תדיראן השלימה גיוס של 155 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח

החברה השלימה בהצלחה גיוס של 155 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח סדרה 4, לאחר שהתקבלו ביקושים בסך של כ-426 מיליון שקל

 

 

 
משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, צילום: סיון פרג׳משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, צילום: סיון פרג׳
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/07/2024

קבוצת תדיראן השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה 4 במסגרת מכרז מוסדי שנערך אתמול. בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים בסך של כ-426 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-155 מיליון שקל. 

אגרות החוב מסדרה 4 הנן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-5.5 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 5.85%. אגרות החוב אינן המירות ואינן מגובות בבטוחות ובימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בו ייקבע שיעור הריבית הסופי של אג"ח סדרה 4.

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה, מסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בקבוצת תדיראן. הגיוס יאפשר את המשך תנופה העשייה והפעילות השוטפת של החברה, תוך התמקדות והתרחבות של עסקי הליבה בשווקים בהם היא פועלת."

x