קבוצת נקסטקום ללא שינוי מהותי ברבעון

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ב-3.5 מיליון שקל, זהה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד והושפע מקיטון בהוצאות המימון; הרווח הנקי של החברה לרבעון הסתכם בכ-2.5 מיליון שקל, בדומה לזה שברבעון המקביל אשתקד

 

 

Image-by-FreepikImage-by-Freepik

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות במגזר תשתיות תקשורת ומגזר אנרגיה מתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024. התוצאות משקפות יציבות בשני מגזרי הפעילות של החברה, תקשורת ואנרגיה מתחדשת, ושמירה על רמות רווח תפעולי ורווח נקי דומות לאלה ברבעון המקביל ב-2023.  

בתחום תשתיות התקשורת החברה מדווחת על הכנסות של 67.4 מיליון שקל וגידול ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית כתוצאה מהמשך ביצוע פרויקטי עוגן ופריסת סיבים אופטיים עבור חברות התקשורת וביצוע פרויקטים במסגרת מכרז חשכ"ל שבו זכתה החברה בשנה קודמת

בתחום האנרגיה המתחדשת החברה מדווחת על הכנסות של 28.7 מיליון שקל, לצד ירידה ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית של המגזר בעיקר כתוצאה מירידה ברווחיות בתחום גגות סולאריים ועיכוב בכניסה לפרויקטים של חוות סולאריות, . החברה נהנית מנתח הולך וגדל של הכנסות משירותי תחזוקה עבור מערכות סולאריות ופרויקטי חוות הרוח.    

מתחילת 2024 חתמה נקסטקום על הסכם להקמת פרויקטים מסוג חוות סולאריות משולבות אגירה עם סולגרין בתמורה לסך כולל של 37 מיליון שקל, וכן על הסכם עם משקי הקיבוצים למיזוג פעילות שירותי תקשורת פס רחב לסקטור ההתיישבותי עם פוטנציאל להיכנס לשוק התקשורת גם במעמד של חברה יזמית.     

בנוסף, נקסטקום דיווחה לאחרונה כי חברה בת שלה, ש. נקסטקום בניה השיגה את הרוב המיוחס להקמת פרויקט פינוי בינוי במגדל העמק לכ-620 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבני ציבור, המצטרף לפרויקט בנייה אחר בהקמה משותפת בחברת ש. בניה שצפוי להתחיל בהקמה בקרוב. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו ב-96.1 מיליון שקל, קיטון של כ-2.5 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך 98.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. הקיטון בהכנסות מיוחס למחזור ההכנסות במגזר התקשורת. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ב-3.5 מיליון שקל, זהה לזה ברבעון המקביל ב-2023 והושפע מקיטון בהוצאות המימון.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-2.5 מיליון שקל, בדומה לזה ברבעון המקביל ב-2023.  
 
ההון העצמי נכון ליום ה-31 במרץ 2024 מהווה 36.5% מסך המאזן.
 
לגרף נקסטקום לחצו כאן

25 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 7.8 מיליון בנקסטקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסטקום. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אילים מניות תשתיות

2.38%

634607.01

הראל איתן

1.58%

1400733.29

קסם אקטיב מניות יתר

1.49%

737262.12

דולפין גמישה

1.01%

307601.2

הראל נבחרת מניות

0.87%

2476499.96

אילים תיק אג"ח + 30%

0.3%

37255.57

מגדל תיק השקעות 50/50

0.28%

64622.71

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.27%

25352.24

PTF ת"א צמיחה

0.23%

11094.13

שופן 20/80

0.23%

37822.01


x