בנק אגוד >> מדד המחירים לצרכן לחודש יולי צפוי לעמוד על 0.1%

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2015

בנק אגוד מציין בסקירתו השבועית כי "מדד המחירים לצרכן לחודש יולי שצפוי להתפרסם היום להערכתנו יעמוד על שיעור שינוי של 0.1%. הפורוורד על המדד מגלם אינפלציה של 0.32%, ירידה משמעותית משבוע שעבר (0.60%), בעיקר בגין המשך ירידת מחירי הנפט ובין היתר בגין הוזלות צפויות במדד המחירים לצרכן בתחום התחבורה הציבורית, המזון (הוזלת מחירי עופות ודגים) ותעריף החשמל אשר יוזל ב- 7% (הצפוי להיכנס לתוקף כבר בספטמבר 2015). גם הפיחות הסיני עלול למתן את  האינפלציה העולמית. בהתאם לרפורמות הצפויות ועל פי הערכתנו, תחזית האינפלציה  ל-12 חודשים קדימה עומדת על 0.7% לשנה הקרובה". 

בהתייחס לאירועי השבוע האחרון בשוק המניות אומרים באגוד "לאור התנודתיות בשווקים אנו ממתנים מעט את המלצותינו על שוק המניות ומפחיתים את החשיפה למניות בתיק מייצג ב- 3% ל- 22%  ובתיק ספקולטיבי ב- 4% ל-36%. רמת הריביות הנמוכה בארץ ובעולם ממשיכה לתמוך בחברות ובאפיק המנייתי, למעט חברות הקשורות באופן ישיר לסקטור הגז והסחורות בעולם, אולם בעקבות התנודתיות הרבה וחוסר הוודאות הנשקף מסין אנו מעדיפים לממש חלק מהרווחים ולהמתין להתבהרות המצב.  בהתייחס לחשיפה בחלוקה בין ישראל לחו"ל אנו ממליצים על חלוקה שווה בין חו"ל לישראל." 

בנוגע לשוק המט"ח אומרים באגוד כי "הדולר שמר על יציבות השבוע מול מרבית המטבעות העיקריים בעולם, אולם מול האירו נחלש הדולר בכ- 2% וזאת בעיקר עקב השגת הסכם בין המדינות המלוות לממשלת יוון. במוקד מסחר המט"ח השבוע היה הודעתה של סין על פיחות של 1.9% בשער המטבע שלה ועל הרחבת רצועת האלכסון ל 2%. הדולר נסחר מול השקל ביציבות בשבוע זה מעל רמת 3.8 שקל לדולר. נקודת תמיכה עומדת 3.761 שקל לדולר. נקודת התנגדות הינה 3.824 שקל לדולר".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x