איגוד מנהלי קרנות הנאמנות מתנגד ל-6 ימי מסחר

האיגוד בראשותו של אלי בבלי הוציא אמש מכתב לבורסה לני"ע שבו הוא קורא להימנע ממסחר בימי שישי. גורם בכיר באיגוד, לפאנדר: "שינויים כאלה לא עושים בהתכתבות אלא בהידברות"

 

 
6 ימי מסחר בבורסה / תמונות: Canva6 ימי מסחר בבורסה / תמונות: Canva
 

דניאל דותן, עורכת משנה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/06/2024

איגוד מנהלי קרנות הנאמנות בראשותו של אלי בבלי, הוציא אמש (חמישי) מכתב לבורסה לניירות ערך שבו הוא מדגיש את התנגדותו ל-6 ימי מסחר בשבוע.

כזכור, הבורסה לניירות ערך פרסמה לפני כחודש קול קורא לקבלת הערות הציבור, בנושא הוספת יום שישי כיום מסחר לצורך התאמת ימי המסחר לסטנדרט המקובל בשווקי העולם, מתוך רצון להסיר חסמים עבור משקיעים גלובליים, לייצר תועלות גבוהות יותר עבור החברות הישראליות והמשקיעים המקומיים ולהגביר את הנזילות. מהלך התאמת ימי המסחר נעשה בשיתוף עם רשות ניירות ערך ובנק ישראל, כפי שצוין בבורסה אשר מציעה שתי חלופות:מעבר ממסחר בימים ראשון עד חמישי כמקובל היום, למסחר בימים ראשון (מהשעה 12:00) עד שישי או למסחר בימים שני עד שישי.

במכתב עליו חתום אלי בבלי, יו"ר איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות (ע"ר), צוין כי האיגוד מתנגד לאפשרות של מעבר לשישה ימי עבודה בשבוע. "לעמדת האיגוד, בכל מצב בו יתחייבו שישה ימי עבודה בשבוע צפויות להיות לכך השלכות משמעותיות שהנזק בצידן יעלה על התועלת, הן בהיבטים של טובת ציבור המשקיעים, הן בהיבטים של עלויות, הן בהיבטים של זכויות הפרט והיבטים תרבותיים הנובעים משוק העבודה וחיי המשפחה והחברה בישראל", נכתב במכתב של איגוד מנהלי קרנות הנאמנות לבורסה לני"ע, "בכלל כך, האיגוד מתנגד למעבר למסחר בימים א' עד ו' בשבוע בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שצפוי ממילא להיות כרוך בהשלכות כאמור, שכן, לעמדת האיגוד, שינוי כאמור בימי המסחר בבורסה צפוי להוביל לשבוע עבודה בן שישה ימים ויהיה כרוך בכל המשמעויות האמורות, וממילא בעלויות משמעותיות למגוון הגורמים הרלוונטיים בכלל, ולמנהלי קרנות הנאמנות בפרט, בשלל היבטים, ובפרט בהיבטי עלויות כוח אדם ועלויות תפעול".

עוד מצוין במכתב כי האיגוד סבור שנדרש לקצר את שעות המסחר בבורסה בימי שני עד חמישי, כך שהוא יסתיים שעה אחת קודם למקובל כיום (16:30).

באיגוד אין התנגדות למסחר בימי שישי בפני עצמו, כי אם לתוכנית שתיצור שבוע עבודה בן 6 ימים למנהלי קרנות הנאמנות, לצד אלפי עובדים אחרים בשוק ההון. אז ייאלצו הגורמים הרלוונטיים, ומנהלי הקרנות כאמור בתוכם, להיערך להעסקת עובדים בהתאם, באופן שיאלץ אותם לשאת בעלויות הכרוכות בכך, קל וחומר משעה שתידרש העסקה כאמור בימי ו' בשבוע, שכיום לא נהוג לעבוד בהם, כפי שמוסבר במכתב, כמובן, העלויות שתהיינה כרוכות בכך צפויות להיות גדולות מאלה שכרוכות בהעסקה ביום עבודה רגיל בישראל ביחס לאותן שעות.

