משרדי פמילי אופיס מגדילים השקעות באג"ח בשווקים מפותחים

דוח UBS לשנת 2024 מראה שמשרדי פמילי אופיס יישמו את תוכניותיהם להטמעת שינויים מהותיים בהקצאת נכסים אסטרטגית על ידי הגדלת משקל ההשקעות באג"ח בשווקים מפותחים

 

 

 
Photo-Ricochet69,-Dreamstime.comPhoto-Ricochet69,-Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/05/2024

UBS פרסמה היום את דוח הפאמילי אופיס הגלובלי לשנת 2024, המציע תובנות מ 320 משרדים משבעה אזורים שונים ברחבי העולם. הדוח מייצג משפחות בעלות שווי נקי ממוצע של 2.6 מיליארד דולר ומכסה הון כולל של 600 מיליארד דולר, ולכן מספק את הניתוח המקיף והמהימן ביותר עבור קבוצת משקיעים משפיעה זו.

"הדוח שלנו לשנת 2024 מראה שמשרדי פמילי אופיס יישמו את תכניותיהם להטמעת שינויים מהותיים בהקצאת נכסים אסטרטגית שצפינו בדוח 2023. על ידי הגדלת משקל ההשקעות באג"ח בשווקים מפותחים, הם הכניסו איזון רב יותר בין אג"ח למניות", אמר ג'ורג' אתנוסופולוס, ראש תחום הון משפחתי ומוסדי גלובלי, ומנהל משותף של בחטיבת השווקים הגלובליים ב-UBS.

בנג'מין קבאלי, ראש מערך לקוחות אסטרטגיים ב-UBS, הדגיש: "מאגר הנתונים המורחב והגלובלי אפשר לנו להעמיק את הניתוח שלנו ולהעלות תובנות לגבי האופן שבו עסקיהם הפעילים של משרדי פאמילי אופיס משפיעים על הקצאת הנכסים שלהם. הדבר מאפשר לנו להגיש להם ממצאים וייעוץ מותאמים אישית."

הקצאת ההשקעות החדשה הופכת את התיקים למאוזנים יותר, עם הטיה גיאוגרפית לצפון אמריקה

הסקר הנוכחי מראה כי תיקי ההשקעות של המשרדים המשפחתיים החזירו את האיזון בין אג"ח למניות. שינוי זה, שנבע ככל הנראה מהרצון להתאים את עצמם לאינפלציה המתמתנת ולירידה בשיעורי הריבית, משקף תשואות גבוהות יותר על אג"ח, והוא תואם את המהלכים שעליהם בישר הדוח בשנה שעברה.
מבחינת ההתפלגות הגיאוגרפית, בממוצע, משרדים משפחתיים החזיקו את ההקצאות הגדולות ביותר בצפון אמריקה (50%), למעלה מרבע מהם (27%) במערב אירופה, ו-17% באסיה-פסיפיק או בסין רבתי. במבט עתידי, צפון אמריקה ואסיה-פסיפיק (לא כולל סין רבתי) עומדים להיות היעדים הראשונים להקצאות נוספות, כאשר למעלה משליש מהמשיבים מעוניינים להגדיל את השקעותיהם בכל אחד מאזורים אלה בחמש השנים הבאות (38% ו-35% בהתאמה).

פיזור באמצעות ניהול פעיל, כאשר Generative AI הוא נושא ההשקעה הראשון ברשימה 

כשם שאנו רואים חזרה לתיקים מאוזנים יותר, כך גם הניהול הפעיל שוב זוכה להעדפה מצד המשקיעים. בעיצומם של שינויים טכנולוגיים מהירים, שינויים בציפיות הריבית וצמיחה בלתי אחידה, הפיזור המוגבר של תשואות טומן בחובו הזדמנויות לניהול אקטיבי. כמעט ארבעה מתוך כל 10 משרדים משפחתיים (39%) אומרים שהם מסתמכים בעת הנוכחית על הבחירה של המנהלים ו/או על ניהול פעיל כדי לשפר את גיוון התיק, עלייה של 4% לעומת 2023. בצד ההשקעות האלטרנטיביות, קרנות גידור משמשות שליש (33%) מהמשרדים המשפחתיים כמכשיר לפיזור סיכונים. מבחינת נושאי ההשקעה, Generative AI הוא התחום הפופולרי ביותר, כאשר למעלה משלושה-רבעים (78%) מהמשרדים המשפחתיים אומרים שסביר שזה יהיה אחד מתחומי ההשקעה שלהם בשנתיים עד שלוש השנים הבאות. 

