בנק לאומי: "הפגישה הקרובה של ארגון OPEC עשויה להוביל לתנודות במחיר הנפט בשבוע הבא"

על פי הכלכלן הראשי בבנק לאומי, מחירי הנפט ירדו בשבוע החולף, זה השבוע הרביעי ברציפות

 

 

 
Photo-Chutima-Sonma-Dreamstime.comPhoto-Chutima-Sonma-Dreamstime.com
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

התפתחות מחיר הנפט

מחירי הנפט ירדו בשבוע החולף – זה השבוע הרביעי ברציפות בו נרשמו ירידות במחיר הנפט.  בתחילת השבוע החולף, מחיר הנפט היה ברמה של כ-82 דולרים לחבית מסוג Brent, וכ-81 דולרים לחבית מסוג WTI. בסוף השבוע החולף, מחיר הנפט היה ברמה של כ-79 דולרים לחבית מסוג Brent, וכ-77.5 דולרים לחבית מסוג WTI. 


מספר גורמים עמדו ברקע לירידת מחיר הנפט בשבוע החולף. נראה שההשפעה הכוללת של החלטת ריבית הפד ופרסום הפרוטוקול של ישיבת הפד, מחודש מאי, היה של תרומה לירידת מחיר הנפט, זאת למרות המשך הצמיחה בפעילות הכלכלית בארה"ב. הדגש בפרוטוקול היה של שמירה על המדיניות הנוכחית, המרסנת, למשך זמן רב יותר, זאת בפרט אם האינפלציה לא תראה סימנים של תנועה ברורה ומתמשכת לכיוון 2%. בנוסף, חלק מהמשתתפים בדיון הצביעו על נכונות להדק עוד יותר את המדיניות המוניטרית אם יתממשו הסיכונים לליבוי האינפלציה. פרסום פרוטוקול הישיבה, שבו קיימות המלצות של חלק מחברי הוועדה לאפשרות להעלאת ריבית תרמו לחששות בשווקים ועוררו דאגות במבט לעתיד הביקוש לנפט, מה שיתכן ותרם לירידה במחיר הנפט בשבוע החולף. גם העלייה במלאי הנפט בארצות הברית, באופן מתמשך מאז ראשית השנה תרמה לירידת המחירים. 

מנגד, העלייה בביקוש לנפט גולמי, מצד בתי הזיקוק בארצות הברית, מכ-14.5 מיליון חביות ליום באמצע חודש פברואר 2024 לכ-16.5 מיליון חביות לאחרונה, תרמה לביקושים לנפט ולתמיכה במחיר ולמניעת ירידה משמעותית יותר במחיר הנפט. שיעור הניצולת של בתי הזיקוק המשיך ועלה. שיעורי הניצולת בארצות הברית מצויים בשיא של חמישה חודשים, וככל הנראה מדגישים את לחצי הביקוש המקומיים לקראת תקופת הקיץ ויום העצמאות המתקרבים בארצות הברית. מאחר וארה"ב הינה יצואנית נטו של תזקיקי נפט, בסדר גדול של כ-4.5 מיליון חביות ליום, הרי שהביקושים המקומיים לנפט גולמי בארה"ב, יוצרים בהמשך גידול בהיצע התזקיקים הגלובלי ובכך יש סיוע למיתון רמת מחירי תזקיקי הנפט בעולם, תוך שארה"ב מייצאת נטו יותר תזקיקים מאשר נפט גולמי (נטו) שהינה מייבאת.


הביקוש וההיצע הגלובליים

כאמור, מלאי הנפט המסחרי של ארצות הברית עלה בשבוע שהסתיים ב-17 למאי 2024 בכ-1.8 מיליון חביות, לרמה של כ-458.8 מיליון חביות. מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארצות הברית, מצוי ברמה שהינה כ-3% מתחת לממוצע של חמש השנים האחרונות בתקופה זו של השנה. תשומות בתי הזיקוק של נפט גולמי בארצות הברית, עמדו בממוצע על כ-16.5 מיליון חביות ליום במהלך השבוע שהסתיים ב-17 למאי 2024, כ-228 אלף חביות ליום יותר מהממוצע של השבוע הקודם וזאת תוך כדי מגמה של עליית תשומות. בהתאם לכך, בתי הזיקוק פעלו ב-91.7% מיכולת ההפעלה שלהם, שיעור הגבוה ב-1.3% משיעור הניצולת בשבוע שקדם לו.


