גל אביב, בלנדר » הגבלת הריבית היא מהלך נכון לעשיית סדר במערכת הפיננסית

 

 
דר גל אביב, מנכל חברת בלנדרדר גל אביב, מנכל חברת בלנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/06/2015

בלנדר פועלת מאז הקמתה תחת חוק הלוואות חוץ בנקאיות, המגביל את הריבית המקסימלית שהחברה יכולה  לאשר עד לגבול של 7.95% ריבית שנתית.

 מגבלה זו, לא חלה על הבנקים, וחברות כרטיסי האשראי, האחראים כיום על כ-95% משוק ההלוואות הצרכניות בארץ.

 הצעת החוק של שקד, תסיים למעשה את חוסר השוויון הקיים כיום בשוק, המאפשר למוסדות המסורתיים לספק אשראי ללא הגבלה על גובה הריבית ותתקן את העיוות היסודי שנבע מהיכולות הריכוזיות של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.אין ספק שזוהי יוזמה ברוכה, שתייצר שוק אשראי תחרותי ותפעל לטובת ציבור הלווים".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.