקד. להערכת החברה, בסוף השנה יעמוד קצב ה-FFO השנתי על כ-1.21 מיליארד שקל, בהתחשב בפרויקטים חדשים, תוספת צפויה מנכסים קיימים ואכלוס שטחים פנויים (לא כולל תרומת פעילות המגורים שאינה נכללת ב-FFO). 

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 עמד על כ-244 מיליון שקל, עלייה של כ-44% בהשוואה לכ-170 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מהגידול ב-NOI, מקיטון בהוצאות המימון נטו בשל עליית מדד מתונה יותר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מה שהביא להשפעה מתונה יותר של המדד על יתרת ההלוואות ואגרות החוב של החברה, וכן מגידול בהכנסות מפקדונות ומתיק ניירות ערך.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לרבעון הראשון של שנת 2024 עלה לכ-10.67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-10.55 מיליארד שקל בסוף שנת 2023. העלייה נבעה מהגידול האמור ברווח הנקי ולאחר ההכרזה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך 120 מיליון שקל ששולם בחודש שעבר.

לחברה נזילות פיננסית גבוהה הבאה לידי ביטוי ביתרות מזומנים ושווי מזומנים ותיק נכסים פיננסיים של למעלה מ-1.7 מיליארד שקל, לצד מסגרות אשראי מחייבות שאינן מנוצלות בסך של כ-500 מיליון שקל. הנזילות הגבוהה צפויה לאפשר לחברה להמשיך את תנופת הפיתוח העסקי ואת הצמיחה המתוכננת לשנים הקרובות לצד המשך יציבות ואיתנות פיננסית. בתוך כך, בחודש פברואר השנה העלתה חברת הדירוג מעלות S&P את תחזית הדירוג של מליסרון מ'יציבה' ל'חיובית', תוך אשרור דירוג המנפיק של החברה ברמה של 'ilAA-', וזאת בשל צפי להמשך שיפור במאפיינים העסקיים והגיוון הסגמנטלי במקביל לשמירה על פרופיל פיננסי שמרני.   

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 80 מיליון שקל.

בתחום הייזום – החל מהרבעון השני של 2024 צפויה החברה להכיר לראשונה בתרומת NOI מאכלוס מגדל A בפרויקט הדגל LANDMARK במתחם שרונה ת"א, וזאת לאחר שבחודש שעבר קיבלה החברה אישור לאכלוס (טופס 4) שטח של כ-100 אלף מ"ר משרדים. המגדל צפוי להניב NOI שנתי בסך של כ-200 מיליון שקל (חלק החברה 50%), כאשר שיעור השיווק עומד על כ-92%. בנוסף לכך, במהלך הרבעון הקודם התקבל היתר בנייה להקמת מגדל B בהיקף של כ-42.5 אלף מ"ר משרדים, 3,800 מ"ר מסחר ו-116 יחידות דיור שבנייתו צפויה להסתיים במהלך שנת 2026 (חלק המגורים במהלך שנת 2027). מגדל זה צפוי להניב NOI שנתי של כ-113 מיליון שקל (חלק החברה 50%), לצד תוספת רווח גולמי ממגורים בסך של כ-137 מיליון שקל (חלק החברה 50%). בנוסף, לחברה 13 פרויקטים נוספים הנמצאים בשלבי ביצוע ותכנון שונים הצפויים להניב לחברה לאחר אכלוסם המלא תוספת NOI בטווח של 222-237 מיליון שקל עד סוף שנת 2028.

בתחום המגורים - לחברת אביב ייזום, המתמחה בבנייה למגורים ובהתחדשות עירונית (חלק מליסרון 50%), פרויקטים בתהליכי בנייה ובתכנון בהיקף כולל של כ-4,170 יחידות דיור (חלק אביב ייזום כ-2,520 יחידות דיור) הצפויים לתרום לאביב ייזום עם השלמתם הכנסות בסך של כ-9.4 מיליארד שקל ורווח גולמי של כ-1.6 מיליארד שקל. אביב ייזום תחל בהקמתם של ארבעה פרויקטים בהיקף של כ-510 יחידות דיור במרכז הארץ כבר בשנה זו. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024 נרשם שיפור בקצב מכירת דירות, כך שבמהלך הרבעון מכרה חברת אביב ייזום 54 דירות הצפויות להניב לה תמורה של כ-176 מיליון שקל.

לגרף מליסרון לחצו כאן

302 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 430.14 מיליון במליסרון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מליסרון. לרשימה המלאה
x