עזריאלי היא אחת השחקניות הכי איכותיות בענף, אך מתומחרת ביתר שווי

 

 
 

אדר עציוני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/08/2015

תוצאות טובות לקבוצת עזריאלי ב-2Q אשר היו מעט מעל לצפי ברמת ה-NOI ומעל ברמת ה-FFO. להלן התייחסותנו:

עליה ב-NOI –עמד על כ-306 מ' ₪ (צפי 304), גידול של כ-9% לעומת הרבעון המקביל ושל כ-3% לעומת הרבעון הקודם. הגידול נובע בעיקר מאכלוס שטחים חדשים (קומה 2 באיילון ומהמשך אכלוס בפרו' עזריאלי חולון), וכן מעליית שכ"ד. בנכסים זהים, חל גידול לעומת הרבעון המקביל של כ-1.7% במרכזי המסחר והקניונים,עליה כ-9% במגזר המשרדים (בעיקר מהמשך אכלוס המשרדים בפרו' בחולון), וכ-11% בנכסים בארה"ב (בעיקר התחזקות ה-$ ושיפור בנכסים קיימים). 

יציבות בתפוסה ועליה בשווי ההוגן - שיעור התפוסה במגזר מרכזי המסחר ירד מעט ועומד על כ-97%, במגזר המשרדים עלה לכ-99%, בארה"ב יציב, כ-93%. החברה עדכנה הרבעון את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, סה"כ חלה עליה של כ-54 מ'. בשווי של מגדלי עזריאלי בת"א (נכס מהותי) נרשם גידול קל של כ-12 מ' ₪ בשווי. שיעור התשואה הממוצע לנכסים המניבים בדוחות נותר זהה, כ-7.5%.

שיפור ב-FFO הרבעוני – עמד על כ-207 מ' ₪, (הצפי 202 מ'), עליה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל ושל כ-1% לעומת הקודם. 

NAV והשקעות אחרות – ה-NAV הסתכם לכ-134 ₪ למניה, גידול של כ-2% לעומת הרבעון הקודם. שווי ההשקעה בבנק לאומי עלתה והסתכמה לכ-1,127 מ' ש"ח לעומת כ-1,043 ברבעון הקודם. ההשקעה בלאומי קארד הסתכמה לכ-593 מ' ₪ בדומה לרבעון הקודם.

תזרים ודיבידנד –תזרים המזומנים עמד ברבעון על כ-380 מ' ₪, לעומת 391 מ' ₪ במקביל. ה-LTV של עזריאלי ירד מעט, לכ-23%. 

בשורה התחתונה,תוצאות טובות לק. עזריאלי ברמת ה-NOI וה-FFO. הצמיחה מגיעה מנכסים חדשים בישראל (קומה 2 איילון, והמשך אכלוס עזריאלי חולון) ומשיפור בנכסים קיימים. ברבעון השני, נרשמו שערוכים חיוביים בהיקף של כ-54 מ' ש"ח.

ה- Implied Cap הגלום לנכסים בשווי החברה הבוקר עומד על כ-6.3%. אין ספק כי מדובר באחת השחקניות הכי איכותיות בענף, ואולם איכותם הרבה של נכסיה והצמיחה הצפויה בשנים הקרובות, מתומחרת להערכתנו כרגע ביתר בשווי השוק.

אנו ממליצים על ק. עזריאלי בהמלצת תשואת שוק עם מחיר יעד של 145 ₪ למניה.

תוצאות טובות לקבוצת עזריאלי ברבעון השני, אשר היו מעט מעל לצפי ברמת ה-NOI ומעל ברמת ה-FFO. הצמיחה מגיעה מנכסים חדשים בישראל (קומה 2 איילון, והמשך אכלוס עזריאלי חולון) ומשיפור בנכסים קיימים.  אין ספק כי מדובר באחת השחקניות הכי איכותיות בענף, ואולם איכותם הרבה של נכסיה והצמיחה הצפויה בשנים הקרובות, מתומחרת להערכתנו כרגע ביתר בשווי השוק. אנו ממליצים על קבוצת עזריאלי בהמלצת תשואת שוק עם מחיר יעד של 145 שקל למניה."

אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן באקסלנס ברוקראז' 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x