גיאופוליטיקה ואינפלציה מובילות את רשימת הנושאים שמדאיגים בטווח הקצר, ובחמש השנים הבאות, שינוי אקלימי וחוב, מעוררים את החשש הרב ביותר

אמנם חלה התייצבות של כלכלות רבות, אך התחום הגיאופוליטי עולה כנושא שמטריד משרדים משפחתיים, ואחריו שינוי אקלימי בטווח הזמן הבינוני. לאורך 12 חודשים, 58% היו מודאגים מהאפשרות של סכסוך גיאופוליטי רחב. עולה גם החשש שהבנקים המרכזיים יוכלו להוריד את שיעורי הריבית בקצב איטי בלבד, כאשר 37% מהמשרדים המשפחתיים אמרו שהם חוששים משיעורי ריבית גבוהים ו-39% מודאגים מאינפלציה גבוהה. כאשר המשיבים התבקשו לחשוב מעבר לחמש שנים קדימה, הדאגות לטווח הארוך הלכו והתבהרו. בעוד שסכסוך גיאופוליטי נותר בראש הנושאים שמטרידים את המשיבים (62%), כמעט מחצית מהם (49%) מודאגים מהשינוי האקלימי וכמעט אותו שיעור (48%) חוששים מפני משבר חוב, בשעה שעל מדינות המערב מכביד חוב ציבורי גבוה, שלא נראה כי ניתן לקיימו לאורך זמן.

ככל שההתמקדות על קיימות הולכת וגוברתת, משרדים משפחתיים מחפשים רמת תחכום גבוהה יותר

קיימות הופכת לנושא שצובר חשיבות רבה ומשפיע לא רק על תיקי ההשקעות של משרדים משפחתיים, אלא גם על התחזיות לגבי עסקיהם הפעילים לטווח ארוך. למעלה ממחצית (57%) מהמשרדים המשפחתיים עם עסקים פעילים כבר מביאים בשיקוליהם את תחום הקיימות בעסקיהם או מתכננים לעשות זאת בעתיד. ככל שנושא הקיימות ילך ויבשיל, משרדים משפחתיים יזדקקו ליותר מידע וייעוץ. ניתוח נתונים משופר שמדוד את האימפקט של ההשקעות ו/או הפעילות העסקית יסייע בהשגת יעדי קיימות ו/או אימפקט, כך לדברי 37% מהמשיבים.

ממצאים אזוריים:

ארה"ב:

משרדים משפחתיים בארה"ב מקצים את השיעור הנמוך ביותר בתיקי ההשקעות שלהם (7%) לאג"ח, בממוצע, כאשר 59% מאלה שמחזיקים אג"ח אומרים כי הם עושים זאת כדי ליהנות מתשואות גבוהות. תיקיהם מראים את ההטיה הגבוהה ביותר כלפי צפון אמריקה (82%), ורק 8% למערב אירופה, בממוצע. בארה"ב, אג"ח איכותיות לזמן קצר הן האמצעי הפופולרי ביותר להגוונת תיק ההשקעות (47%). 83% מהמשרדים המשפחתיים בארה"ב אומרים שקיימת סבירות כי ישקיעו ב-AI. ב-12 החודשים הבאים, הנושא שמעורר את החשש הגדול ביותר בקרב משרדים משפחתיים בארה"ב הוא סכסוך גיאופוליטי גדול (57%). בטווח של חמש השנים הקרובות, משרדים משפחתיים בארה"ב מודאגים במיוחד מהעלאת מיסים (73%).

אמריקה הלטינית:

בהשוואה למקביליהם בעולם, משרדים משפחתיים באמריקה הלטינית מחזיקים בממוצע את ההשקעות הגבוהות ביותר באג"ח (27% באג"ח של שווקים מפותחים, 7% בשווקים מתעוררים). אלה שמחזיקים השקעות אג"ח עושים זאת בראש ובראשונה כדי לשמר את הונם (63%), לסייע באיזון הסיכונים (58%) וליהנות מתשואות גבוהות (54%). הרמה הנמוכה ביותר בממוצע של אחזקות מזומנים היא באמריקה הלטינית (5%). עבור 12 החודשים הקרובים, החשש הראשון במעלה הוא אינפלציה (60%), ואילו עבור חמש השנים הקרובות, אלה הם השינוי האקלימי (48%) ושיבושים טכנולוגיים שמשפיעים על עסקיהם הפעילים ו/או השקעותיהם (48%) של המשרדים המשפחתיים.

