הכנסות מיסים מחברת מכיל כמיליארד שקל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2015


להלן מידע ונתונים מדויקים על ההכנסות הישירות של המדינה מפעילותה של כיל בישראל.כיל מעבירה למדינה בשנים האחרונות את תקבולי המדינה (תמלוגים ומס חברות) הגבוהים ביותר בישראל, המגיעים למעל מיליארד שקלים בשנה.בנוסף לזה, כיל משלמת מס של מאות מיליוני שקלים בגין הדיבידנד שהיא משלמת. בשנת 2014 הגיעו המסים על הדיבידנד לכ-480 מיליון שקלים.

תקבולי המדינה מגיעים לכ-30% מהרווח לפני מס מפעילותה על כריית מינרלים בישראל. בשנים הבאות, צפוי שעור התקבולים לעלות (גם ללא השינוי של ששינסקי) ולהגיע לכ-40% מהרווח לפני מס.

השוואה בינ"ל מלמדת כי תקבולי המדינה שכיל תשלם הינם מהגבוהים ביותר בעולם. ד"ר מינץ, מומחה בינ"ל שהוזמן ע"י ועדת ששינסקי, קבע: "תקבולי המדינה מכיל הינם תחרותיים גם בהשוואה בינ"ל". 

התוספת להכנסות המדינה המתקבלת כמסים ישירים המשולמים בגין הכנסות השכר של עובדי כיל מגיעים למעל מיליארד שקלים נוספים. 

תקבולים המתקבלים ע"י החברה:
מס חברות בגין רווחים: 324 מיליון ₪

תמלוגים: 893 מיליון ₪ 

סה"כ: 1.217 מיליארד ₪.

בנוסף למס על הדיבידנד (480 מיליון ₪): 1.697 מיליארד ₪ 

תקבולים המתקבלים כמסי עובדים ישירים:

מס הכנסה מעבודת העובדים: 463 מיליון ₪

ביטוח לאומי: 275 מיליון ₪ 

סה"כ: 738 מיליון ₪ 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x