רבוע כחול נדל"ן: זינוק של 183% ברווח הנקי לרבעון

רבוע כחול נדל"ן מדווחת על תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2024: הרווח הנקי של החברה זינק בכ-183% לכ-133.6 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 15.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; ה-FFO גדל ב-38% לכ-79.3 מיליון שקל; ה-NOI עלה בכ-6% לכ-93 מיליון שקל. מניית החברה עולה ב-2.01%+

 

 

אורי אלטשולר, מנכ״ל רבוע כחול נדלן, צילום: יוסי פונס זוג הפקותאורי אלטשולר, מנכ״ל רבוע כחול נדלן, צילום: יוסי פונס זוג הפקות

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

רבוע כחול נדל"ן ממשיכה ליהנות מאיתנות פיננסית ניכרת:

שווי כלל הנדל"ן של החברה – כ-8 מיליארד ש"ח.

יתרות נזילות בהיקף של כ-1.4 מיליארד ש"ח ונכסים לא משועבדים בהיקף של כ-4.3 מיליארד ש"ח.

הון עצמי בסך של כ-3.5 מיליארד ש"ח, כ-35% מסך המאזן המורחב.

החברה חילקה לאחר תאריך המאזן דיבידנד בסך 100 מיליון שקל סך מצטבר של דיבידנד שחולק מתחילת השנה של כ-200 מיליון שח (בגין רווחי שנה קודמת).

החברה צופה כי סך הדיבידנדים לשנת 2024 יסתכמו בכ-240 מיליון שקל.

הרווח הנקי של רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב והמגורים מקבוצת אלון רבוע כחול של איש העסקים מוטי בן משה, הסתכם ברבעון הראשון של 2024 לכדי כ-133.6 מיליון ש"ח, זינוק של כ-183% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 לסך של כ-93 מיליון ש"ח, גידול של 6% לעומת  NOI בסך של כ-88 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2023. העלייה נובעת בעיקר משיפור בתוצאות המרכזים המסחריים ולאור עלייה בשיעור 18.2% בתעריף שכ"ד לכ-75% מפורטפוליו נכסי הסופרמרקטים של החברה אשר הושכרו בחוזים ארוכי טווח. יצויין כי בעת חידוש הסכמי השכירות של פורטפוליו הסופרמרקטים הבטיחה החברה עלייה עתידית נוספת ובלתי מותנית בשכר הדירה, בשיעור של 7.5%-15%.

ה-FFO ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם לסך של כ-79.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-38% לעומת FFO בסך של 57.6 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2023. העלייה נובעת בעיקרה משיפור ב-NOI של הקבוצה. בנטרול רווחים המיוחסים לתחום המגורים. ה-FFO ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-60.8 מיליון שקל, לעומת FFO מנוטרל בסך 50.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21%. 

בנוסף החברה דיווחה שלאחר תאריך המאזן היא השלימה את רכישת אחזקות השותף בנכסיה בקרית השרון וברעננה. לפי ההסכמות המסחריות בין הצדדים ה NOI מהנכסים שייך לחברה מתחילת השנה. ככל שהחברה הייתה מצרפת את ההכנסות לעיל ה-NOI האפקטיבי לרבעון הראשון היה 98.4 מיליון ש"ח, ה- FFO היה מסתכם בכ- 84.3 מיליון ש"ח, וה- FFO בנטרול פעילות המגורים היה מסתכם בכ-65 מיליון ש"ח. 

בתחזית שפרסמה, מעריכה החברה שעד 2028 יצמח ה-FFO בכ-91% ליותר מחצי מיליארד ש"ח, וה-NOI יגדל בכ-70% לכ-601 מיליון ש"ח.

קניון TLV:

מתחילת 2024 נחתמו חוזים ומזכרי הבנות להשכרה של כ-1,400 מ"ר, והחברה בעיצומם של משאים ומתנים על השכרת שטחים נוספים בהיקף של 2,400 מ"ר.

פרויקט "תוצרת הארץ", מגדלי &east:

עד כה נמכרו 248 יח"ד. 7 מהן מאז תחילת השנה. למועד פרסום הדוח נוספו 10 בקשות רכישה חתומות רבוע כחול נדל"ן השכירה 60% משטחי ההשכרה בפרויקט ל-20 שנה, במחיר ממוצע של כ-155 ₪ למ"ר.

נדל"ן מושכר לסופרמרקטים:

החברה חידשה הסכמי שכירות לכ-75% מפורטפוליו הסופרמרקטים, בעלייה של 18.2% בשכ"ד בהשוואה לשנת 2023, בהסכמים המבטיחים עלייה עתידית נוספת בשכ"ד, בשיעורים שבין  7.5% ל-15%.


בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון רבוע כחול נדל"ן, מוטי בן משה, מציין כי עדכון תחזיות ה-FFO וה-NOI של החברה לשנת 2028 נסמך על עדכון  חוזי השכירות שנחתמו לטווח ארוך בנכסים השונים, המשך השיפור בכל המדדים התפעוליים של החברה והביצועים המוכחים של חטיבת המגורים שהוקמה בתחילת השנה. רבוע כחול נדל"ן, אומר בן משה, "ממשיכה ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, אם כי באופן מבוקר ובשים לב להתרחשויות הביטחוניות והשלכותיהן על המשק הישראלי. אנחנו נהנים מתמהיל נכסים איכותי באזורי ביקוש ולצד עורקי תחבורה מרכזיים וקווי הרכבת הקלה. האיתנות הפיננסית של רבוע כחול נדל"ן מאפשרת לנו לממש הזדמנויות הן בנדל"ן המניב והן בתחומי ייזום הבנייה למגורים וההתחדשות העירונית". 

מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן אורי אלטשולר מציין כי "נכון ליום 31 במארס 2024, לרבוע כחול נדל"ן 115 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-440.7 אלפי מ"ר, מתוכם סך של כ-310.8 אלפי מ"ר שטחי השכרה             וכ-129.9 אלפי מ"ר שטחי חניה. מרבית נכסי החברה ממוקמים במרכז הארץ ובאזורי ביקוש, והם מושכרים בחוזים לתקופות שונות למטרות מסחר, משרדים ולוגיסטיקה. כ-40 מהנכסים הללו מצויים בהליכי השבחה. במסגרת חטיבת המגורים, החברה מקדמת פרויקטים בהיקף כולל של כ-11,500 יחידות דיור כשרבוע כחול נדל"ן נבחרה כיזם ב-19 מתחמי התחדשות עירונית ברחבי הארץ".  

אלטשולר מוסיף כי החברה חתמה לאחרונה על הסכם עקרונות לרכישת "מתחם שפע" הממוקם בלב אזור הביקוש של בני ברק, בסמוך לציר הרכבת הקלה. במסגרת הפרויקט יבנו 388 יחידות דיור וכ-20,000 מ"ר של מסחר בתכנון מוקפד ובסטנדרט יוצא דופן. החברה צפויה להתחיל בשיווקו של המתחם במהלך השנה הקרובה.

החברה תחל בחודשים הקרובים בבנייתו של פרויקט "אשרמן תל אביב", הממוקם בשכונה הפסטורלית רמת הטייסים, על גבול רמת חן ובסמוך לקו הסגול של הרכבת הקלה. במסגרת הפרויקט משווקות 89 יחידות דיור בבניין בוטיק הכולל שטחי מסחר קהילתי ופנאי.

מדוחות רבוע כחול נדל"ן לרבעון הראשון של 2024 עולה עוד, בין השאר:

שיעור התפוסה בכלל נכסי הקבוצה, נכון ליום 31 במארס 2024, עומד על כ-96% (על בסיס הסכמים עם שוכרים, לרבות מו"מ מתקדם לקראת הסכם, בנטרול שטחים שאינם ניתנים להשכרה במועד דוח זה ובנטרול שטחי אחסנה במרכזי המסחר של החברה. הנתון אינו כולל את נתוני הנכס הידוע כ"קמפוס בצלאל" (לשעבר) בירושלים, שאינו מושכר, המסווג כ"נדל"ן להשקעה אחר").

קניון TLV - ה-NOI של הקניון ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-23.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-3% ביחס לרבעון הראשון אשתקד. שיעור התפוסה הממוצע ברבעון הראשון לשנת 2024 בקניון הינו כ-88%. יצוין כי מתחילת 2024 נחתמו חוזים ומזכרי הבנות להשכרה של כ-1,400 מ"ר, ובמועד פרסום הדוח החברה בעיצומם של משאים ומתנים על השכרת שטחים נוספים בהיקף של 2,400 מ"ר. פעילות החניון הניבה הכנסות בסך 5 מיליון שקל, גידול של 5.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אומדן הכנסות החניון לשנת 2024 הינו 23.5 מיליון שקל. שווי הקניון, נכון ליום 31 במארס 2024, מסתכם בכ-1.86 מיליארד ש"ח.