יבוא הנפט הגולמי של ארצות הברית ירד בכ-81 אלף חביות ליום, ועמד בממוצע על כ-6.7 הנמוך חביות ליום, נכון לשבוע שהסתיים ב-17 למאי 2024 ,ובמהלך ארבעת השבועות האחרונים, יבוא הנפט הגולמי עמד בממוצע על כ-6.8 מיליון חביות ליום, 10.1% יותר מהתקופה המקבילה בשנה הקודמת. במקביל, היצוא של נפט גולמי עלה בכ-595 אלף חביות ליום. כך, היבוא נטו של נפט גולמי לארצות הברית ירד בכ-676 אלף חביות ליום לכ-1.9 מיליון חביות ביום. מלאי הבנזין ירד בכ-0.9 מיליון חביות ליום, נתון הנמוך בכ-2% מהממוצע של חמש השנים האחרונות. בהמשך לכך, סך מוצרי הנפט שסופקו בארבעת השבועות האחרונים, עמד בממוצע על כ-20.2 מיליון חביות ליום, עלייה של כ-0.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במהלך ארבעת השבועות האחרונים, אספקת הבנזין הייתה בממוצע כ-8.9 מיליון חביות ליום, ירידה של כ-1.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמות הדלק הסילוני שסופקה עלתה ב-3.6% בהשוואה לתקופה המקבילה של ארבעת השבועות אשתקד.

תחזית ה-EIA, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, כפי שפורסמה ב-7 במאי 2024, צופה המשך הקיצוצים של קבוצת OPEC+, בשילוב עם הרחבת הסיכונים הגיאו-פוליטיים. ב-EIA צופים שצמיחת היצור תגבר ותוביל להפחתת לחצי המחירים רק בשנת 2025. על פי תחזית ה-EIA, יצור הנפט הגולמי, על ידי ארגון OPEC, צפוי לגדול בכחצי אחוז ברביע השני לשנת 2024 ולרדת בכ-0.1% ברביע השלישי והרביעי לשנה הנוכחית. בנוסף, ה-EIA צופים ירידה ביצור הנפט של הארגון גם בשנת 2025.


תחזית צמיחת הביקוש הגלובלי לנפט של סוכנות האנרגיה בארצות הברית, IEA, כפי שפורסמה בחודש מאי 2024, צופה כי בשנת 2024 תחול עלייה של כ-1.1 מיליון חביות נפט ליום בביקוש הגלובלי. בנוסף, ה-IEA צופים כי היצע הנפט הגלובלי יתרחב בכ-580 אלף חביות ליום במהלך שנת 2024 לשיא חדש של 102.7 מיליון חביות נפט ליום. הדגש הוא על המשך להרחבת הייצור של המדינות שאינן חברות ב- OPEC(הרחבת הייצור עומדת על כ-1.4 מיליון חביות ליום), שתעלה על קיצוצי היצור של המדינות החברות בארגון  OPEC (קיצוצי הייצור עומדים על כ-840 אלף חביות ליום). 

