שיח מדיקל גרופ צומחת בהכנסות ויורדת ברווחיות

חברת מוצרי הקנאביס הרפואי מציגה צמיחה של כ-13% בהכנסות ברבעון הראשון לכדי כ-41.6 מיליון שקל, לעומת כ-36.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הרווחיות הגולמית נפגעה מעלייה בעלות המכר; מניית החברה יורדת ב-6.52%-

 

 

יוגב שריד, מנכ״ל שיח מדיקל, צילום: תמי בר-שייוגב שריד, מנכ״ל שיח מדיקל, צילום: תמי בר-שי

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/05/2024

הכנסות הרבעון צמחו בהשוואה לרבעון המקביל והקודם והסתכמו בכ- 41.6 מיליון ש"ח.

ברבעון הראשון התגבר, באופן מדורג, היקף הייצור העצמי במפעל וטרם הגיע לתפוקה מלאה – המשך הגדלת היקף הייצור צפוי להביא לחיסכון בעלויות לצד הקטנת התלות בצדדים שלישיים.

הפחתת שכר ותגמול – כביטוי לרצון נושאי המשרה מקרב בעלת השליטה ויו"ר הדירקטוריון להוות דוגמה אישית והירתמות למען קידומה ושגשוגה של החברה לאורך זמן. החליטו נושאי המשרה (בכפוף לאישור אסיפה הכללית) על שינוי תנאי העסקתם והשכר באופן שיביא לחיסכון כולל של כ- 2 מיליון ש"ח לאורך 3 השנים בהן יהיו תנאי הכהונה בתוקף.

יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "אנו מסכמים את הרבעון עם שיא נוסף בהכנסות החברה. ברבעון זה הגידול בהכנסות טרם משתקף בתוצאות התפעוליות ואנו פועלים על מנת לחזק נתון זה ברבעונים הבאים.

ברבעון הראשון של השנה שררו תנאי אי וודאות, בין היתר על רקע כניסתה של רפורמת המרשמים (המאפשרת לכל רופא מומחה, בהתוויות ייעודיות, לרשום מרשם קנאביס למטופל), אשר החלה בפועל באפריל. 

זהו רבעון מלא ראשון בו אנו מייצרים במפעל שבבעלותנו, אומנם טרם הגענו לתפוקה הרצויה ומדובר בתהליך הדרגתי ומחושב, אך אנו מעריכים כי כבר בשנת 2024 נראה חסכון בעלויות הייצור לצד שיפור ברווחיות הגולמית וזאת לאור חיסכון בעלויות והקטנת התלות בצדדים שלישיים.

התחרות בשוק הקנאביס בישראל נמשכת במלוא עוזה, כך שהתקופה המאתגרת ממשיכה ללוות אותנו. 

אנו מעריכים כי חלק מהחברות לא יצלחו את אתגרי התקופה ומאידך בטווח הבינוני ולאחריו, חברות כמו שיח, איתנות, וותיקות, עם ידע וניסיון יזכו ליהנות מתנאי השוק המאוזנים הצפויים.

השקענו רבות בבניית והתאמת תשתיות ביחד עם שלל היכולות והנתונים ויש לנו את הכלים לצלוח את התקופה המאתגרת ולצאת ממנה מחוזקים ויעילים יותר.

בהזדמנות זו חשוב לציין את איתנותה הפיננסית של החברה עם מזומנים בגובה 9 מיליון ₪  לצד מסגרות אשראי של 20 מיליון ₪  שטרם נוצלו.

אנו בטוחים כי נמשיך לשמר את מעמדנו המוביל באופן שיבוא לידי ביטוי גם בתוצאות הכספיות."

שיח מדיקל גרופ (בורסת ת"א: שיח), תמצית תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024:  

ההכנסות ברבעון צמחו בכ- 13% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו בכ-41.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 36.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. זהו רבעון שיא עם גידול של 3% בהכנסות ביחס לרבעון הקודם.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם ב-8.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-11.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מעלייה בעלות המכר הגדולה בשיעורה מהעלייה בהיקף המכירות. הגידול בעלות המכר נבע מגידול בהיקף המכירות אשר הושפע מתמהיל המוצרים הנמכר, גידול בעלות חלק מהמוצרים עקב שער חליפין לצד המשך תחרות עוצמתית בישראל והפעלת המפעל. 

שיעור הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי עמד על 21.4% לעומת כ- 31.1% ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית נפגעה מהסיבות שתוארו לעיל.

במהלך שנת 2024 צפוי לגדול היקף הייצור העצמי במפעל החברה ולהביא לחסכון בעלויות הייצור לצד הפחתת תלות בצדדים שלישיים. 

הרווח התפעולי ברבעון הנוכחי נרשם איזון תפעולי לעומת רווח של כ- 1.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

Adjusted EBITDA ברבעון הסתכמה באיזון לעומת כ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת סכום שלילי של כ- 3.4 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.
 
ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-0.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

לגרף שיח מדיקל לחצו כאן

30 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.58 מיליון בשיח מדיקל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שיח מדיקל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי. גמישה

4.8%

420678.41

עציוני מניות ישראל

1.24%

144540.73

סיגמא מניות ישראל 

0.73%

887974.19

איילון קנאביס חו"ל

0.7%

44667.12

עציוני גמישה

0.54%

75189.81

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.46%

43875.5

סלע מניות

0.38%

301197.06

FOREST מניות

0.31%

320786.13

אי.בי.אי. גיא 25/75

0.26%

182493.13

אי.בי.אי. 30/70

0.18%

1129151.47


x