גזר הדין בנושא החקירה בארה"ב של מזרחי טפחות ידחה ל- 2016

 

 
 

אלון גלזר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/08/2015

איך היה הדו"ח? הדו"ח של מזרחי היה כצפוי טוב עם תשואה על ההון של 12.4%. התוצאות הטובות נובעות בעיקר מהאינפלציה הגבוהה יחסית ברבעון (1.1%), וההפרשות הנמוכות להפסדי אשראי.

בשורה התחתונה הרווח ברבעון עמד על 330 מיליון ₪, נמוך מעט מהתחזיות שלנו, כתוצאה מהגידול בהוצאות, לרבות הוצאות של 18 מיליון ₪ בגין החקירה בארה"ב.האם הדוח מלמד על העתיד? כל עוד לא נראה ירידות מחירים חדות בשוק הדיור, מזרחי ימשיך ליהנות מרווחיות גבוהה שתנוע בין 10% ל- 13%, כאשר התנודתיות תהיה בעיקר בהתאם לשיעור האינפלציה המשפיעה מאד על תוצאות הבנק.

מבחינת החשיפה למשכנתאות, מזרחי ממשיך להגדיל החשיפה לסקטור, כאשר סך האשראי למשכנתאות מהווה כבר 63% מסך האשראי בבנק.

לגבי החקירה בארה"ב הבנק מדווח כי היועצים שלו מתכננים להשלים איסוף והעברת הנתונים לרשויות בארה"ב עד מרץ 2015 כלומר לא צפויה כנראה הפרשה משמעותית ברבעונים הקרובים וגזר הדין ידחה ל- 2016.

מה לעשות עם המניה?

עליות השערים בחודשים האחרונים העלו את מניית מזרחי למכפיל הון של כ- 1.0, כאשר אם בוחנים את הרווחיות של הבנק (בסביבת אינפלציה של כ- 1%-2% לשנה,ובלי מפולת בשווקי הנדל"ן(, הבנק יודע לייתר תשואה של 12% - 11%) להערכתנו.

החששות לגבי מזרחי הינם בעיקר החשיפה לשוק הדיור, כאשר בינתיים לא נראה שאנחנו בדרך לירידות מחירים בטווח הקצר – בינוני, וחשוב לזכור שה- LTV של תיק המשכנתאות בבנק הולך ומשתפר ביחד עם העליות בשוק. בנוסף תמשיך לרחף מעל הבנק עננת החקירה בארה"ב וחשש מהפרשה משמעותית ב- 2016.

אם נשכלל את התוצאות הטובות שנמשיך לראות ברבעונים הקרובים,ביחד עם העובדה שהאיומים נראים רחוקים יחסית, הרי שברמות התשואה שהבנק יודע לייצר, עדיין מומלץ להחזיק במניית הבנק.

לאור האמור, אנחנו ממשיכים להמליץ על הבנק בתשואת יתר כאשר אנו מעלים את מחיר היעד ל- 56 ₪.אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x