המדיניות של ארגון OPEC, כפי שהתקבלה בנובמבר 2023, ונשמרת עד כה, הינה של קיצוץ מרצון של 2.2 מיליון חביות נפט ביום. זו הצטרפה לקיצוצי החובה בסך של 3.6 מיליון חביות נפט ביום. מדיניות זו אינה מוגבלת בזמן, ושינויי המדיניות, אם ישנם, נבחנים בעת פגישת חברי המדינות המשויכות לארגון. המדיניות הקיימת, כפי שתוארה, נבחנה ביום רביעי 03/04/2024, וב-OPEC החליטו על המשך הקיצוצים ביצור וביצוא הנפט. המשך המדיניות, כפי שהתקבלה עוד בנובמבר 2023, הובילה לעלייה במחירי הנפט, דבר שייתכן ומעיד על ציפיות השוק כלפי יצוא הנפט מארצות הברית, אשר לא יוכלו לספק את מלוא הביקושים ולהאפיל על קיצוצי היצור של קבוצת OPEC+. נראה שקבוצת OPEC+ הצליחה להגיע באופן זמני ליעד שלה של 90 דולרים לחבית נפט, אך מאז ירד מרמות השיא של השנה האחרונה, ונראה כי ייתכן שרמת מחירים נמוכה מהרצוי לקבוצה ותוביל להרחבה מסוימת ביצור, זאת על מנת להגדיל את ההכנסות (הפדיון) מנפט (כמות כפול מחיר). ההחלטה לגבי המשך קיצוצי הייצור צפויה להתקבל ב-1 ביוני 2024 וזאת כאשר תנאי הרקע הם של ירידת מחירים והידוק בהיצע בשוק הנפט, שבמבחן המחיר, לא התממש בצורה מלאה עד כה.

גורם נוסף העשוי להשפיע על מדיניות קבוצת OPEC+ הוא מידת התממשות של תחזיות מזג האוויר בארצות הברית, בדגש על עונת הוריקנים אינטנסיבית במיוחד הצפויה להגיע, ואף להיות קשה מזו שהייתה בשנת 2023. חלק גדול מייצור הנפט בארצות הברית מצוי באזור מפרץ מקסיקו, ועשוי להיות מוגבל משמעותית כתוצאה ממזג אוויר סוער במיוחד. גם זיקוק הנפט מושפע מההוריקנים, בתי הזיקוק בטקסס ולואיזיאנה, הממוקמים באזורי החוף, מספקים חלק נרחב מקיבולת הזיקוק והיצוא של ארצות הברית. מתקנים אלו מצויים בסיכון לשיטפונות והפסקות חשמל במהלך תקופות ההוריקנים. במידה ואכן תתממש עונת הוריקנים משמעותית, יתכן כי מחיר הנפט הגולמי ומחיר מוצרי הנפט יעלו באופן זמני, אך במידה חריגה. התפתחות כזו, אם תתממש, עשויה לתרום למדינות החברות בקבוצת OPEC+ להשיג את מטרתן, גם תוך כדי הגדלת התפוקה של הקבוצה, ולהגדיל את הכנסות המדינה מנפט של הקבוצה וזאת על חשבון נתח השוק של ארה"ב. בנוסף, נראה כי גמישות הביקוש, לנפט המיוצר על ידי ערב הסעודית, קטנה מיחידתית וצמצום היצע הנפט והעלאת מחירו, אינה פוגעת בפדיון מנפט. לכן לערב הסעודית ובפרט לכלל קבוצת OPEC+ האינטרס העיקרי הינו לנצל מצבים של עליית מחירי הנפט הגולמי על רקע אקלימי ואחר, זאת בכדי להגדיל את הפדיון.


רמת מלאי החירום האסטרטגי של נפט גולמי בארצות הברית ירדה אל רמה המקבילה לסוף המחצית הראשונה של שנות ה-80. החל ממשבר הקורונה, מלאי החירום האסטרטגי מצוי במגמת ירידה משמעותית, והממשל האמריקאי מעוניין עתה להוביל לצבירה מחדש של מלאי חירום. בהתאם לכך, נראה שלאחרונה החל הממשל האמריקאי למלא את מלאי החירום האסטרטגי, אך בקצב מתון מאוד. המהלך הזהיר בא כתוצאה מרצון להימנע, בשנת בחירות, מעלייה של מחיר הנפט הגולמי ובעקבות כך המוצרים המזוקקים. 


