קבוצת ישרס מזניקה את הרווחים לרבעון

הרווח הנקי של הקבוצה המיוחס לבעלי מניות זינק ברבעון הראשון בכ-172% והסתכם בכ-158.2 מיליון שקל, לעומת 58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המניה עולה ב-2.5%+

 

 

שלמה אייזנברג, יושב ראש קבוצת מלם תים, צילום: ענבל מרמרישלמה אייזנברג, יושב ראש קבוצת מלם תים, צילום: ענבל מרמרי

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

קבוצת ישרס, מקבוצות הנדל"ן הוותיקות בישראל, מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של 2024: 

ישרס מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח גולמי NOI של כ-113.5 מיליון שקל מנדל"ן מניב, המשקף גידול של 3.6% לעומת NOI של 109.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-NOI נובע בעיקר מהכנסות בגין הנכסים בפארק גיסין בפתח תקוה ובניין ברוש בהר חוצבים ירושלים, שקיבלו "טופס 4" והתחילו לאכלס אותם. נוסף על כך, חל גידול בהכנסות ישרס בנכסים בפארק שער המדע ברחובות, בנתניה, בגן הטכנולוגי ירושלים, בקרית התקשורת בנווה אילן וכן בעקרון צפון, בעקבות גידול בהכנסות משכר דירה כתוצאה מקבלת אישור לשימוש חורג במתחם.

ה-FFO (רווח נקי בנטרול שערוכים והוצאות והכנסות חד-פעמיות) של ישרס ברבעון הסתכם בכ-84.8 מיליון שקל - ומשקף גידול של 3% לעומת FFO של 82.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ישרס ברבעון הראשון לשנת 2024 עלו ב-4%, והסתכמו לכ-132 מיליון שקל, לעומת 126.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהכנסות משני נכסים חדשים (הצטרפות פארק גיסין (שלב א') בפתח תקווה ובנין ברוש בגן הטכנולוגי במחצית השנייה של שנת 2022), מגידול בהכנסות בעיקר בנכסים פארק שער המדע ברחובות, נתניה, ג.ט.י, נווה אילן, ועקרון צפון (גידול בהכנסות כתוצאה מקבלת אישור לשימוש חורג במתחם).

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות ברבעון הראשון גדל בשיעור של 172%, והסתכם בכ-158.2 מיליון שקל, לעומת 58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול ברווח בגין מגזר נדל"ן למגורים, ירידה בהוצאות המימון והכנסות מיסים.  

יחס הון עצמי (המיוחס לבעלי המניות) למאזן בסוף הרבעון הסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל, לעומת 4.43 מיליארד שקל בסוף שנת 2023. יחס הון עצמי למאזן על על כ-45.7% בסוף הרבעון, לעומת 46.4% בסוף שנת 2023. החוב פיננסי נטו ל- CAP נטו ירד לשיעור של 33.4%, מול 34.3% בסוף שנת 2023 

ההון המאוחד של קבוצת ישרס הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-4.84 מיליארד שקל, לעומת 4.76 מיליארד שקל בסוף שנת 2023. 

תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסוף הרבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-139 מיליון שקל לעומת סך של כ-80 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הושפעו גם מתזרים המזומנים במגזר הנדל"ן למגורים ולמכירה, המסווג את כל ההשקעות בקרקעות ובמלאי מקרקעין כפעילות שוטפת.

יתרת המזומנים בסוף הרבעון הראשון הסתכמה בכ-877.7 מיליון שקל, גידול של כ-41% מאז סוף שנת 2023, אז יתרת המזומנים הסתכמה בכ-621 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב בחודש ינואר 2024, מפעילות שוטפת, מתקבולים בגין מימוש שוהם ומימוש מלאי דירות, מפרעונות חלקיים של אגרות חוב, מהשקעות בנדל"ן להשקעה בהקמה ונדל"ן להשקעה, ומרכישה עצמית של מניות.

במהלך הרבעון דיווחה החברה על זכייתה במכרז מינהל הדיור הממשלתי בחשב הכללי במשרד האוצר לשכירת שטחים עבור משרדי ממשלה ובית המשפט בעיר פתח תקווה, אשר במסגרתו תשלים החברה את מלוא האכלוס של שלב א' וכמחצית משלב ב' בנכס "פארק גיסין" בפתח תקווה. השוכר ישכור בנכס החברה בפארק גיסין, פתח תקווה, שטחים בהיקף של 20,500-26,000 מ"ר וכן 460 מקומות חניה וזאת בתמורה לדמי שכירות וניהול שנתיים בסך כולל של כ- 28-35 מיליון ש''ח. תקופת השכירות הינה ל- 10 שנים כאשר לשוכר ניתנה אופציה להאריך את תקופת השכירות בעוד 5 שנים נוספות (5 אופציות של שנה כל אחת). תקופת השכירות צפויה להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2025.

שלמה איזנברג, יו"ר קבוצת ישרס: "מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ממשיכה קבוצת ישרס בפעילותה, לרבות המשך התפעול, השיווק, הייזום, התכנון וההקמה של הנכסים שבבעלותה. השפעת המלחמה על הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 הייתה זניחה".

לגרף ישרס לחצו כאן

120 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 71.7 מיליון בישרס
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישרס. לרשימה המלאה
x