י.ח. דמרי מסכמת רבעון עם עלייה לכ-567.6 מיליון שקל בהכנסות

ההכנסות של החברה ברבעון הראשון עלו בכ-68% לשיא של כ-567.6 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון זינק בכ-133% לכ-152.9 מיליון שקל; נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "שוק הדיור ממשיך במגמת ההתאוששות"

 

 

נורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: דמרינורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: דמרי

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם תוצאות חזקות הכוללות הכנסות שיא וגידול חד ברווח הנקי. שוק הדיור ממשיך במגמת ההתאוששות, וי.ח. דמרי מכרה ברבעון קרוב ל-300 יח"ד, גידול חד הן לעומת הרבעון הקודם והן לעומת הרבעון המקביל אשתקד, טרם השפעות המלחמה, כאשר אנו מציגים מכירות משמעותיות מאוד בפרויקטים בדרום הארץ, בין היתר באופקים ובאשקלון. המותג החזק, הפריסה הגיאוגרפית הנרחבת שלנו והפרויקטים המשמעותיים שאנו מקדמים, הן בדרך של יזמות והן בדרך של התחדשות עירונית, תומכים בהמשך צמיחת החברה בשנים הבאות. אנו מאמינים גדולים בעם ישראל ובמשק הישראלי, ומייחלים לימים שקטים יותר".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 עלו בכ-68.2% לכ-567.6 מיליון שקל, לעומת כ-337.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. העלייה בהכנסות נבעה מקצב מכירת דירות בפרויקטים בבניה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדוח, וכן מגידול בהכנסות ממכירת קרקעות לכ-101 מיליון שקל לעומת כ23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול המיוחס למכירת קרקע באשדוד שהושלמה ברבעון הראשון השנה. 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון זינק בכ-96.6% לכ-247.4 מיליון שקל, לעומת כ-125.8 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, השכרת דירות ומבנים מסחריים ועבודות הקמה טיפס ברבעון הראשון של 2024 לכ-36.1% לעומת כ-33.7% ברבעון המקביל אשתקד והושפע בעיקר מעליית מחירי המכירה ומתמהיל הפרויקטים. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון השנה זינק בכ-122.5% לכ-225 מיליון שקל, לעומת כ-101.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 טיפס בכ-133% לכ-152.9 מיליון שקל, לעומת כ-65.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. הגידול ברווח הנקי נובע מעלייה בהכנסות ממכירת דירות ומשיפור ברווחיות התחום, וכן, מהגידול בהכנסות ממכירת קרקעות, כאמור.  זאת, בקיזוז חלקי עם גידול בהוצאות המימון, נטו. 

מכירות:

במהלך הרבעון הראשון של השנה מכרה חברת י.ח דמרי 298 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-577.3 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 287 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-543.1 מיליון שקל), לעומת מכירת 164 יח"ד ברבעון המקביל ב-2023 בתמורה כספית של כ-368.9 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 143 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-293.9 מיליון שקל).

מיום 1 באפריל 2024 ועד ליום 28 במאי 2024 מכרה החברה 110 יח"ד בתמורה כספית של כ-304 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה 105 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-293.5 מיליון שקל). כמו כן, נחתמו 47 בקשות רכישה בהיקף כספי של כ-193.8 מיליון שקל, אשר טרם נחתמו בגינן חוזי רכישה. 

נכון ליום 31 במרץ 2024, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה הינו 3,122 יח"ד (חלק החברה 2,908 יח"ד) ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,472 יח"ד (חלק החברה 1,439 יח"ד) בתמורה כספית של כ-2.75 מיליארד שקל (חלק החברה כ-2.69 מיליארד שקל).

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 31 במרץ 2024, הסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל ומהווה כ-34.54% ממאזן החברה.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום, הקמה, ניהול והשכרה של פרויקטים לנדל"ן מניב. 

לגרף דמרי לחצו כאן

115 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 87.88 מיליון בדמרי
קרנות נאמנות שמחזיקות את דמרי. לרשימה המלאה
x