בהקשר זה, הלחצים הפוליטיים טרם הבחירות בארצות הברית נוגעים בחלקם למשק האנרגיה המקומי. כחלק מהרצון להוסיף לאהדת הממשל הנוכחי, ממשל ביידן משחרר מיליון חביות בנזין מן המאגרים האסטרטגיים אל השוק, וזאת על מנת לתרום לירידת מחיר הבנזין כתוצאה מהרחבת ההיצע המקומי. החוזים העתידיים על בנזין עלו בשנה האחרונה בכ-20%, זאת בעקבות קיצוצי הייצור של ארגון OPEC וכתוצאה מהחששות להסלמה במזרח התיכון, דבר שהקשה על הצרכנים המקומיים. בנוסף לכך, הביקוש לבנזין צפוי להתרחב בתקופה הקרובה, זאת כתוצאה מתקופת הקיץ והחגים בארצות הברית. הודעה ממשל ביידן, בנוגע להרחבת היצע הבנזין, מגיעה בעקבות הרצון לתרום להפחתת המחיר עוד לפני ה-4 ליולי (יום העצמאות בארצות הברית). בהמשך לכך, ניסיון העבר מראה כי לפני תקופת בחירות, מחירי הבנזין בארצות הברית נוטים לרדת באופן זמני, אך לאחר מכן צפויה עלייה מחודשת. העלייה עצמה אינה תלויה בסוג בממשל הנבחר, אך נראה כי עוצמת העלייה כן מושפעת ממנו.

משק הגז הטבעי 


מחיר הגז הטבעי (Henry Hub) עלה בארצות הברית בשבוע החולף, זאת בהמשך לעלייה החדה בשבוע שקדם לו. נכון ל-24/05/2024, המחיר עמד על כ-2.67 דולרים ל-MMBtu עליה של כ-18 סנט מהמחיר שהיה בתחילת השבוע החולף. מחיר הגז הטבעי בארצות הברית, הגיע לשיא של שלושה חודשים במהלך השבוע החולף, והגיע לרמה שחצתה את ה-2.8 דולרים. הצריכה הכוללת של גז טבעי בארצות הברית ירדה ב-0.6% בשבוע המסתיים ב-22/05/2024, ביחס לקודמו. צריכת הגז במגזרי המגורים והמסחר ירדה ב-23.1% בשבוע שהסתיים ב-22/05/2024, ביחס לשבוע שקדם לו. נכון לשבוע שהסתיים ב-17/05/2024, היו משיכות נטו שליליות, משמע שמלאי הגז הטבעי נטו גדל ב-78 Bcf, נתון הנמוך ב-14 Bcf  מהממוצע החמש שנתי לאותו שבוע. מלאי הגז הטבעי הסתכם ב-2,711  Bcfשהם 29% יותר מהממוצע של חמש השנים האחרונות, ו-17% יותר מאשר השבוע המקביל אשתקד. 

באירופה, מחיר הגז הטבעי, TTF, התאפיין בעליה בשבוע החולף ועמד על כ-34.3 אירו למגה-וואט/שעה, נכון ל-17/05/2024. נראה שהעלייה במחירי הגז באירופה, מושפעת מחידוש העלאת מלאי הגז בקרב מדינות אירופה. מלאי הגז הטבעי בגרמניה עלה בשבוע החולף, ועומד על כ-72% מסך הקיבולת, ובאיטליה מלאי הגז הטבעי עלה  לכ-72% מהקיבולת המקסימלית. נראה כי המלאים באירופה מצויים ברמה גבוהה בהשוואה לשנים האחרונות וייתכן כי יתרמו להפחתת הלחצים על מחירי הגז באירופה. ניסיון העבר מראה שמדינות אירופה ממלאות את מלאי הגז החל מהרביע השני של השנה. בעקבות פרוץ המלחמה באוקראינה, מדיניות מלאי הגז השתנתה והיעד הוא לרמות מלאי גבוהות יותר מאשר בעבר וזאת בכל עונות השנה. גם מחירי הגז הטבעי הנוזלי באסיה ממשיכים לעלות, ומצויים ברמה גבוה ביחס לחודשים האחרונים, זאת לאחר מחירי שפל שנצפו בתקופה האחרונה. הסיבה לכך הינה רכישות רבות של גז טבעי, על ידי רוכשים אסייתיים  בתגובה לירידת המחירים שהייתה בחודשים קודמים.

