דואר ישראל: ירידה ברווח הנקי ל-4 מיליון שקל בנטרול רווחי הון

חברת דואר ישראל מפרסמת את הדוחות השנתיים שבועיים לאחר הכרזת מכירתה לקבוצת המשקיעים מילגם; הרווח הנקי ירד ל-4 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - 8 מיליון שקל בנטרול רווחי הון

 

 

דוד לרון, מנכ״ל דואר ישראל, צילום: ישראל שם טובדוד לרון, מנכ״ל דואר ישראל, צילום: ישראל שם טוב

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024


כשבועיים לאחר שהוכרז על מכירת החברה לקבוצת משקיעים פרטיים, חברת דואר ישראל מפרסמת את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, ומדווחת על רווח נקי של 4 מיליון ₪. החברה עברה לרווחיות ברבעון הראשון אשתקד בעקבות תכנית ההבראה, והצליחה לשמור על רווחיות למרות השפעת המלחמה בזכות התאמות לשינויים מול לקוחות קיימים, התקשרויות עם לקוחות חדשים, והיערכות גמישה ומשתנה בשרשרת האספקה וביחידות. 

מתחילת השנה הורחבה פעילות הסחר הפנים ארצי באמצעות הסכמים אסטרטגיים עם אתרי סחר מהמובילים בישראל.

העברת הבעלות לקבוצת המשקיעים מילגם -הפניקס - ליימן שליסל אשר נבחרה כמציע מועדף לרכישת חברת דואר ישראל בעבור 461 מיליון ₪, תושלם בשבועות הקרובים.

מדדי השירות ממשיכים להשתפר בקצב מואץ, עם ירידה של 31% בתלונות על הדואר ברבעון הראשון של שנת 2024 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. היחס בין מספר התלונות על חבילות לבין מספר החבילות שנמסרות על ידי הדואר השתפר משמעותית וירד ל-0.25% ברבעון הראשון של 2024 בהשוואה ל-0.5% ברבעון המקביל אשתקד. 

הירידה בסך התלונות, לצד ירידה בזמני ההמתנה בסניפים ובשירות הטלפוני, מגיעה בהמשך למהלכים רוחביים ארגוניים וטכנולוגיים לשיפור השירות, בהשקעה כוללת שצפויה להסתכם בכ-100 מיליון ש"ח. בנוסף, מתחילת השנה נפתחו מספר יחידות דואר חדשות באזורי ביקוש, בהם בערים מודיעין, אופקים ורהט, וכן החל פיילוט להפעלה של עמדות שירות עצמי לביצוע פעולות שונות ללא צורך בהזמנת תור או המתנה בסניף.  

דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל: "חברת דואר ישראל שומרת על רווחיות עקבית מאז אישור תכנית ההבראה בדצמבר 2022, וכעת אנו עוברים לשלב הצמיחה שמגיע ביחד עם השלמת ההפרטה והמעבר לבעלות פרטית. התגובה המהירה של החברה בהתאמת הפעילות להשלכות המלחמה היא תוצאה של שיתוף הפעולה של נציגות העובדים וכלל העובדים, שביד אחת עם צוות הנהלה מצוין, הביאו את הדואר להצלחה יוצאת הדופן של מהלכי ההבראה וההפרטה בתקופה מאתגרת למשק הישראלי."

מישאל וקנין, יו"ר דירקטוריון דואר ישראל: "דו״חות הרבעון הראשון מצביעים על המשך השיפור במדדים הפיננסיים של החברה, במקביל לעלייה עקבית באיכות השירות שהחברה מספקת לציבור ובמעבר לשירותים מתקדמים. זו תוצאה של עבודה טובה של אלפי עובדים מסורים, תחת הנהלה חזקה ובהובלתו של המנכ״ל דוד לרון, שנכנס לתפקיד בדיוק לפני שנתיים. החברה ערוכה לכניסה הקרובה של הרוכשים החדשים, עם תוכנית מסודרת להשקעות באוטומציה ובדיגיטציה - כדי להזניק את השירות לציבור אל המאה ה-21."