כמו כן, מעלים במכתב את סוגיית עלויות התפעול העודפות שתידרשנה על מנת לאפשר פעילותם של מנהלי הקרנות בימי המסחר האמורים בשלל ההיבטים המאפיינים פעילותם של מנהלי קרנות, לרבות חישובי חשיפות, קביעת שווי נכסים, קביעת מחירי יחידות וכיו"ב היבטים הנדרשים לפעילותם, לרבות הבקרות המחויבות על מנת למנוע טעויות בהקשרם.

אילוץ לעבוד בימי שישי

האיגוד מביע התנגדות לעבודה בימי שישי, כפי שמסביר במכתב:  "שינוי כאמור בימי המסחר בבורסה אף ייאלץ אלפי עובדים, המוצאים כיום את פרנסתם בשוק ההון בישראל (וביניהם עובדי בתי ההשקעות, חברות הביטוח, הבנקים ושאר החברות המנהלות כספי ציבור), לשנות בצורה משמעותית את אורח חייהם באופן שהם ייאלצו לעבוד בימי ו' בשבוע בעוד סביבתם המשפחתית והחברתית מנהלת אורח חיים סביב עבודה בימים שונים – א'-ה' בשבוע, כשיום ו' בשבוע הוא יום חופשי עבורה".

השינוי עלול לגרור את מנהלי הקרנות לעבוד בשבת

"יתרה מכך, החלת מסחר בבורסה בימים כפי שמוצע כעת עלולה לגרור את מנהלי הקרנות, ואף גורמים רלוונטיים נוספים, לכדי עבודה בשבת, שאסורה כיום במדינת ישראל מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951", כך נכתב במכתב האיגוד לבורסה, "ואכן, כיום חל איסור על מנהלי הקרנות להעסיק עובדים בשבת על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לניהול הקרנות שבניהולם, לרבות פעולות בניירות ערך וחישוב המחירים הנדרשים על מנת לבצע יצירות ופדיונות בקרנות כאמור".

קיום מו"מ בנושא ובמסגרת הסכם קיבוצי

במכתב מצוין באופן ברור כי למיטב ידיעת האיגוד, עמדת הסתדרות העובדים בישראל גורסת שכל שינוי מבני בסדרי העבודה של העובדים בישראל צריך להתבצע לאחר קיום מו"מ בנושא ובמסגרת הסכם קיבוצי. "על כן, החלת שינוי כאמור בימי המסחר בבורסה מקימה חשש לפגיעה ביחסי העבודה במגזר הפיננסי בישראל, ובפרט אצל מנהלי הקרנות, ועלולה לטמון בחובה השלכות עומק ורוחב גם בהיבט זה". כך נכתב.

בשיחתי עם גורם בכיר באיגוד מנהלי קרנות הנאמנות, נאמר לי כי באיגוד אין מתנגדים למעבר למסחר ביום שישי ובלבד שמסגרת העבודה הנהוגה במשק מזה 35 שנה תישמר, קרי: 5 ימי עבודה. עוד מבקשים באיגוד, כי יום ראשון יהיה כמו יום שישי היום, כלומר "יום תורנות" ולא יום עבודה.

עוד אמר לי אותו גורם בכיר: "אנו לא מתנגדים משתי סיבות עיקריות: הראשונה, תקופת הקורונה יצרה אפשרויות חדשות של עבודה מהבית כך שהעבודה בשישי תהיה פחות מכבידה מבעבר. והשנייה, שהדבר עשוי להחזיר זרים לשוק ולהביא ערך ללקוחות שלנו (עליות בשווקים). שינויים כאלה לא עושים בהתכתבות אלא בהידברות ואנו סבורים שניתן למצוא פתרון לפערים במכתב".
 

x