פרויקט “East&” ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב - החברה מדווחת על המשך השכרת 60% מכלל 31.5 אלף מ"ר שטחי המשרדים בפרוייקט (שבבעלותה הבלעדית של רבוע כחול נדל"ן) ל-20 שנה, במחיר ממוצע של כ-155 ₪ למ"ר. במהלך תקופת הדוח ביצעה החברה הערכת שווי לחלק המשרדים בפרוייקט ורשמה עליית ערך בסך של כ-68 מיליון ש"ח, בעיקר בשל התקשרות בהסכם לשכירות שטחים בפרויקט, כאמור. מאז תחילת השנה נמכרו בפרוייקט 7 דירות נוספות ובסה"כ 248 יח"ד שבהן שותפה החברה ב-50%. למועד פרסום הדוח נוספו 10 בקשות רכישה חתומות. 

מהדו"חות הכספיים של רבוע כחול נדל"ן, עולה עוד, בין השאר:

ההכנסות מדמי שכירות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ-102.3 מיליון ש"ח, גידול של 6.7% לעומת כ-95.9 מיליון ש"ח בשנת הרבעון הראשון של שנת 2023. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות משכירות בנכסי הסופרמרקטים, כתוצאה מהתקשרות החברה בהסכמים עם קרפור-מגה ושוכר נוסף.

הכנסות ממכירת דירות וחוזי הקמה – ברבעון הראשון של שנת 2024 נרשמו הכנסות בסך של כ-50 מיליון ש"ח, גידול של כמעט פי 2 לעומת הכנסות בסך 25.7 מיליון ש"ח הרבעון הראשון של שנת 2023. העלייה נובעת מגידול בהכרה בהכנסה בפרויקט "תוצרת הארץ" כתוצאה מהתקדמות הבנייה, גידול בשיעור ההשלמה של הפרויקט, וממכירות יח"ד נוספות. בנוסף, העלייה נובעת מהכרה בהכנסה בגין מכירת 2 דירות בפרויקט ברעננה.

שערוך נדל"ן להשקעה – ברבעון הראשון של שנת 2024 נרשמה עלייה בסך 71.3 מיליון ש"ח בשווי נדל"ן להשקעה (נטו), לעומת עלייה בסך 25.6 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2023. במהלך תקופת הדוח ביצעה החברה הערכת שווי לפרויקט המשרדים ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב, ורשמה עליית ערך בסך של כ-68 מיליון ש"ח, כאמור. העלייה נבעה בעיקרה מהתקשרות החברה בהסכם לשכירות שטחים בפרויקט ומירידה בשיעור ההיוון.

שווי כלל הנכסים של החברה ליום 31 במארס 2024, מסתכם בכ-8 מיליארד ש"ח.

שיעור התשואה המשוקלל (CAP RATE) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-6.5%, בעוד עלות החוב המשוקללת של החברה, נכון ליום 31 במארס 2024, הינה כ-1.7% בלבד. נתונים אלה מבטאים מרווח של כ-4.8%.

ה-EPRA NRV של החברה הסתכם ביום 31 במארס 2024 לכדי כ-4.42 מיליארד ש"ח, לעומת 3.73 מיליארד ש"ח, נכון ליום 31 בדצמבר 2023.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 במארס 2024 לכדי כ-3.5 מיליארד ש"ח, כ-35.2% מסך המאזן המורחב, לעומת 2.98 מיליארד ש"ח ביום 31 במארס 2023, כ-33% מסך המאזן המורחב. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הכולל בתקופה, בקיזוז סך של 100 מיליון ש"ח בגין דיבידנד.

יתרות נזילות – לחברה יתרות נזילות במאזן מאוחד מורחב בסכום כולל של כ-1.38 מיליארד ש"ח (מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך והשקעות ופיקדונות לזמן קצר). בנוסף, לחברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-4.3 מיליארד ש"ח.

במהלך הרבעון הראשון של 2024 הניבה פעילותה השוטפת של החברה תזרים מזומנים חיובי בסך 83 מיליון שקל.

חלוקת דיבידנד – ביום 31 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-100 מיליון שקל, בגין רווחי שנת 2023. הדיבידנד חולק במהלך אפריל (לאחר תאריך המאזן). במארס 2024, עם פרסום הדו"חות הכספיים לשנת 2023, הכריזה החברה על מדיניות הדיבידנד לשנת 2024, כך שבסך הכול היא צופה שתחלק כ-240 מיליון ש"ח במספר פעימות (שתיים עד ארבע).

לגרף רבוע נדל״ן לחצו כאן

140 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 126.32 מיליון ברבוע נדל״ן
קרנות נאמנות שמחזיקות את רבוע נדל״ן. לרשימה המלאה
x