קרן אצלאן, סמנכ"לית הכספים בדואר ישראל
: "בשנה זו ההבראה של הדואר כבר משתקפת גם בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שבניכוי פריטים מיוחדים הנוגעים בעיקר להשלכות חד פעמיות של הסכמי השכר במשק, מציג נתון חיובי. אנחנו רואים חזרה לפעילות צומחת במגזר הסחר, ויציבות פיננסית עם אופק שמאפשר לחברה להתקדם עם התכנית האסטרטגית לפיתוח והרחבה של תחומי פעילות חדשים וקיימים." 

הרווח הנקי הסתכם ב-4 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2024, בהשוואה ל-23 מיליון ₪ (8 מיליון ₪ בנטרול רווחי הון) בתקופה המקבילה אשתקד. תחזיות החברה צפו הפסד ברבעון הראשון על רקע השפעת המשך המלחמה על תחום הסחר המקוון ועל הפעילות הקמעונאית ביחידות הדואר. 

הרווח התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-24 מיליון ₪, לעומת רווח תפעולי של 45 מיליון ₪ כולל רווחי הון בסך 30 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2024 לסך של 425 מיליון ₪ בהשוואה ל-436 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של פחות מ-3% בזכות התייצבות מהירה בהכנסות הסחר המקוון עם הרחבת הפעילות מול לקוחות קיימים וחדשים בסחר הבינלאומי והפנים ארצי, וצמצום ההשפעה של המלחמה על הפעילות הקמעונאית ביחידות הדואר.

בחלוקה למגזרי פעילות, מגזר השירותים הפיננסיים (בנק הדואר) הציג עלייה של כ-4% בהכנסות, על רקע צמיחה בהכנסות משירותי עו"ש והמשך ההשפעה החיובית של ריבית בנק ישראל, ועל אף הפגיעה בפעילות המרות מט"ח בשל צמצום ביציאת ישראלים לחו"ל וירידה במספר העובדים הזרים בישראל בהשפעת המלחמה.  הכנסות מגזר שירותי דואר וקמעונאות ירדו בשיעור של 12%, בעיקר נוכח המגמה המתמשכת של ירידה בהיקף שליחת המכתבים ובהשפעת המלחמה על הופעות קהל ביחידות הדואר. מגזר שירותי הסחר שמר על יציבות בהכנסות למרות השפעה שלילית של המלחמה על הסחר המקוון הבינלאומי, אשר התמתנה בזכות הסכמים חדשים עם לקוחות בינלאומיים בהם מינהל הדואר הסיני וחברות לוגיסטיקה משמעותיות באירופה ובסין, וחתימה על הסכמים חדשים עם לקוחות גדולים בתחום הסחר המקוון בישראל. 

החברה מדווחת על EBITDA חיובי בסך 59 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2024 בשיעור של 14% מהמחזור, לעומת EBITDA בסך 61 מיליון ₪ שהם 15% מהמחזור (בניכוי הכנסות אחרות) בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון הראשון של שנת 2024, לחברה היה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-121 מיליון ₪, בהשוואה לתזרים שלילי בסך 142 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי פריטים מיוחדים (בעיקר השפעת הסכמי השכר במשק על התחייבויות לפרישת עובדים ומענק חד פעמי לעובדים קיימים), היה לחברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך 13 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2024. 
  
אירועים נוספים בתקופת הדו"ח:

השלמת הפרטת דואר ישראל: ב-11 ביולי 2023, בהמשך לאישור צו האינטרסים למכירת דואר ישראל בוועדת השרים לענייני הפרטה, פרסמה רשות החברות הממשלתיות את 'נוהל המכירה' לדואר, ובכך נפתח באופן רשמי ההליך למכירת 100% מאחזקות המדינה בחברת הדואר למשקיע פרטי או קבוצת משקיעים. ב-25 ביולי התקיים כנס משקיעים ראשון בהשתתפות עשרות מתעניינים ברכישת הדואר, וב-8 באוגוסט התקיים כנס נוסף, דיגיטלי בשפה באנגלית, בו השתתפו עשרות מתעניינים נוספים. ב-12 בספטמבר הושלם השלב הראשון של הליך ההפרטה, בהגשת פניות על ידי משקיעים פוטנציאלים. לאחר בחינת הפניות, נפתח חדר המידע ל-9 קבוצות משקיעים שאושרו על ידי רשות התחרות ורשות החברות להתמודדות במכרז, והפקידו ערבות בהתאם. ב-16 במאי 2024 הוגשו הצעות מחיר לרכישת הדואר על ידי שתי קבוצות משקיעים, וב-19 במאי 2024 בחרה רשות החברות הממשלתיות בהצעה של קבוצת המשקיעים מילגם- הפניקס- ליימן שליסל לרכישת דואר ישראל בעבור 461 מיליון ₪. 

