למרות ההאטה חל גידול ביצוא מאסיה

מדדי הפעילות הריאלית מראים על התרחבות ביוני

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2015


בארץ:

 • במיקוד השבועי בחנו את נתוני החשבונות הלאומיים לרבעון השני של השנה. ברבעון זה נרשמה האטה בשיעורי הצמיחה במשק יחסית לרבעון הקודם. את ההאטה ניתן לייחס לפגיעה המשמעותית ביצוא, להתכווצות בהשקעות בנכסים קבועים ולהאטה המתמשכת בצריכה הציבורית (על רקע אי אישור התקציב לשנת 2015).

 • מדדי הפעילות הריאלית לחודש יוני הצביעו על התרחבות בפעילות הכלכלית.

 • בהתאם, המדד המשולב למצב המשק רשם גם הוא עלייה בחודש יולי, בעיקר עקב השיפור ביצוא בחודש יולי והשיפור במדדים הריאליים לחודש יוני. 

 • השיפור ביצוא הסחורות בחודש יולי התבטא בעיקר בשיפור ביצוא לאסיה, אך ניכר גם בעלייה ביצוא לאיחוד האירופי.

 • בחודש יוני נרשמה ירידה ביצוא השירותים, בעיקר בשל ירידה ביצוא שירותים עסקיים אחרים (הכוללים בין היתר, שירותי תוכנה ומו"פ).

 • מדד מנהלי הרכש לחודש יולי רשם הרעה ומצביע על צפי להתכווצות בפעילות העסקית, בעיקר עקב תפיסה פסימית של רכיבי הביקושים המקומיים, התעסוקה ותפוקות הייצור. 

בעולם:

 • מדד מחירי הליבה בארה"ב רשם עלייה בשיעור של 0.1 אחוז בחודש יולי לעומת החודש קודם ומבטא אינפלציה בקצב שנתי של 1.8 אחוזים. 

 • בחודש יולי נרשמה מגמה מעורבת בשוק הדיור האמריקאי, כאשר עלייה נרשמה בהיקף התחלות הבנייה ומנגד ירידה נרשמה במספר אישורי הבנייה (אם כי זו נובעת על רקע שינוי חקיקה).

 • מדד מנהלי הרכש של ארה"ב ירד בחודש אוגוסט לרמתו הנמוכה מאז אוקטובר 2013, אם כי הוא מוסיף להצביע על התרחבות בפעילות היצרנית. 

 • העודף המצטבר בחשבון השוטף של גוש האירו ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2015, עמד על 265.5 מיליארדי אירו (2.6 אחוזי תוצר של גוש האירו), עליה בהשוואה ל-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2014. 

 • מדד מנהלי הרכש לגוש האירו רשם שיפור בחודש אוגוסט וקצב ההתרחבות של הפעילות התעשייתית שנרשם הינו המהיר מזה 4 שנים. 

 • גם במדדי אמון הצרכנים בגוש האירו ובאיחוד האירופי נרשמו עליות בחודש אוגוסט.   

 • מדד מחירי היצרן בגרמניה לחודש יולי ירד לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בין היתר על רקע ירידת מחירי האנרגיה בעולם. 

 • מדד מנהלי הרכש בסין לחודש אוגוסט רשם ירידה חדה ומצביע שוב על התכווצות בפעילות היצרנית במדינה, בקצב המהיר ביותר מזה 6.5 שנים. פרסום הנתון יצר חשש בעולם מכניסה למשבר גלובאלי נוסף, ובורסות העולם רשמו ירידות משמעותיות במהלך סוף השבוע האחרון. 

 • הכלכלה היפנית רשמה התכווצות ברבעון השני של השנה ובכך נבלמה מגמת הצמיחה החיובית שנרשמה בשני הרבעונים הקודמים.  

 • על רקע ההתפתחויות בסין ובבורסות העולם הערכות כעת גורסות כי העלאת הריבית בארה"ב תדחה שוב ולא תתבצע בחודש ספטמבר כפי שהוערך קודם לכן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x