יוליוס בר: "מחירי הדירות רשמו שוב ירידות חדות

כלכלנית בבנק ניהול העושר יוליוס בר, מציינת: "אנו צופים רבעון שני חלש ואחריו התייצבות במחצית השנייה של 2024, הודות לביקוש גובר ליצוא"

 

 

 
Image-by-freepikImage-by-freepik
 

סוזן ג׳והו, כלכלנית בבנק ניהול העושר יוליוס בר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

סוזן ג'והו, כלכלנית ביוליוס בר: סין: "מחירי הדירות רשמו שוב ירידות חדות. אנו צופים רבעון שני חלש, ואחריו התייצבות במחצית השנייה של 2024, הודות לביקוש גובר ליצוא".
 
הנתונים הכלכליים העדכניים מצביעים על כך שחוסר האיזון בין הביקושים המקומיים והחיצוניים פחת במאי, אם כי נתוני הסחר מהשבוע שעבר מצביעים אחרת. הצמיחה במכירות הקמעונאיות הייתה חזקה מהמצופה, בעוד שהייצור התעשייתי היה מעט מתחת לציפיות. למרות ההפתעה החיובית, הצמיחה במכירות הקמעונאיות עדיין נותרה נמוכה יחסית. בנוסף, ההלוואות למשקי הבית ולחברות במונחים מוחלטים נמוכות משמעותית מהרמות של השנים הקודמות, ואינן מעידות על שיפור בביקושים המקומיים. מאידך, שיפור בביקוש ליצוא עשוי לשמור על צמיחת הייצור התעשייתי ברמות יציבות בעתיד.
 
יתרה מזאת, שיפור זה סייע לשמור על יציבות ההשקעות בנכסים קבועים באמצעות השקעות מוגברות בייצור, בעוד שההשקעות בנדל"ן נותרו שליליות מאוד ולא הראו סימני שיפור. להפך, מחירי הדירות רשמו שוב ירידות חדות. ככל הנראה, ההקלות במדיניות הדיור והתמיכה המיועדת למגזר נכון ל-17 במאי לא יהיו משמעותיות מספיק כדי להביא לשינוי בקרוב. בעוד שהמתקן החדש עשוי לכסות כ-20% ממלאי הדירות המוגמר, שיירכשו בהנחה על ידי הרשויות המקומיות ויוסבו לדיור ציבורי, הנטל העיקרי נותר במלאי הדיור הלא גמור, הגדול פי 25. טיפול במלאי זה מהווה אתגר ארוך טווח שימשיך להעיב על הביטחון והצמיחה הכלכלית בסין.

לפיכך, אנו צופים רבעון שני חלש, ואחריו התייצבות במחצית השנייה של 2024, הודות לביקוש גובר ליצוא.
x