מחירי הגז הטבעי בארה"ב צפויים להמשיך במגמת העלייה. לפי חוזי הפרוורד, מחיר Henry Hub יעבור את ה-2.9 דולרים ל-MMBtu במהלך הרביע הנוכחי, ואף יגיע לכ-3.6 דולרים ל-MMBtu במהלך הרביע השלישי של השנה הנוכחית. גם מחירי הגז הטבעי באירופה צפויים להישאר בטווח מחירים הנוכחי בחודשים הקרובים. לפי חוזי הפרוורד, מחיר הגז הטבעי, TTF, יעבור את רמת ה-41 אירו למגה-וואט/שעה החל מהרביע השלישי לשנת 2024. אך השפעות מזג האוויר העתידיות, כתוצאה מההתחממות הגלובלית ו/או רפורמות כלכליות בשווקי האנרגיה באירופה, עשויות להוביל לתנודתיות במחירים.  גם מידת אי-ההודאות הגיאו-פוליטית תשחק תפקיד בקביעת מחירי הגז באירופה. מדובר בריבוי של גורמים גיאו-פוליטיים ובהם מצב המלחמה באוקראינה והחשש מפני "זליגה" למרכז אירופה וגם המצב במפרץ הפרסי, תוך השפעה על יכולות האספקה הימיות של מדינות המפרץ לאירופה. 


בשנים האחרונות, שוק הגז הטבעי בארצות הברית חווה שינוי דרמטי בעקבות טכנולוגיות חדשות, אשר אפשרו לארצות הברית להפוך למובילה עולמית בייצור וייצוא של גז טבעי. רפורמות חדשות, כמו התמיכה בפיתוח מתקני הנזלה (LNG) וביצועי פרויקטים של תשתיות גז טבעי, אפשרו לארצות הברית להגביר את הייצוא ולהפוך לשחקנית מפתח בשוק האנרגיה הגלובלי. עם זאת, בחודשים האחרונים ממשל ביידן הודיע כי הוא מקפיא את מתן האישורים להפעלת מתקני LNG חדשים. לאור צמיחת הביקוש המקומי והגלובלי, ייתכן כי הקפאה של מתן האישורים תוביל לעליית מחירי הגז הטבעי בארצות הברית, וייתכן כי יצוא הגז הטבעי בארצות הברית יקטן על מנת להקצות היצע מקומי רחב יותר, מה שעשוי להשפיע על המעמד של ארצות הברית כמובילה בייצוא גז טבעי.


הצפי לטווח הקצר והבינוני

בטווח המידי קיימת מידת אי-וודאות רבה, זאת כתוצאה ממגוון האפשרויות הנובעות גם מן הזעזועים הגיאו-פוליטיים במזרח התיכון. ייתכן וכי חוסר הוודאות יתרום להעלאת הפרמיה הגלומה במחיר הנפט עקב חשש מפני שינויים בהיצע האנרגיה ופגיעה בנתיבי סחר מרכזיים, אשר בהם עוברות אניות נפט. בנוסף, הפגישה הקרובה של ארגון OPEC עשויה להוביל לתנודות במחיר הנפט בשבוע הבא, אם כי השוק צופה אי-שינוי במדיניות הארגון.

בעתיד הרחוק יותר, נראה כי המשך האצת יצור הנפט בצפון אמריקה, בשילוב עם קידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה יקזזו את הלחץ לעליית המחירים. כך, בטווח הרחוק יותר, ירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, כתוצאה מתהליך מתמשך של דה-קרבוניזציה, צפוי להוביל לירידת מחיר הנפט, ומנגד לעליית מחיר הגז הטבעי, זאת כתוצאה ממחסור שעלול להיווצר במקורות חלופיים ליצור חשמל. 

x