יתרת התיק המנוהל בידי המוסדיים עלתה בכ-109 מיליארדי שקלים

מנתוני בנק ישראל לרבעון הראשון של השנה עולה כי יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הראשון בכ-4.3% לכ-109 מיליארדי שקלים ועמדה בסופו על כ-2.62 טריליוני שקלים; שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לחו"ל עלו בסוף הרבעון בכ-44.7%

 

 
יתרת התיק המנוהל בידי המוסדיים / איור: פאנדריתרת התיק המנוהל בידי המוסדיים / איור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2024

בנק ישראל מפרסם היום (א') התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2024.

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2024 יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור עלתה בכ-268.7 מיליארדי ש"ח (4.96%), לרמה של כ-5.68 טריליוני ש"ח (תרשים 1). משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה בכ-10.7 נקודות האחוז ועמד בסוף הרביע על כ-300 אחוזים, זאת כתוצאה מעלייה גדולה יותר ביתרת התיק לעומת התוצר.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע הראשון בכ-40 מיליארדי ש"ח (8.8%) והגיע לרמה של כ-495.7 מיליארדי ש"ח. נרשמו צבירות נטו בעיקר בקרנות המתמחות במניות בחו"ל ובקרנות הכספיות השקליות.

משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה בכ-10.7 נקודות האחוז ועמד בסוף הרביע על כ-300 אחוזים, זאת כתוצאה מעלייה גדולה יותר ביתרת התיק לעומת התוצר.

ניתוח השינויים בכלל התיק

במהלך הרביע הראשון עלו יתרות החזקות הציבור בכל הרכיבים בתיק: ברביע זה בלטו העליות ביתרת ההשקעות בחו"ל (8.2%), יתרת המניות בארץ (6.7%) ויתרת המזומן והפיקדונות (4%).

יתרת המזומן והפיקדונות עלתה במהלך הרביע בכ-80.5 מיליארדי ש"ח (4%) והגיעה לרמה של כ-2.08 טריליוני ש"ח, המהווים כ-37% מסך התיק.

יתרת המניות בארץ עלתה בכ-45.7 מיליארדי ש"ח (6.7%), זאת בעיקר על רקע עליות המחירים במדדי המניות לצד השקעות נטו (אומדן של כ-4.3 מיליארדי ש"ח).

יתרת האג"ח הממשלתיות (סחירות ולא-סחירות) והמק"ם עלתה במהלך הרביע בכ-33.5 מיליארדי ש"ח (3.4%) ועמדה בסופו על כ-1.02 טריליוני ש"ח. העלייה נבעה בעיקר מהעלייה באג"ח הממשלתיות הסחירות (כ-30 מיליארדי ש"ח), בעיקר עקב גיוס הון נטו.


יתרת ההשקעות בחו"ל עלתה במהלך הרביע בכ-84.8 מיליארדי ש"ח (8.2%) ועמדה בסופו על כ-1.11 טריליוני ש"ח, המהווים כ-20% מסך תיק הנכסים. ההתפתחות ביתרת ההשקעות בחו"ל נבעה בעיקר מהרכיבים הבאים:

יתרת המניות בחו"ל עלתה בכ-58.6 מיליארדי ש"ח (10.3%) ועמדה בסוף הרביע על כ-628.9 מיליארדי ש"ח. זאת בעיקר על רקע עליות המחירים וכן עקב השקעות נטו (אומדן של כ-4 מיליארדי ש"ח).

יתרת האג"ח הסחירות (חברות וממשלתיות) בחו"ל עלתה בכ-21.6 מיליארדי ש"ח (10.4%) ועמדה בסופו על כ- 254.5 מיליארדי ש"ח. עלייה זו נבעה בעיקר על רקע השקעות נטו בהיקף של כ-15 מיליארדי ש"ח.

כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלה עלייה בשיעור הנכסים במט"ח ובשיעור הנכסים הזרים של כ-1.2 נקודות אחוז (מ-25.4% ל-26.6%) ושל כ-0.6 נקודות אחוז (מ-19% ל-19.6%) בהתאמה.


התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים

יתרת הנכסים המנוהלים בידי כלל המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הראשון בכ-109 מיליארדי ש"ח (4.3%) ועמדה בסופו על כ-2.62 טריליוני ש"ח (כ-46% מסך התיק הנכסים הפיננסים של הציבור).

העלייה ביתרה באה לידי ביטוי בכלל הגופים המוסדיים, למעט קרנות הפנסיה הוותיקות. 

העלייה ביתרת התיק המנוהל במהלך הרביע נבעה בעיקר מעליות מחירים בשוקי המניות הגלובליים והמקומיים ובאה לידי ביטוי ברכיבים הבאים: תעודות סל בחו"ל שעוקבות אחר מדדי המניות – עלייה של כ-19 מיליארדי ש"ח (10.3%), בעיקר על רקע עליות המחירים; מניות בחו"ל – עלייה של כ-17.8 מיליארדי ש"ח (12.7%), בעיקר על רקע עליות המחירים; מניות בארץ – עלייה של כ-16.6 מיליארדי ש"ח (7.4%), בעיקר על רקע עליות המחירים; אג"ח ממשלתיות ומק"מ – עלייה של כ-15 מיליארדי ש"ח (1.9%); מזומן ופיקדונות בארץ – עלייה של כ-12.7 מיליארדי ש"ח (5.1%).

שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים בחו"ל ולמט"ח עלו במהלך הרביע בכ-1.5 ובכ-0.4 נקודות אחוז ועמדו בסופו על וכ-44.7% כ-22.6% בהתאמה.

למידע נוסף

x