דרום מזרח אסיה:

מקרב המשרדים המשפחתיים בדרום מזרח אסיה, 88% סבורים ששיעורי הריבית הריאלית ימשיכו להיות חיוביים לאורך זמן רב יותר. הם מסתמכים יותר על בחירת המנהל ו/או על ניהול אקטיבי כדי לפזר סיכונים (50%). בהשוואה למקביליהם בעולם, השקעותיהם בנדל"ן הן הנמוכות ביותר (6%), בממוצע. סכסוך גיאופוליטי משמעותי ואינפלציה גבוהה הם הנושאים שמדאיגים ביותר משקיעים אלה (55% כל אחד מהנושאים) ב-12 החודשים הקרובים, ואילו לחמש השנים הקרובות הם מודאגים מהעלאת מיסים (59%) ושינוי אקלימי (56%).

צפון אסיה:

מבין כל אזורי העולם, משרדים משפחתיים בצפון אסיה הם בממוצע בעלי אחזקות המזומנים הגבוהות ביותר (14%) וההשקעות הגבוהות ביותר בסין רבתי (24%). בהשוואה למקביליהם הגלובליים, הסבירות שישקיעו ב-AI בשנתיים עד שלוש השנים הקרובות היא הגבוהה ביותר (89%). הם מעדיפים אג"ח איכותיות לטווח קצר כדי לגוון את תיק ההשקעות שלהם (45%). לאורך 12 החודשים הקרובים ובחמש השנים הבאות, משרדים משפחתיים בצפון אסיה מודאגים במיוחד מסכסוך גיאופוליטי נרחב (56% ו-70% בהתאמה). 

אירופה, לא כולל שווייץ:

מקרב משרדים משפחתיים באירופה, 38% סבורים ששיעורי הריבית בארה"ב ינודו סביב האפס. בהשוואה למקביליהם בשאר אזורי העולם, שיעורם של המשרדים המשפחתיים שמתכננים לבצע שינויים בהקצאת הנכסים האסטרטגית ב-2024 הוא הגדול ביותר באירופה (42%), ובממוצע, אנו רואים הטיה ביתית חזקה להשקיע במערב אירופה (49%). בהשוואה למקביליהם בעולם, שיעור המשרדים המשפחתיים שגידרו את השקעותיהם מפני סיכונים פיננסיים הוא הגבוה ביותר באירופה (67%). בעת הנוכחית ולאורך חמש השנים הבאות, הנושא המדאיג ביותר את המשרדים המשפחתיים באירופה הוא סכסוך גיאופוליטי רחב היקף (61% ו-71% בהתאמה).

שווייץ:

גם 38% מהמשרדים המשפחתיים השוויצריים סבורים כי שיעורי הריבית בארה"ב ינודו סביב האפס. בהשוואה למקביליהם בעולם, הם מחזיקים בהקצאות הגבוהות ביותר בממוצע במניות (29% בשווקים מפותחים, 2% בשווקים מתעוררים) ו-11% בלבד מתכננים לשנות את הקצאת הנכסים האסטרטגית שלהם ב-2024. משרדים משפחתיים בשווייץ מגלים הטיה ביתית חזקה, כשהם מקצים בממוצע 54% מהתיק שלהם למערב אירופה ומשתמשים במתכות יקרות כדי לשפר את פיזור הסיכונים בתיק (34%). 76% מהמשרדים המשפחתיים בשווייץ אומרים כי סביר שישקיעו בתחום טכנולוגיות הבריאות בטווח של שנתיים עד שלוש השנים הקרובות. ב 12 החודשים הקרובים ובחמש השנים הבאות, משרדים משפחתיים בשווייץ מודאגים בעיקר מסכסוך גיאופוליטי רחב היקף (62% ו-71% בהתאמה).

מזרח תיכון:

לעומת מקביליהם בשאר העולם, משרדים משפחתיים במזרח התיכון מחזיקים את שיעור ההשקעות הגבוה ביותר בנדל"ן (15%), ואג"ח איכותיות לטווח קצר משמשות אותם לשיפור גיוון התיק פחות ממקביליהם הגלובליים (10%). ב-12 החודשים הקרובים, דאגתם הגדולה ביותר היא מפני סכסוך גיאופוליטי רחב היקף (68%) ולאורך חמש השנים הבאות הם מוטרדים ביותר ממשבר בשווקים הפיננסיים (57%).

x