הרגולציה בישראל אינה תואמת את הרגולציה במדינות מפותחות

מצגת מעודכנת של משרד הכלכלה חושף את קשיי היבוא בישראל, ביניהם: אין תחרות ליבואנים הבלעדיים הגדולים; הרגולציה בישראל אינה תואמת את הרגולציה במדינות מפותחות ובפרט באיחוד האירופי; הליכים בירוקרטים מסורבלים ויקרים