גידול של 28% ברכישת דירות במאי

מנתוני סקירת הנדל"ן של משרד האוצר עולה כי בחודש מאי 2024 נרכשו 7,908 דירות - גידול של 28% בהשוואה למאי אשתקד

 

 
גידול של 28% ברכישת דירות  / תמונה: dreamstimeגידול של 28% ברכישת דירות / תמונה: dreamstime
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/07/2024

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם היום (ד') את סקירת ענף הנדל"ן למגורים מאי 2024, ממנו עולה כי בחודש מאי 2024 נרכשו 7,908 דירות - גידול של 28% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם. 

בהשוואה לגידול החריג במספר העסקאות שנרשם בחודש אפריל, התמתן שיעור הגידול בעסקאות בחודש מאי, אולם הוא עדיין גבוה משיעורי הגידול שנרשמו בשלושת החודשים הראשונים של השנה.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש מאי על 7,258, גידול חד של 30% בהשוואה למאי אשתקד וגידול מתון יחסית של 7% בהשוואה לחודש הקודם.

בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי מאי מאז תחילת שנות האלפיים, נמצא כי מספר עסקאות זה בחודש מאי השנה מדרג אותו בשליש התחתון של דירוג היסטורי זה. 

רמת העסקאות בדירות יד-שנייה קרובה לרמת שפל

פלח השוק של הדירות החדשות מדורג רביעי בדירוג זה, בעוד שבדירות יד-שנייה רמת העסקאות קרובה לרמת שפל.

מכירות קבלנים

מכירות הקבלנים בחודש מאי הסתכמו ב- 3,640 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי,  גידול חד של 60% בהשוואה למאי אשתקד. 

בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 12%, שיעור גידול מתון יחסית בהינתן מיעוט ימי העבודה בחודש אפריל על רקע חג הפסח. 

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב- 2,990 דירות, גידול חד של 76% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש מאי עמד על 61%, ירידה של שלוש נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם כמו גם בהשוואה למאי אשתקד. 

בחודש אפריל נבלמה לראשונה הירידה שנרשמה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" מאז אוגוסט 

בהקשר זה נציין כי בחודש אפריל נבלמה לראשונה מאז אוגוסט אשתקד הירידה שנרשמה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר". 

עם זאת, הירידה שנרשמה בחודש מאי היא מתונה יחסית בהשוואה לירידות שנרשמו בשיעור זה מאז ספטמבר ועד מרץ השנה.

האזור הבולט במכירות הקבלנים בשוק החופשי: באר שבע

האזור הבולט במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש מאי היה אזור ב"ש, זאת במידה רבה על רקע רמה גבוהה שנרכשה על ידי מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה.

בניתוח מאפייני רוכשים אלו נמצא כי בעלי שכר נמוך יחסית נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר" באזור זה , ביחס למי שרוכשים דירה בשלבי בנייה מתקדמים. 

כמו כן נמצא כי מי שאינם מתגוררים באזור הדרום (כ- 60% מרוכשים אלו) נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר".
 

 

x