קבוצת ארד מציגה הכנסות שיא של כ-98.2 מיליון דולר ברבעון הראשון

החברה מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של השנה: גידול בהכנסות של כ-17.7% לעומת הרבעון הקודם; הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-6.8 מיליון דולר, לעומת כ-4.1 ברבעון הקודם; מניית החברה עולה ב-6.31%+

 

 

Image-by-creativeart-on-FreepikImage-by-creativeart-on-Freepik

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2024

קבוצת ארד מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו לשיא של כ-98.2 מיליון דולר, גידול של כ-17.7% לעומת הרבעון הקודם ושל כ-1.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-13.3 מיליון דולר, לעומת כ-9.9 מיליון דולר ברבעון הקודם וכ-13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-6.8 מיליון דולר, לעומת כ-4.1 ברבעון הקודם וכ-8.7 ברבעון המקביל אשתקד.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2024, עם מכירות שיא של הקבוצה. עיקר הצמיחה ברבעון הראשון נרשמה בישראל, בה ראינו פיצוי על הירידה בפעילות המשק בחודשי המלחמה הראשונים.

הפעילות של הקבוצה באירופה ממשיכה בצמיחה בשני שווקי היעד העיקריים, איטליה וספרד. שיעור הרווחיות התפעולית באירופה גדל ברבעון הראשון ל-9%, בהשוואה ל-7% בכל שנת 2023. בארה"ב נרשמה התאוששות במכירות וברווחיות התפעולית בהשוואה לרבעון הקודם, ואנו מנהלים פעילויות תומכות צמיחה בשוק האמריקאי.

המובילות הטכנולוגית של ארד, יחד עם השקות של פתרונות חדשים ומתקדמים, ממשיכים לתרום לחיזוק פעילות הקבוצה. אנו מעריכים כי יש ביכולתינו  להמשיך במומנטום החיובי גם בשנת 2024, תוך המשך השקעה במחקר ופיתוח, בהרחבת ערוצי המכירה, ובהתאמת כושר ויכולות הייצור. 

ארד תמשיך לייצר פתרונות חכמים וחדשניים שיעניקו כלים ויכולות בתהליכים של חיסכון ושימור משאב המים בישראל ובעולם כולו".

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2024:

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-98.2 מיליון דולר, לעומת כ-96.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-1.9%. מרבית הגידול במכירות נוצר בישראל (כ-6.9 מיליון דולר). מנגד, נרשם קיטון במכירות בצפון אמריקה (קיטון של כ-4.8 מיליון דולר).

בהשוואה לרבעון הקודם חל גידול בהיקף המכירות של כ-14.8 מיליון דולר (כ-17.7%), מתוכם גידול של כ-11.3 מיליון דולר במכירות בשוק המקומי, שחלקן הוסטו מהרבעון הקודם לרבעון הראשון, עקב השפעת מלחמת חרבות ברזל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-28.7 מיליון דולר (המהווה כ-29.2% מההכנסות), לעומת כ-29.3 מיליון דולר (המהווה כ-30.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הושפע מהיקף ותמהיל המכירות בטריטוריות בהן פועלת החברה, וכן ממימוש מכירות במכרזים גדולים בעיקר באירופה, המאופיינים בשיעור רווחיות הנמוך מהממוצע של הקבוצה. 

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הראשון הסתכמו בסך של כ-5.6 מיליון דולר (כ-5.7% מההכנסות) בהשוואה לסך של כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-6% מההכנסות). עיקר הוצאות המחקר והפיתוח הינם בפיתוח מוצרים אולטרסונים בשילוב פרוטוקולי תקשורת שונים, לשוק האמריקאי ולשווקים נוספים בהם הקבוצה מזהה פוטנציאל לשימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים.

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-8.3 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקף המכירות.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-5.6 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-9.4 מיליון דולר (כ-9.5% מההכנסות), לעומת כ-9.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-10.2% מההכנסות). השחיקה בשיעור הרווח התפעולי נובעת בעיקר מהשחיקה בשיעור הרווח הגולמי. היא קוזזה חלקית עם ירידה בשיעור ההוצאות התפעוליות.

בהשוואה לרבעון הקודם חל גידול ברווח התפעולי של כ-3.4 מיליון דולר (גידול של כ-56.7%) ושיפור בשיעור הרווח התפעולי, מ-7.2% ברבעון הקודם לכ-9.5% ברבעון הראשון.

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-13.3 מיליון דולר, לעומת כ-13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

בהשוואה לרבעון הקודם חל גידול ב-EBITDA של כ-3.4 מיליון דולר (גידול של כ-34.5%).

הוצאות מסים על ההכנסה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-1.3 מיליון דולר, לעומת כ-1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-6.8 מיליון דולר (כ-6.9% מההכנסות), לעומת כ-8.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-9% מההכנסות).

בהשוואה לרבעון הקודם חל גידול של 2.73 מיליון דולר ברווח הנקי (גידול של כ-67%).

לגרף ארד לחצו כאן

166 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 153.37 מיליון בארד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארד. לרשימה המלאה
x