במהלך השבועות הקרובים יושלמו האישורים הרגולטוריים הנדרשים והליך ה-Closing למכירה, והבעלות על חברת דואר ישראל תועבר מידי המדינה לרוכשים. 

חברת דואר ישראל פועלת תחת רישיון המפוקח על ידי משרד התקשורת, ומתוקף 'חוק הדואר' אשר מגדיר חובות ותקנים לפעילותה, כגון רמות שירות, פריסה אוניברסלית, פיקוח על מוצרים ועוד. הרגולציה המחייבת תמשיך לחול על דואר ישראל גם לאחר העברת הבעלות, בדומה לחברות עסקיות אחרות מתחומי התקשורת והפיננסים הפועלות בפיקוח רגולטורי הדוק מתוקף רישיון.   

במהלך שנת 2023, החלה חברת דואר ישראל ביישום הנדרש ממנה במסגרת פתיחת שוק הדואר לתחרות כחלק מהרפורמה בדואר שאושרה בשנת 2022. החברה פתחה החל מהרבעון הראשון של שנת 2023 מרכזי חלוקת דואר לשימוש מתחרים, וממשיכה לפעול על פי מתווה, תנאים ולוחות זמנים שהוגדרו על ידי משרד התקשורת. 

בחודש נובמבר 2023, הודיעה החברה על כניסתה לתחום הביטוח, ובמהלך הרבעון הראשון של 2024 הושקה סוכנות הביטוח 'דואר ביטוח', במודל 'סוכן אובייקטיבי' בתחומי הביטוח האלמנטרי. בשלב הראשון החברה פועלת בתחום ביטוי הרכב, ובהמשך השנה תציע גם ביטוחי נסיעות לחו"ל. השקת סוכנות הביטוח היא חלק מהתוכנית האסטרטגית שגובשה במסגרת תכנית ההבראה לדואר, כאחד ממנועי הצמיחה לחברה במגזר הפעילות שלה בתחום הפיננסי. חברת דואר ישראל קיבלה רישיון מותנה להפעלת סוכנות ביטוח מרשות שוק ההון והביטוח באפריל 2022, ובמהלך 2023 השלימה את ההתקשרות עם חברות ביטוח מובילות בתחום האלמנטרי: מגדל, איילון, ביטוח ישיר, הראל וכלל. חברת וובי (Wobi) נבחרה לחברה המתפעלת שתטפל במכירה, בחיתום, ובמוקד השירות ללקוחות סוכנות הביטוח של דואר ישראל. 

דו"ח רווח והפסד  (אלפי ₪) 

 

רבעון ראשון 2024

רבעון ראשון 2023

שנת 2023

הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

424,709

436,482

1,623,165 

עלות המכירות ומתן השירותים 

374,535

375,146

1,416,868

רווח (הפסד) גולמי 

50,174

61,336

206,297

הוצאות מכירה ושיווק 

2,171

2,083

7,956

הוצאות הנהלה וכלליות 

24,173

29,388

96,103

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 

-

15,341

150,171 

רווח (הפסד) תפעולי 

23,830

45,206

252,409 

הכנסות מימון 

6,929

3,246

18,178 

הוצאות מימון 

25,434

25,912

85,758 

מיסים על הכנסה 

1,200

(642)

2,958 

רווח נקי (הפסד) 

4,125

23,182

181,871 


הכנסות ממכירות ומתן שירותים  - על פי מגזרי פעילות (אלפי ₪) 

הכנסות על פי מגזרים 

רבעון ראשון 2024

רבעון ראשון 2023

שנת 2023

שירותי דואר וקמעונאות 

135,007

153,838

518,432

שירותי סחר 

138,374

140,251

516,776

שירותים כספיים 

148,316

138,078

570,801

אחר 

3,012

4,316

17,156

סה"כ הכנסות 

424,709

436,482

1,623,165


x