רשות ניירות ערך: עדכון בטפסי דיווח במגנא

רנ"ע מעדכנת על שני שדות חדשים שהתווספו לדיווח על טעויות

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

במסגרת גרסה לעדכון טפסי הדיווח במגנא (מספר 24.3), עודכנו מספר טפסי דיווח. להלן נציג את עיקרי העדכונים שחלו בטפסים שעודכנו בגרסה:


x