J.P. Morgan: "אנו מצפים מבנק ישראל שיישאר בהמתנה לגבי החלטות הריבית"

כלכלני בנק ההשקעות J.P. Morgan מציגים תובנות חשובות לגבי ישראל בדוח אמצע מאי: "החלטת נגיד בנק ישראל צריכה להיות מותנית בהחלטות הריבית של הפד, ובהקלות בסיכונים הגיאופוליטיים"

 

 
J.P. Morgan / צילום מתוך: Dreamstime.com J.P. Morgan / צילום מתוך: Dreamstime.com
 

דניאל דותן, עורכת משנה FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2024

דוח Global Data Watch שפרסם בנק ההשקעות J.P. Morgan ב-17 במאי, מקדיש פסקאות חשובות בנוגע לכלכלת ישראל, לזינוק באינפלציה ולסיכונים הגיאופוליטיים.

הכלכלנים בג'יי.פי. מורגן מציינים בדוח, כי בנק ישראל נשאר זהיר למשך יותר זמן.

"אי-הוודאות התגברה סביב הסכסוך האחרון", מציינים הכלכלנים בדוח, "התמחור מחדש של תעריפי DM (שיעורי הייחוס של ניירות הערך), וההקלות הפיסקאליות שמרו על היכולת של בנק ישראל להחזיק את הריבית כפי שהיא, מאז הורדת הריבית האחרונה בינואר.

"חיפשנו מומנטום חיובי של האינפלציה בישראל ופער תפוקה שלילי כדי לבצע הקלות נוספות. עם זאת, מדד המחירים לצרכן של אפריל הראה שהאינפלציה חזרה לתאוצה, ומגמת ההתאוששות של מחירי הדיור בעלייה".

עוד הכלכלנים מוסיפים: "אנחנו בוחנים אם האינפלציה תסיים את השנה ב-2.6% - מעל יעד ה-2% של בנק ישראל. יתרה מכך, העלייה הצפויה במע"מ כבר קיימת והתחילו להעלות את הציפיות לאינפלציה. בעוד התמ"ג נשאר הרבה מתחת לרמות שלפני המלחמה, והקפיצה ברבעון הראשון ל-14.1% נפלה מעט מהציפיות שלנו.

"אנו מצפים כעת לכך שבנק ישראל יישאר בהמתנה. החלטות הריבית שלו מותנות בהחלטות הריבית של הפד ובהקלות בסיכונים הגיאופוליטיים".

כלכלני ג'יי.פי. מורגן מציינים כי שתי הפתעות אינפלציה כלפי מעלה ברציפות הן אולי לא מספיק כדי לקבע טרנד, אבל זה נראה קצת מדאיג.

אינפלציה צרכנית בישראל. מתוך דוח Global Data Watch של J.P. Moragn לחודש מאי:

"במרץ, מחירי הטבק היו אשמים, למרות שהיו כבר סימנים לעלייה רחבה יותר במומנטום", כותבים הכלכלנים בדוח, "באפריל, מחירי הטיסות והדיור הוסיפו לאינפלציה במידה ניכרת, גם כשהמומנטום החציוני התמתן מעט בזכות דינמיקה מרוככת יותר של מחירי המזון ומוצרים נוספים.

"יש סיכוי שהעלייה במחירי הטיסות תתהפך חלקית במאי. עם זאת, העלייה בדמי השכירות נראית לנו מהותית יותר. למרות שהיא הדביקה את עליית מחירי הדיור מעט מוקדם ממה שציפינו, היא כנראה תימשך בחודשים הקרובים, במיוחד מכיוון שההיצע המוגבל אמור להימשך והוא תומך במחירי הדיור".

עוד מציינים הכלכלנים בדוח, כי המשך התאוששות כלכלית יכול לחזק עוד יותר את מגמת האינפלציה הבסיסית ברבעונים הבאים. "אנו צופים שהאינפלציה תסתיים השנה בערך ב-2.6%", הם כותבים.
 

x