עזיאלי מציגה עליות גם ברבעון זה

 

 
 

בן נובו שלם
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2015

קבוצת עזריאלי ממשיכה להציג דוחות חזקים. עזריאלי הציגה עלייה של כ-9% ב-NOI וגידול של כ-4.6% ב-NOI מנכסים הזהים.להערכתנו מרבית השיפור ב-NOI מנכסים הזהים נובע בעיקר מהמשך אכלוס של מרכז עזריאלי חולון והקומה השנייה בקניון איילון.

לאור האכלוס של הנכסים החדשים קשה להבין מהדוחות של עזריאלי האם עלייה ב-NOI מהנכסים הזהים נובעת רק מהשכרה של השטחים החדשים או גם מעלייה אמיתית בשכר דירה בנכסים.ראוי לציין לטובה שהחברה שומרת על שיעורי תפוסה מאוד גבוהים ובמקביל מצליחה להשכיר גם את הנכסים החדשים וגם חלק מהשטחים שנמצאים בשלבי הבנייה.

להערכתנו העבודות על רכבת הקלה, מטיבים מאוד עם מרכז עזריאלי חולון ומייצרות הזדמנות עבור החברה להמשיך ולפתח פארק משרדים מוביל באזור המרכז.

מגדל שרונה שנמצא קרוב מאוד לרכבת גם כן, צפוי להנות מהביקושים בגלל הנגישות התחבורתית.

אנו סבורים שמדובר באחת החברות החזקות והיציבות בישראל שנמצאת בתקופת צמיחה ויזום בהיקפים מרשמים של כ-5 מיליארד ש"ח. כמובן, מרבית היתרונות של עזריאלי מתומחרים בשווי של החברה, שנסחרת כ-50% מעל הונה העצמי. כמו כן נציין שלמרות ששיעור ההיוון הממוצע הנגזר מהדוחות הכספיים של החברה עומד על כ-7.5%, שיעור היוון הנגזר מתמחור של המנייה בבורסה עומד על כ-6% בלבד.
 

בן נובו שלם מנהל מחקר אפסילון
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x