מעדיף יציבות - בנק ישראל משאיר את הריבית על 4.5%

בנק ישראל - מתמקדים בייצוב השווקים, והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית | הקונצנזוס בין המומחים היה שהריבית תישאר על כנה

 

 
נגיד בנק ישראל, אמיר ירון. צילום: פאנדרנגיד בנק ישראל, אמיר ירון. צילום: פאנדר
 

LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

בנק ישראל החליט, כצפוי, להשאיר את הריבית על כנה ברמה של 4.5%, בעיקר לאור האינפלציה שקפצה לאחר נתוני אפריל מקצב של 2.5% לקצב של 2.8%.

צפיות המומחים
להבדיל מהודעות קודמות, הערכות הפרשנים השונים היתה כי בנק ישראל לא יעלה את הריבית. כך למשל, בנק ההשקעות ג'י.פי.מורגן, בסקירה מעמיקה על השוק המקומי, ציין כי מדד המחירים לצרכן שהפתיע בעלייה באפריל, מייצר חשש מפני התפרצות אינפלציונית, ולכן ישאיר את הריבית על כנה בקרוב.

כלכלני הפועלים ציינו אף הם כי השוק כבר לא מתמחר הפחתת ריבית בקרוב, לאור העלייה בסיכונים הגיאופוליטיים, וסיכוני האינפלציה. לכן השווקים מתמחרים פחות מהפחתת ריבית אחת בשנה הקרובה.

בנק דיסקונט ציין כי החלטת בנק ישראל היא מההחלטות הטריוויאליות ביותר, שכן יש קונצנזוס מלא שהריבית תישאר ללא שינוי. דיסקונט מציינים כי לאחרונה קיימת חולשה ניכרת בכלכלה ונעצרה מגמת ההתאוששות במשק. לאור זאת עולה השאלה עד כמה בנק ישראל צריך לתת משקל גבוה לנושא הבטחוני ולשער החליפין בהחלטת הריבית.

אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, העריך אף הוא כי בנק ישראל לא יעלה את הריבית.

הודעת בנק ישראל
הפעילות הכלכלית ושוק העבודה מוסיפים להתאושש באופן הדרגתי. לצד זאת, מידת אי-הוודאות הגיאופוליטית המתמשכת מתבטאת ברמה גבוהה של פרמיית הסיכון של המשק.

בסביבת האינפלציה חלה עלייה מסויימת. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 2.8%. הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לשנה הקרובה עלו ונמצאות בסביבת הגבול העליון. הציפיות לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד, בחלקו העליון.

מאז החלטת המדיניות הקודמת השקל התחזק מול הדולר והאירו בכ-1.1%, ובמונחי השער הנומינלי האפקטיבי בכ-1.2%. 

התוצר התרחב ברבעון הראשון של שנת 2024 ב-3.35% ביחס לרבעון הקודם ומשקף גידול בצריכה הפרטית ובהשקעה בנכסים קבועים. למרות התרחבות זו התוצר נותר נמוך ב-2.8% ביחס לרמתו טרם המלחמה.

בשוק הדיור נמשכת עלייה במחירי הדירות והמגבלות וקשיי הפעילות בענף נוכח המלחמה עדיין משמעותיים. סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% והקצב השנתי של עלייתו עומד על 2.7%.

התרחבות הכלכלה הגלובלית נמשכה ברבעון הראשון. האינפלציה מוסיפה לשהות מעל יעדי הבנקים המרכזיים ותוואי הריבית הצפוי ע"י השווקים עלה.

על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.

x