אלדד תמיר על השינוי הארגוני של גוגל » כל תיק השקעות כדאי שמניית גוגל תהיה שם

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/08/2015

גוגל היא אחת מהחברות המודרניות ביחד עם מספר קטן של חברות בעולם ( בעיקר אמריקאיות ) אשר בנויות כחברות מודרניות הבנויות לשרוד את המהפכות הטכנולוגיות בעולם אשר משפיעות על העולם האישי והכלכלי באופן מהפכני .
 
בעידן המודרני חברות חייבות מבנה אירגוני ותרבות אירגונית אשר שומרות בעיקר על חדשנות כמוטו מרכזי ולא כנספח לעשייה  יחד עם יכולת לשינויים גדולים כמעט כל יום . ( לא כסיסמא ) .
 
המבנה האירגוני החדש של גוגל הוא צעד מהפכני נוסף אשר מעודד יזמות וחדשנות מחוץ למסגרת של העסק המרכזי של גוגל ובכך מעודד ומאפשר עשייה חדשה ללא מגבלות כמעט . מבנה זה גם נותן שקיפות רבה יותר למשקיעים אשר יכולים לבחון עסקים חדשים לצד הוותיקים ולכן להעריך נכון יותר את שווי החברה . לא פלא שמנייה טסה אמש 7% . אני חושב שיש להחזיק בגוגל כמנייה לטווח ארוך מאוד בכל תיק השקעות .

אלדד תמיר מנכ"ל בית ההשקעות תמיר פישמן


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x