לפני ביטוח נט – תשואות מאי 2024 - איילון ביטוח

איילון ביטוח

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

נתוני תשואות איילון ביטוח לתאריך 31/05/2024ID GUF

מסלול השקעה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת שנה

תשואה 12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/05/2024

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 30/04/2024

*שארפ - ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים

116

איילון מסלול כללי 

1.47%

4.87%

10.78%

11.81%

32.43%

        1,322,537.5 

           1,318,619.9 

 0.50 

46012

איילון-קרן י'

1.53%

5.14%

10.93%

12.91%

35.54%

        1,849,603.7 

           1,830,559.3 

 0.55 

9636

איילון מסלול לבני 50 ומטה

1.71%

5.42%

12.28%

12.32%

33.06%

           292,698.0 

              291,190.0 

 0.46 

9670

איילון מסלול לבני 50 עד 60

1.43%

4.78%

10.87%

10.48%

27.47%

             90,096.7 

                88,753.3 

 0.41 

9671

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

0.71%

2.73%

6.69%

6.15%

18.48%

             57,282.8 

                56,625.8 

 0.25 

115

איילון מסלול מניות

2.66%

9.14%

18.91%

16.66%

51.20%

             85,723.8 

                81,493.8 

 0.48 

12900

איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500

4.74%

11.12%

20.04%

18.49%

              -   

           217,715.7 

              204,791.4 

        -   

114

איילון מסלול אג"ח

-0.31%

-0.08%

2.43%

-0.83%

4.83%

           115,517.8 

              117,376.0 

 -0.22 

2251

איילון מסלול הלכה

0.78%

3.05%

7.06%

0.79%

14.28%

           132,062.6 

              131,317.3 

 0.06 

1801

איילון מסלול בסיסי למקבלי קצבה

0.24%

1.49%

4.38%

3.00%

13.31%

           222,459.5 

              217,610.3 

 0.08 

164

איילון מסלול שקלי

0.01%

0.77%

4.07%

-2.77%

1.28%

             28,491.8 

                28,419.5 

 -0.44 

9456

איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

0.04%

1.61%

5.46%

0.80%

9.43%

             21,173.5 

                21,287.8 

 0 

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
* מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נטו


x