אקונרג׳י מדווחת על הכנסות משמעותיות ממכירת פרויקט ברווח יזמי

החברה חתמה על הסכם למכירת פרויקט ברומניה בהספק של כ-214 מגה וואט בשלב "מוכן להקמה" תמורת 32.9 מיליון אירו - הרווח הצפוי ממימוש הייזום כ-29 מיליון אירו; מניית החברה עולה ב-3.02%+

 

 

 
Photo-Johannesk-Dreamstime.comPhoto-Johannesk-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/06/2024

אקונרג'י, אשר יוזמת פרוייקטים בעצמה באמצעות זרוע מקומית במדינות בהן היא פועלת, מחזיקה צבר פרוייקטים מהגדולים ברומניה בהיקף של 2.2 ג'יגה ואט. 

ההסכם תואם את התכנית האסטרטגית לייצר לאקונרג'י מקורות הכנסה מגוונים: מכירת חשמל, מימוש ייזום פרויקטים ושירותי ניהול והקמה. 

במהלך שנת 2024 חיברה החברה 251 מגה וואט פרויקטים בהפעלה מסחרית ועוד 69 מגה וואט מוכנים לחיבור. הצפי לסוף שנת 2024 – 588 מגה וואט בהפעלה מסחרית ומוכנים לחיבור ובנוסף כ 760 מגה וואט בהקמה.  

מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י, אייל פודהורצר: "אני שמח על הבשלת ההסכם למימוש פרויקט Niculesti שברומניה. עלות פיתוח הפרויקט והבאתו למצב מוכנות להקמה עמדה על כ- 4 מיליון אירו ומכירתו תמורת כ- 33 מיליון אירו, מגלמת רווח צפוי של 29 מיליון אירו.

ההסכם משקף את יתרונותיה של אקונרג'י  כיזם מקומי במדינות בהן היא פועלת ומשקף את הערך הקיים לצבר הפרוייקטים הגדול שקידמנו. חלקם ישמש להקמת פרוייקטים, הפעלתם והנבת הכנסות ממכירת חשמל ושירותי ניהול וחלקם נועד להימכר ברווח יזמי משמעותי. 

החברה הינה מובילת שוק ברומניה, בבעלותנו צבר פרויקטים מרשים בהיקף כולל של כ-2.2 ג'יגה וואט, מתוכם 246 מגה וואט בהפעלה מסחרית, וכ-800 מגה וואט נוספים נמצאים בשלבי פיתוח סופיים והקמה, כאשר מתוכם כ-198 מגה וואט צפויים להתחבר עד סוף שנת 2024.  מחיר המימוש בהסכם המכירה נעשה לפי 145 אלף אירו למגה וברווח גבוה מאוד, מעיד הן על יכולות הייזום והפיתוח של החברה והן על השווי הגלום בצבר הפרויקטים שברומניה.

ציינו בעבר כי שנת 2024 תהווה שנת מפנה בחיי החברה ואכן עשינו קפיצת מדרגה משמעותית עם חיבורם של שני פרויקטים גדולים ברומניה, מימוש חלק קטן מצבר הפרויקטים ברומניה והמשך קידום צבר הפרויקטים  בדגש על שלב "מוכנים להקמה".

במקביל אנו ממשיכים בקידום הסכמי מימון בנקאים ובמו"מ למימוש של פרויקטים נוספים ברומניה בהספק של כ- 100 מגה וואט."

כחלק מכוונת החברה לממש 4 פרויקטים בהספק של 309 מגה וואט ברומניה, נחתם הסכם מחייב בין אקונרג'י אנגליה (חברת בת, בבעלות 80%) לחברת בת של קונגלומרט מוביל בבלקן,  למכירת פרויקט Niculesti של החברה ברומניה בהספק של כ-214 מגה וואט בשלב "מוכן להקמה". תמורת הפרויקט תקבל אקונרג'י אנגליה כ-32.9 מיליון אירו (כ- 145,000 אירו למגה וואט ובתוספת תשלום עבור הקרקע).

10% מהתמורה תשולם עם החתימה על ההסכם והיתרה עם השלמת העסקה. 

ההסכם כולל מנגנון התאמות מחיר למשל במקרה שהפרויקט ו/או ההיתרים שיתקבלו יהיו שונים מהמפורט בהסכם ו/או שהפרויקט יזכה לתמיכה או סובסידיה מהרשויות ברומניה, התמורה תותאם בהתאם כלפי מעלה כמפורט בהסכם.

להערכת החברה, השלמת העסקה צפויה להתבצע עד סוף שנת 2024.

השלמת העסקה כפופה לקבלת כל ההיתרים לפרויקט לרבות קבלת אישור עוסק זר ברומניה עבור הרוכשת עד ליום 31 בינואר 2025, והרוכשת תוכל להאריך תקופה זו ב-3 חודשים נוספים במידת הצורך. 

עם השלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח ממימוש ייזום בהיקף מוערך של כ-29 מיליון אירו. 

החברה, אשר מובילה את שוק האנרגיה המתחדשת ברומניה, מחזיקה בצבר פרויקטים מרשים במדינה בהיקף כולל של כ-2.2 ג'יגה וואט, מתוכם 246 מגה וואט בהפעלה מסחרית, וכ-800 מגה וואט נוספים נמצאים בשלבי פיתוח סופיים והקמה - מתוכם כ-198 מגה וואט צפויים להתחבר עד סוף שנת 2024.  

לגרף אקונרג׳י לחצו כאן

66 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 25.01 מיליון באקונרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקונרג׳י. לרשימה המלאה
x