הוקם צוות מיוחד לבחינת הגדלת התקציבים לחברה הערבית

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2015

בתום ישיבה שבמסגרתה נפגשו חברי הכנסת מהרשימה המשותפת עם שר האוצר משה כחלון והשרה לשוויון מגדרי גילה גמליאל, סיכמו הצדדים להקים צוות עבודה מיוחד לבחינת נושאי התקציב התוספתי ומנגנוני היישום של תוכניות קיימות וחדשות לחברה הערבית. 

בישיבה שהתקיימה בלשכת השר בכנסת, נכחו חברי הכנסת אימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סולימאן, עבד אלחכים חאג׳ יחיא, יוסף ג'בארין ובאסל גטאס, בנוסף למנכ"ל בית הנשיא הראל טובי, ראש אגף תקציבים באוצר אמיר לוי, יו״ר הועד הארצי לראשי הרשויות הערביות מאזן גנאיים, ראשי הרשויות סלים סליבי ואדגאר דכואר, מנכ"ל מרכז מוסאוא ג'עפר פרח, הכלכלן עלאא ג׳נטוס ואנשי צוות נוספים ממשרדי האוצר והשוויון המגדרי.

מטרת הישיבה היא לכלול סוגיות אקוטיות של החברה הערבית בתוכנית הכלכלית והתקציב לשנת 2015- 2016 כמוכן להגדיר עקרונות לתוכנית רב שנתית לצמצום פערים.

חברי הרשימה המשותפת דרשו בישיבה להקצות 32 מיליארד שקל לחברה הערבית בהתאם לתוכנית הצרכים שהוגשה למשרד האוצר, בנוסף בקשו ליישם את המלצות צוות 120 ימים ולהכלילן בתקציב המוצע ולכלול 500 מיליון שקלים שנשמטו.

עוד העלו חברי הכנסת בישיבה את סוגיית חיבור מאות בתים ללא היתר לרשת החשמל באופן מיידי ובמיוחד הבתים בתחום התכנון, והקפאת צווי ההריסה נגד הבתים הערבים למשך 3 שנים וכניסה לתהליך הידברות חדש להסדרת סוגיית הבניה הבלתי חוקית, והלינו על המחסור במשאבים ואי יישום תוכניות קיימות.  

בדיון הודגש הצורך בערוצי פעולה משותפים לצורך הצלחת התוכניות וצמצום הפערים ובין מנהיגי ונציגי החברה הערבית למשרדי הממשלה. ובנוסף הדגישו את הצורך בפעילות ישירה מול השלטון המקומי הערבי.

יצוין כי הוקם צוות עבודה משותף למעקב הכולל חברי הרשימה המשותפת וועדת הכספים, אחמד טיבי ובאסל ג'טאס, וראש אגף התקציבים באוצר אמיר לוי, ויו״ר הרשות לפיתוח כלכלי אימן סייף.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x