להב אל.אר מממשת נכס בגרמניה שהליך השבחתו הסתיים בתמורה של כ- 4.3 מיליון אירו

הנכס נרכש לפני שנתיים (יולי 2022) ב- 3 מיליון אירו, בתשואה (CAP) של כ- 8.24%; המכירה מבטאת תשואה (CAP) של כ- 5.71%; הנכס נמכר מעל השווי בספרי החברה

 

 
אבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמובאבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמוב
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/06/2024

בפועל הושקע כהלוואת בעלים  / הון עצמי רק לפני שנתיים כ- 1.6 מיליון אירו ונמשך סך של כ- 3 מיליון אירו (לאחר פירעון הלוואת הבנקים) כ- 90% תשואה להון העצמי לשנה ו- 23.16% תשואה על ההשקעה לשנה (CAP).

באלפי אירו 

 

 

 

 

 

 

הנכס הנמכר

מחיר רכישה

תשואה

CAP

רכישה

מחיר
מכירה

שכ"ד
שנתי

תשואה

CAP
מכירה

תשואה
להון העצמי הקיים לשנה

HAGEBAU- BER

3,000

8.24%

4,323*

247.2

5.71%

90%

*כולל תקבולים עד תום שנת 2024.


מתחילת השנה השלימה החברה מכירת שני נכסים מסחריים המשרתים את צורכי האוכלוסייה בגרמניה, שהליך השבחתם הסתיים, בתמורה של כ- 29.9 מיליון אירו, שכ"ד השנתי בנכסים הסתכם בכ- 1.7 מיליון אירו, המגלם תשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 5.6% !!!, ותשואה להון העצמי ממוצעת (לשנה) למעלה מ- 35% !!!

בתקופת הרבעון הראשון של שנת 2024 ולאחריו, השלימו חברות בנות של החברה:

רכישתם של 4 נכסים מניבים בגרמניה ובכך הושלמה רכישת פורטפוליו כולל של 13 נכסים, בתמורה לסך כולל של כ- 27.8 מיליון אירו (חלקה של החברה – 75%), העסקה מגלמת תשואת CAP של כ- 10.42% ותשואת ממוצעת להון העצמי (COC) של כ- 11.72%.

רכישת נכס מניב בעיר ברלין (מושכר לרשת OBI), בתמורה לסך כולל של כ- 21.9 מיליון אירו (חלקה של החברה -75%). העסקה מגלמת תשואת CAP של כ- 8.31% ותשואת ממוצעת להון העצמי (COC) של כ- 12.82%.


x