תוצאות אדגר לרבעון: עלייה של כ-5.7% ב-FFO לבעלי המניות לכ-33 מיליון שקל

ה-NOI ברבעון הראשון עלה בכ-8.0% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-73.3 מיליון ש"ח; ה-FFO לבעלי המניות עלה בכ-5.7% ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-33.0 מיליון ש"ח

 

 

רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, צילום: יח״צרועי גדיש, מנכ״ל אדגר, צילום: יח״צ

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2024


רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה ושיפור ב-FFO, NOI והון עצמי גבוה בסך של כ-1.47 מיליארד ש"ח.

התוצאות הטובות הושגו חרף האתגרים בתחום המשרדים, הודות לתמהיל הפורטפוליו, הרכב השוכרים הדפנסיבי והפיזור הגיאוגרפי. התמהיל הייחודי מספק לנו יתרון יחסי בתקופה זו עם ירידת ערך לא משמעותית בשווי הנכסים, עדות נוספת לאיכות התיק. בקנדה, המקומים המרכזיים והפוטנציאל הגבוה להשבחה, מביאים עימם ערך חבוי רב שטרם מומש במלואו, הדבר בא לידי ביטוי לאחרונה עם תוספת זכויות מהותית שקיבלנו בקנדה. בישראל, אנו מחזיקים בחוזים ארוכי טווח עם גופים ממשלתיים ובפולין, מתחם הבריין אמבסי מציע פתרונות גמישים להשכרת משרדים המתאימים לעולם העבודה ההיברידי. התנהלותנו השמרנית ושמירה על יחסי המינוף מאפשרת לנו לבצע את השקעות הנחוצות לפיתוח הפעילות.

אנו מחויבים להמשך השבחת הנכסים ומימוש הזכויות בקרקעות שלנו, תוך התמקדות בשיפור ופיתוח הפעילות במדינות בהן אנו פועלים."

דגשים לתוצאות 

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הראשון לשנת 2024  הסתכמו לכ-81.9 מיליון ש"ח, עליה של כ-7.4% לעומת כ- 76.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בישראל בסך כ-0.8 מיליון ש"ח נבעה בעיקר כתוצאה מעליית המדד, עלייה של כ-2.6 מיליון ש"ח בפולין נבעה בעיקר כתוצאה מפעילות ה-Brain Embassy ועליית המדד, עלייה בשערי החליפין של האירו והדולר הקנדי הביאו לעלייה של כ-2 מיליון ש"ח.

ה- NOI  ברבעון הראשון  הסתכם לכ-73.3  מיליון ש"ח, עליה של כ8.0% לעומת כ-67.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל  אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בפעילות מתחמי ה-Brain Embassy ועליית המדד. 

ה-FFO  ברבעון הראשון הסתכם לכ-33.0 מיליון ש"ח לעומת כ-31.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.7%. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 במרץ 2024 בכ-1,474.1 מיליון ש"ח (כ-8.94 ש"ח למניה).

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-3.2 מיליון ש"ח לעומת כ-9.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר משיערוך שלילי של נדל"ן להשקעה בפולין בהיקף של כ-17.7 מיליון ש"ח.

ההפסד הכולל  ברבעון הסתכם לכ-5.9 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-30.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדו"ח הסתכם לכ-20.1 מיליון ש"ח, בניכוי השינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, התזרים מפעילות שוטפת הינו כ26.6 מיליוני ש"ח והוא מושפע מתשלום ריבית חצי שנתית בסך כ-24.6 מיליוני ש"ח.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרץ 2024 הסתכמה לסך של כ-266.3 מיליון ש"ח. בנוסף לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך 698 מיליון ש"ח. 

נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) - בתקופת הדוח השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה כ-58 מיליון ש"ח, בעיקר בגין פיתוח נדל"ן בהקמה בישראל בנכס אפעל 33, השבחת הנכסים והרחבת פעילות הבריין אמבסי. בנוסף נרשם שיערוך שלילי בפולין בסך כ-17.7 מיליון ש"ח.

לגרף אדגר לחצו כאן

72 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 32.54 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה
x