אלקטרה מוצרי צריכה » החברה הציגה עלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי של כל המגזרים

 

 
זאב קלימי, מנכל אלקטרה צריכהזאב קלימי, מנכל אלקטרה צריכה
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2015


ה-EBITDA ברבעון השני של 2015 עלתה ל-34.6 מיליון שקל, לעומת כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; ה-EBITDA  החצי שנתית המצטברת עלתה לכ-54.7 מיליון שקל בהשוואה לכ- 13.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2015 עם שיפור  בכל סעיפי הרווח. הרווח הנקי של החברה טיפס ברבעון השני לכ-18.4 מיליון שקל, שיפור ניכר בהשוואה להפסד של כ- 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין, כי החברה מציגה רווחיות בשני הרבעונים הראשונים של 2015, וזאת לאחר רצף של רבעונים במהלכם רשמה הפסד בשורה התחתונה.

במהלך הרבעון השני של 2015 האיצה החברה את תכנית הארגון מחדש, עליה הכריזה בסוף שנת 2014, ובמסגרתה צמצמה את העלויות בפעילויות העסקיות שאינן רווחיות בארץ ובחו"ל. צעדים אלה, שכללו גם סגירת סניפים מפסידים של פעילות הקמעונאות המרוכזת תחת המותגים "שקם אלקטריק" ו"מחסני חשמל", יחד עם עיתוי חג הפסח השנה בהשוואה לאשתקד, הביאו לירידה בשיעור של כ-10% בהכנסות החברה לככ-667.7 מיליון שקל, בהשוואה ל- 742.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014. על אף ירידה זו בהכנסות, רשמה כאמור החברה עלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי, שכולה מיוחסת לשיפור בביצועיה התפעוליים כתוצאה מיישום התכנית האמורה.

הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה זינק ברבעון השני של 2015 לכ- 24.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצויין, כי החברה רשמה עלייה ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות.

בהמשך לאמור, רשמה החברה גם עלייה ניכרת ב-EBITDA של הרבעון השני של 2015 לכ- 34.6 מיליון שקל, לעומת כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 טיפס לכ- 24.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 5.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 

במחצית הראשונה של שנת 2015 רשמה אלקטרה מוצרי צריכה הכנסות  בסך של כ-1.31  מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ- 1.35 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
יצויין, כי הירידה בהכנסות הושפעה מקיטון בהכנסות של פעילות החברה בחו"ל, שנבעה משינוי במודל העסקי, וכאמור בשל סגירת סניפים לא רווחיים, בהתאם לתכנית הארגון מחדש  שמיישמת החברה.

הרווח התפעולי של החברה עלה לכ- 37.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 4.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. יצויין, כי החברה רשמה גידול ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות.

ה-EBITDA של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית הראשונה של השנה עלתה בשיעור חד לכ- 54.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.6 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "תוצאות הרבעון השני מחזקות את ביטחוננו ביעילותה של תכנית הארגון מחדש שיישמנו בחברה בחודשים האחרונים, ואנו שמחים להציג שיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות וזאת למרות עיתוי חג הפסח ועל אף הקטנת מצבת הסניפים הפעילים של החברה.  בימים אלו אנו בוחנים צעדים נוספים,  העשויים לתרום לשיפור הביצועים העסקיים ולהעצמת המהלך של הגדלת רווחי החברה במהלך הרבעונים הבאים".


דורון סלע, המשנה למנכ"ל באלקטרה מוצרי צריכה, ציין: "השינוי במודל העסקי של החברה בחו"ל, יחד עם סגירת כ-20 סניפים לא רווחיים, גרמו לקיטון מחושב בשורת ההכנסות של החברה, ולהשפעה חיובית על התוצאות העיסקיות".

מבחינת החלוקה למגזרי פעילות, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני של 2015 הכנסות בהיקף של כ- 316.6 מיליון שקל במגזר מוצרי הצריכה, לעומת הכנסות של כ- 350.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה האמורה הסתכם בכ-25.4 מיליון שקל, עלייה חדה לעומת רווח של כ- 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  העלייה הושפעה משיפור הרווחיות הגולמית כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים והפחתה של ההוצאות בעקבות יישום תכנית ההתייעלות. 

במגזר קמעונאות חשמל, בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות 'מחסני חשמל' ו'שקם אלקטריק'  - רשמה החברה ברבעון השני של שנת 2015 הכנסות בסך של כ-263.9 מיליון שקל, לעומת כ- 296.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-4.9 מיליון שקל, לעומת כ-2.9 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2015. 

מגזר "עשה זאת בעצמך" , הניב ברבעון השני של 2015 הכנסות בהיקף של כ-130 מיליון שקל, לעומת כ- 150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ורווח תפעולי של כ- 4.3 מיליון שקל, לעומת כ- 3.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-422.8 מיליון שקל ומהווה כ-28.4% מסך המאזן.

בחודש דצמבר הכריזה אלקטרה צריכה על תכנית ארגון מחדש, שכללה שורה של צעדים, לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. במסגרת התכנית  העריכה החברה, כי יישום התכנית צפויה לצמצם את רמת ההוצאות על בסיס שנתי בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. 

אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע"מ  פועלת בשלושה תחומים: 

תחום ראשון- ייצור,יבוא ,יצוא, שיווק, מכירה והפצה בישראל של מוצרי צריכה חשמליים,  לרבות מזגנים (בארץ ובחו"ל), מוצרים "לבנים", מוצרי אלקטרוניקה ברי מים  ועוד. בין המותגים שהחברה משווקת: "אירוול" "אלקטרה", "אלקו" ,"אלקטרה בר", "פיליפס", "מילה", "ווירלפול" "סאוטר" "ליבהר" "ביסל"  ו"דייקין"

תחום שני- רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות "מחסני חשמל","שקם אלקטריק",  ו"סנסור";

תחום שלישי- "עשה זאת בעצמך", באמצעות הפעילות של רשת  "אייס אוטו דיפו".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x