נשיא התאחדות התעשיינים: ״תדלוק האינפלציה ע"י הממשלה לא הותיר לבנק ישראל ברירה״

נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר מתייחס להחלטת נגיד בנק ישראל ללהותיר את הריבית על כנה ברמה של 4.5%: "הפרת מחויבות הממשלה להקפאת מחוללי האינפלציה... לא השאיר לבנק ישראל מרחב פעולה להורדת הריבית הגבוהה"

 

 
דר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים / צילום: מנחם ואיתי וייסדר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים / צילום: מנחם ואיתי וייס
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

נשיא התאחדות התעשיינים ויו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד״ר רון תומר, מסר בעקבות ההחלטה של בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה, כי ״תדלוק האינפלציה ע"י הממשלה לא הותיר לבנק ישראל ברירה- הפרת מחויבות הממשלה להקפאת מחוללי האינפלציה - חשמל, מים, דלק, ארנונה, בעיקר לאחר פתיחת המלחמה, לא  השאיר לבנק ישראל מרחב פעולה להורדת הריבית הגבוהה.

"בנוסף, מדד אפריל הפתיע כלפי מעלה בעיקר בשל התייקרויות שבשליטת המדינה והמצב הבטחוני״.

נשיא ההתאחדות המשיך והתריע כי  הריבית תמשיך לייקר את המחייה בישראל: ״לצערנו הריבית הגבוהה ממשיכה לייקר באופן משמעותי גם את עלויות האשראי לעסקים, ומובילה לפגיעה ישירה בכדאיות ובמוטיבציה להשקעה והרחבת עסקים רבים במשק.

"שוק הבינוי סובל גם הוא מקפאון בפעילות הבנייה המביא לפגיעה בכלל העסקים והענפים הנלווים, על הממשלה להידרש לנושא ולטפל בו באופן מעמיק ואחראי. על כן אנו קוראים לממשלה ראשית להקפיא את מחוללי האינפלציה ועליות המחירים שבשליטתה ולפעול למציאת פתרונות שיקטינו את ההשפעה השלילית של הריבית הגבוהה על העסקים ומשקי הבית״.

x