אנרג׳יקס התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה בארצות הברית

החברה מדווחת על שיתוף פעולה אסטרטגי ארוך טווח למכירת חשמל, תעודות ירוקות והשקעת שותף מס ביחס לפרויקטים עתידיים של החברה בארה"ב, בהספק של לפחות pGW1.5. המניה עולה ב-2.97%+